Đồng chí Nguyễn Xuân Phong chửi một tên Việt kiều Mỹ phản động

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đại diện chính phủ các nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc và Lào được mời sang tham quan nước bạn anh hùng xă hội chủ nghĩa Cu ba

Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam ta th́ cử đại diện là đồng chí Nguyễn Xuân Phong, nguyên là tổng lănh sự nước ta tại Xăng Phansítcô của nước Mỹ, người mà trước đây đă hiên ngang đứng ngay giữa nước Mỹ, chửi một tên Việt kiều Mỹ phản động là "đ. mẹ mày".

Sau khi hoàn tất các nghi thức thủ tục ngoại giao, đại diện các nước XHCN anh em được dắt đi tham quan các công tŕnh khoa học tiến bộ của Cu ba. Đến một cái giếng nước kia mà người hướng dẫn nước Cu ba giải thích nà "Wishing Well", hay nói nôm na theo tiếng Việt ta là "Giếng Ước", có nghĩa là nơi mà ai ước muốn bất cứ điều ǵ th́ cứ nói ra rồi nhảy xuống giếng th́ sẽ được toại nguyện

Đồng chí người Bắc Hàn th́ v́ nạn đói thiếu ăn nên thèm đồ ăn ngon, bắt đầu trước và nói: "Đồ ăn ngon" bằng tiếng Hàn ngữ rồi nhảy xuống, ngay lập ở dưới giếng liền hiện ra các bàn tiệc đầy cao lương mĩ vị cho đồng chí Bắc Hàn thưởng thức

Tới phiên đồng chí người Lào th́ v́ thích đô la Mỹ nên nói:"Đô la Mỹ" cũng bằng tiếng Lào rồi nhảy xuống, thế là dưới giếng hiện ra đầy tràn đô la Mỹ.

Anh Trung quốc th́ thích gái đẹp nên nói: "Gái Mỹ đẹp" rồi cũng nhảy xuống, chung quanh hiện ra toàn là gái Mỹ đẹp, loại sếch xi không hà.

Cuối cùng tới lượt đồng chí Nguyễn Xuân Phong của nước ta, có thói quen khi bực tức ai hay điều ǵ th́ hay chửi tục "đ. mẹ ...", v́ chờ đợi do đứng xếp hàng chót nên đâm ra nổi nóng, do đó vừa há mồm chửi tục "đ. mẹ" theo thói quen th́ trượt chân té rớt xuống giếng.

Không biết chuyện ǵ đă xảy ra ở dưới giếng mà về sau người ta cứ hay thấy bố nhà anh Nguyễn Xuân Phong cứ xách dao rượt theo đ̣i chém, vừa đuổi vừa chưởi : "Đ. mẹ mày bố láo bố lếu dám đ. vợ ông ..."

-- Trái Ớt Cười (trai_ot_cuoi@cayot.net), January 10, 2005

Answers

Response to Đồng chĂ­ Nguyễn XuĂ¢n Phong chửi một tĂªn Việt kiều Mỹ phản động

***

Chuyện thằng Vẹm Nguyenxung Phong cựu Đại shu+' VC chử thề "Đụ mẹ " là chuyện có thật.

Khoảng năm 98 hay 99, Oakland/CA có triển lăm h́nh Hồ De Fa^'t , dân Tị nạn biểu t́nh làm NX-Phong phải chui ra chui vô cửa hậu và chửi Đụ mẹ om sho`m

Vụ này, kư giả Caoson cũng lăng xăng cầm máy h́nh vên mặt nhăn răng cười đi ra đi vào chụp và c̣n khiêu khi'c đồng bào, thế là bị 1 bà VN dùng cái bóp xách tay bợp cho anh ta 1 bợp, 1 Ô khác dùng cán cờ Vàng phạng luôn cho 1 phạng , TV Mỹ Việt quay film và Police phải mang anh ta ra chỗ khác :)))))

-- Hanoi, can you read my post :))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 10, 2005.


Response to Đồng chĂ­ Nguyễn XuĂ¢n Phong chửi một tĂªn Việt kiều Mỹ phản động-- (tosu_cs@yahoo.com), January 12, 2005.

Response to Đồng chĂ­ Nguyễn XuĂ¢n Phong chửi một tĂªn Việt kiều Mỹ phản động

***

BIG aplaused cho anh TS-CS

PS: I will save the Pic, thanks

-- Keep up, be fair and truth like this Pic :))) (ChuyenTriHOINACH@aolc.om), January 12, 2005.


Moderation questions? read the FAQ