Quốc gia là ǵ ? Cộng sản là ǵ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Có người nói cuộc đấu tranh chống cộng sản vô thần, vô gia đ́nh, vô tổ quốc, v́ quốc gia, dân tộc, hữu thần của chúng ta mới bắt đầu từ ngày 30/04/1975.

Thực ra nó đă bắt đầu từ lâu, từ ngày cụ Phan bội Châu từ chối không vào Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản khi cụ được người của tổ chức này mời gia nhập vào những năm 20, hay ít ra là nó bắt đầu vào năm 1930, khi Hồ chí Minh được lệnh Đệ Tam Quốc tế cộng sản triệu tập đại diện những tổ chức cộng sản nam, trung, bắc Việt nam thành lập đảng cộng sản Đông dương ở Thượng hải. Đó là vấn đề thời gian. Vấn đề chính ở đây là chúng ta hăy cùng nhau phân biệt quốc gia là ǵ, cộng sản là ǵ.

I) Sự khác biệt trên lư thuyết và thực tế

Chúng ta có thể nói quốc gia là tất cả những ǵ khác và, hơn thế nữa, chống với cộng sản.

Về triết học, cộng sản là duy vật (matérialiste). quốc gia là duy ư (idéaliste) ; cộng sản chủ trương tam vô (vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô tôn giáo) ; quốc gia chủ trưong tam hữu (có gia đ́nh, có tổ quốc, có tôn giáo); cộng sản chủ trương phá hủy mọi truyền thống quốc gia, dân tộc, như Marx đă viết : “ Từ đó, chủ nghĩa cộng sản băi bỏ những chân lư muôn thưở; nó băi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay v́ cải thiện chúng; tất nhiên như thế, nó đi ngược lại mọi h́nh thái phát triển xă hội có trước nỏ (K. Marx – Le Manifeste du Parti communiste – trang 19 – Union générale d’Editions – Paris – 1962). Về lịch sử, cộng sản chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, rằng những bất đồng lịch sử chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực; người quốc gia chủ trương những bất đồng lịch sử có thể giải quyết bằng ḥa b́nh, rằng lịch sử không nhất thiết là lịch sử của bạo động và của đấu tranh giai cấp, những bất đồng xă hội, những bất đồng giai cấp có thể giải quyết qua những cuộc thương thuyết và tương nhượng đôi bên. Về chính trị, cộng sản chủ trương độc khuynh, dộc đảng, độc tài có nghĩa là chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, một dảng ; th́ quốc gia gia chủ trương đa khuynh, đa đảng, tự do, dân chủ, có nghĩa là chấp nhận nhiều tư tưỏng khác nhau, nhiều đảng và tôn trọng những quyền tự do căn bản của con ngựi. Về kinh tế, cộng sản chủ trương băi bỏ quyền tư hữu, kinh tế nhà nước, quốc doanh, tập trung, Marx viết : “ Người cộng sản có thể tóm lược lư thuyết của ḿnh qua một câu duy nhất : Băi bỏ quyền tư hữu" (Sách đă dẫn – trang 36); trong khi đó người quốc gia chủ trương tôn trọng quyền tư hữu, kinh tế tư nhân, thị trường. Về văn hóa, giáo dục, cộng sản chủ trương phá hủy mọi văn hóa cũ, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx; trong khi đó người quốc gia chủ trương duy tŕ văn hóa cổ truyền, chấp nhận mọi tư tưỏng triết học trên thế giới; ngựi quốc gia quan niệm rằng phá hủy văn hóa, văn minh cũ là tiêu hủy văn hóa, văn minh; mà ngược lại, bảo tồn văn hóa, văn minh, chính là sang tạo văn hóa văn minh. Họ quan niệm rằng văn hóa, văn minh như một cái cây : Rễ cây là quá khứ; thân cây là hiện tại; và cành lá là tương lai. Để cây lớn mạnh, th́ rễ phải to lớn, ăn xâu vào ḷng đất để lấy nhựa; thân cây phải khỏe mạnh để chuyển nhựa; và đồng thời cành lá như tương lai, phải ṭa và, để thâu nhận sinh khí của thập phương.Nay đoạn tuyệt với quá khứ, chẳng khác nào chặt đứt rễ cây, chỉ chấp nhận một tư tưởng của Marx, chẳng khác nào cấm cành lá thu nhập không khí, làm sao cây có thể to lớn được. Kinh nghiệm sự canh tân, phát triển của Nhật Bản và 5 con rồng Á châu gần đạy như Đài Loan, Nam Hàn, Singapour v.v.. cho chúng ta thấy, những quốc gia nào phát triển, đó là họ biết giữ ǵn văn hóa cổ truyền và có một cơ chế chính trị dân chủ chấp nhận mọi đối lập và mọi tư tưởng tốt đẹp từ bên ngoài.

II) Cộng sản là ǵ qua kinh nghiệm và những lời tuyên bố của những người đă từng là lănh đạo cộng sản

Ông Mikhail Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Sô, trong Hội Nghị bàn về phát triển kinh tế, dưói sự chủ tọa của vua Jean Carlos, tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây ban nha, vào năm 2003, đă nói : “Tôi đă bỏ ra 2/3 cuộc đời theo đuổi lư tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay, tôi rất đau buồn tuyên bố rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo."

