BẢN N CHẾ DỘ DỘC TI CỘNG SẢN VIỆT NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

(v diều kiện khng thể v trong nước bị kiểm duyệt ngặt ngho,ti mong muốn dược gửi bản ny tới tất cả mọi người Việt yu nước v trn tất cả cc diễn dn, mong cc bạn gup ti, v vn cảm ơn)

BẢN N CHẾ DỘ DỘC TI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hm nay, phin ta của dn tộc Việt mở ra, với hơn 80 triệu dn, vừa l chứng nhn vừa l kẻ bị dọa dầy trong hơn 50 năm qua. Chỉ dể kết n 1 kẻ d gy dau thương, di khổ , chiến tranh triền min cho Dn tộc Việt, nhn dn Việt. N d từng dược che giấu bộ mặt thật sấu xa v nhơ bẩn, từng dược gọi với những ci tn mỹ miều : Dảng Cộng sản Viện nam hay dảng lao dộng Việt nam, từng dược trang bị hng mớ l thuyết ngoại lai, chắp v. dể hng 1 lần nữa lừa dảo Dn tộc, hng 1 lần nữa tiếp tục thống trị nhn dn. Nhưng cuối cng Dn tộc ny d li n ra nh sng.

Ti, cng hơn 80 triệu người dn Việt xin trịnh trọng tuyn bố với ton thể thế giới, tới tất cả những ai yu chuộng ha bnh v tự do, chn l v lẽ phải: Bản n dnh cho chế dộ dộc ti cộng sản Việt nam d dược tuyn với cc tội danh khng thể chối bỏ:

1. Tội c chống loi người; Từ khi cướp chnh quyền bằng bạo lực dẫm mu,( Dảng CS chưa bao giờ dược bầu dể lnh dạo nhn dn Việt thng qua bất kỳ cuộc bầu cử tự do no) CS dộc ti d gy ra cuộc Nội chiến 1954-1975 dẫm mu nhất trong dn tộc Việt. d gy chiến, xm lược với tấc cả cc nước lng giềng của dn tộc, với nền tảng ngoại lai l dấu tranh giai cấp d tạo ra cc tội c xm lược, thanh trừng chủng tộc với cc nước lng giềng của Việt nam.

2. Tội c chống lại dn tộc; từ 1945 dảng cộng sản dộc ti d ra sức thanh trừng c hệ thống chnh dn tộc mnh, dốt sch (vụ n Nhn văn giai phẩm), giết v giam cầm tr thức. Với chiu bi cải cch ruộng dất 1953-1954, dảng cộng sản dộc ti d giết hơn 1 triệu người ( phần dng l những nhn ti ưu t do chnh Dn tộc Việt sản sinh ra) với khẩu hiệu: Tr(tr thức của DT) Ph ( những nh bun, nh Tư bản dn tộc) Dịa(những người giầu c sở hữu ruộng dất) Ho (cường , ho kiệt của vng)...dao tận gốc, chốc tận rễ, tức l giết hết người ti của chnh Dn tộc Việt.

Ngoi ra trong hơn mấy mươi năm cầm quyền dảng cộng sản dộc ti d thủ tiu hng triệu người dấu tranh v Dn chủ cho Dn tộc Việt v những người bất dồng chnh kiến. Dảng cộng sản dộc ti d xy nh t ln khắp Việt nam.

3.Toi phản bội tổ quốc; vo năm 1956 lnh tụ Cs l ng HCM d ủy nhiệm cho Phạm văn Dồng trnh Quốc thư xin trao 2 quần dảo c vị tr DỊA CHNH TRỊ V CNG TO LỚN của Dn tộc l Hong sa v Trường sa cho Trung Cộng. Lm tay sai cho Trung cộng trong cải cch ruộng dất, khi nghe theo lời ku gọi của Mao tiến hnh dấu tố 1953-1954 (dy l m mưu của Trung cộng giết hết nhn ti VN). V Năm 1998-1999 K hiệp ước tiếp tục cắt ẢI NAM QUAN, THC BẢN GIỐC ( 11.000km2 dất liền) V 12.000KM2 LNH HẢI cho TRUNG CỘNG.

4. Tội lm thoi ha ni giống Dn tộc; kể từ khi TỰ CƯỚP CHNH QUYỀN, TỰ MNH BẦU CỬ CHO MNH. dảng cộng sản dộc ti Việt nam d ton gy chiến tranh, chia ly thức hệ Dn tộc, chia ly Dn tộc bằng hng dống mớ L thuyết Ngoại lai din rồ. cả dn tộc bị di ngho, thoi ha về mặt thể chất, thoi ha về giống ni. rất nhiều dng họ từng vinh danh tổ quốc hng ngn qua, v chiến tranh do dảng cộng sản dộc ti tạo ra, v bất dồng chnh kiến bị thủ tiu chnh trị nay d tuyệt diệt, hoặc buộc phải rời khỏi Tổ quốc.

5.Toi tham , tham nhũng, sống nhung lụa, sa dọa trn nỗi cơ khổ của cả 1 Dn tộc; Dảng cộng sản dộc ti d vơ vt hng tỷ dolla của dn tộc chia trc cho nhau, gửi ra nước ngoi dề phng bạo loạn, tự nhận mnh l dầy tớ ngho m di to, ở biệt thự, trong khi cả dn tộc Việt c những thời kỳ khốn khổ, chết di, chết rt.

Chết rồi m chi cho việc diếu phng canh Lăng tẩm cũng mấy trăm tỷ hng năm, Tự xy Lăng, Xy Thnh. bạo ngược như TẦN THUỶ HONG. