Thế nào là "DÂN CHỦ ĐỘC ĐẢNG"?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thế nào là "DÂN CHỦ ĐỘC ĐẢNG"?

Lư Quang Việt

Gần đây người ta hay nghe nói đến 1 danh từ hơi lạ tai, đó là « Dân chủ độc đảng » hay « Dân chủ nhất nguyên » phát ra từ cửa miệng của một số quan chức cao cấp trực thuộc ban Tư tưởng Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) và một số cán bộ trong ngành Ngoại giao chẳng hạn như bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ tịch Ngoại vụ Quốc hội Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) vốn rất kiêu hănh về « sáng tạo » của ḿnh trong vấn đề tư tưởng này, có lần trả lời với báo chí tại thủ đô Hà Nội bà đă nói rằng : « Chúng tôi là quốc gia đi tiên phong trong việc thực hiện chế độ Dân chủ độc đảng, … »

Vậy :

- Thế nào là « Dân chủ độc đảng », hay « Dân chủ nhất nguyên » ?

- Dân chủ độc đảng có ǵ mới so với « Dân chủ tập trung » hay « Tập trung dân chủ » hoặc « Dân chủ Xă Hội Chủ Nghĩa » ?

- Đâu là chỗ đứng của Dân chủ trong cơ chế cai trị độc đảng ?

- Phải chăng chế độ Dân Chủ Độc Đảng hay Dân Chủ Nhất Nguyên là chế độ mà trong đó tất cả công dân đều là CON – CHÁU của đảng cầm quyền như lời bà Tôn Nữ Thị Ninh (TNTN) phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10.11.2004 tại Washington : « …ở trong nhà chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, hăy để chúng tôi đóng cửa lại dạy dỗ, trừng phạt theo cách của chúng tôi ! »?

- Phải chăng đó là chế độ mà vai tṛ của Quốc hội (Lập pháp); Nhà nước (Hành pháp) chỉ là bù nh́n, tự đặt ḿnh dưới sự lănh đạo của đảng cộng sản đúng theo nguyên tắc: Đảng lănh đạo - Nhà nước quản lư - Nhân dân làm chủ mà cũng chính miệng bà TNTN đă tự minh họa : "...Nhà nước với Đảng như một đại gia đ́nh, là anh em một nhà, có ǵ th́ vui vẻ bảo nhau chứ không cần tranh luận!"?

- Và cuối cùng, chế độ DÂN CHỦ ĐỘC ĐẢNG ấy là chế độ mà trong đó môi trường sống là một ĐỊA NGỤC và tất cả công dân Việt đều vui ḷng chấp nhận sinh hoạt trong cái địa ngục trần gian ấy, một lần nữa chúng ta hăy nghe thêm những lời vàng ngọc của bà TNTN : "...nếu khán thính giả xem chế độ CS Hà nội là một địa ngục th́ người Việt vui ḷng chấp nhận cái địa ngục của ḿnh ấy..."?

Rất mong nhận được sự biện giải của Ban Tư Tưởng Trung Ương đảng CSVN, và góp ư, thảo luận của tất cả ACE trong diễn đàn này với tinh thần tự trọng và cầu tiến.

Xin cám ơn trước !

Lư Quang Việt

-- (Sáu Bi Da France @ Sai Gon .Net), January 10, 2005


Moderation questions? read the FAQ