Một ngựi cố vấn của ông, ủy viên trung ương đảng, đang thời ông Gorbatchev làm Tổng Bí thư, nhận xét về những cuộc thanh trừng nội bộ, thủ tiêu, ám sát, như cảnh Staline ám sat Trotski, Mao giết Lưu thiếu Kỳ, Hồ chí Minh giết Tạ thu Thâu, đă nói : “ Họ,(những giói lănh đạo cộng sản - Chú thích của tác gỉa bài này) là những loài xâu bọ, con mới đẻ nằm lên xác con già, con già đè lên xac con trẻ; trong đó, có một con khỏe nhất, dữ tợn nhất, leo lên được địa vị cao nhất; nhưng để có địa vị này, nó đă phải dẵm lên xác không biết bao con khác !"

Chính v́ vậy mà ông Boris Yeltsin, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, đặc trách về đảng cộng sản ở thành phố Moscou, cựu tổng thống Nga, không ngần ngại tuyên bố: “Cộng sản không thể cải cách, mà phải thay thế.” Cũng ông, trong bài diễn văn nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ đầu, hối tiếc về những sai lầm và những hậu quả do cộng sản gây ra trong gần một thế kỷ, ông nói: “Vào đầu thế kỷ 20, nưóc Nga đang ở chung một con tàu cùng thế giới, không phải là đầu tàu; nhưng cũng ở trong những toa hạng nhất. Thế rồi nước Nga nghĩ rằng tự ḿnh có thể kiếm ra đường lối phát triển riêng biệt, tự tách khỏi đoàn tàu. Không dè gần một thế kỷ qua, nưóc Nga không tiến mà dẵm chân tại chỗ; trong khi đoàn tàu thế giới vẫn tiến. Hiện nay so với những nước kỹ nghệ, nước Nga tụt hậu cả nửa thế kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ. Bổn phận của chúng ta ngày hôm nay là phải làm thế nào để bắt kịp đoàn tàu thế giới.”

Trở về Việt Nam, nhà văn Dương thu Hương, tự nguyên đi theo cộng sản, vào miền Nam đánh “giặc Mỹ, Ngụy“, như tuyên truyền bưng bít, bóp méo sự thật của cộng sản, nhưng khi bưóc chân vào miền Nam, trước cảnh phồn vinh, bà đă đau đớn tuyên bố: “Tôi đă ở trong một đoàn quân chiến thắng; nhưng tôi phải đau đớn tuyên bố rằng mô h́nh tổ chức nhân xă của kẻ chiến thắng chính là mô h́nh man dại. Và ngược lai, mô h́nh của kẻ chiến bại, chính là mô h́nh văn minh.”

Một quân nhân, một nhà trí thức, cựu đại tá cộng sản, cựu tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu lịch sử quân đội nhân dân, ông Phạm quế Dương cũng không ngần ngại tuyên bố: “Cộng sản vừa bất tài, vùa bất lực, lại bất lương "

Chính v́ vậy mà cuộc đấu tranh của những ngựi quốc gia chống cộng sản ngày hôm nay là một cuộc đấu tranh cho sự thật, cho lương tâm, lương tri của con ngựi. Nó là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác.

Có người nghĩ cần phải xóa bỏ làn ranh quốc cộng, hay làn ranh này không c̣n nữa khi cộng sản sụp đổ. Không! Họ đă lầm! Ngay dù cộng sản sụp đổ, làn ranh này vẫn c̣n. Bằng chứng, thế giới cho tới giờ này vẫn lên án tội ác của phát xít Hitler. Liên Hiệp quốc đang chuẩn bị ráo riết để thành lập ṭa án lên án tội ác cộng sản Pol Pot. Chúng ta sẵn sang chấp nhận về hang ngũ quốc gia những ngựi cộng sản không làm nên tội ác và phản tỉnh thực sự; nhưng đối với những ngựi làm nên tội ác và vẫn c̣n theo cộng sản, th́ làn ranh quốc cộng lúc nào cũng c̣n, v́ đó là làn ranh giữa thiện vá ác.

Ba le ngày 17/10/2004

Trực ngôn Chu chi Nam

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 10, 2005

Answers

Response to Quốc gia lĂ  gì ? Cộng sản lĂ  gì ?

***

Đúng ra chữ Quốc gia là từ "National" hay "Nationalist" mà ra, Cộng sảnh là 1 chủ thuyết cũng phát sinh từ tâm hồn quốc gia của họ nhưng dần dà thay v́ hy sinh cho quê hương đất nước th́ CS lại là những con mọt hủy diệt quốc gia

Chữ Quốc gia do VNCH dùng là 1 nhân lư khác mà trong đó có nhiều quyền hạn DanChu TuDo hơn với Congsan.

Tóm lại, cả CongSan lẫn Quocgia của VIETNAM đều đă phải dựa vào ngoại bang để chém giết lẫn nhau. Cái mà người Congsan ngạo mạn chối căi là họ O nhận họ chi'nh là kẻ XÂM LĂNG, USSR xâm lăng Germany, Szechlosvakia, Polan, Cuba, China vv.v.....

Hanoi XÂM LĂNG VNCH , câu hỏi của tôi rằng: NẾU Hanoi O xâm lăng Nam VN để rồi VNCH sẽ khai hóa Congsan và biến VN thành 1 quốc gia Độc lập theo "TuBan" th́ ngày nay Hanoi O phải quỳ lại ăn xin Mỹ/Ngụy hay các cường quốc EU/AU nữa.

A short road to go, why went to the long and rocky one :))))

-- Vietcong EAT SHIT :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 10, 2005.


Moderation questions? read the FAQ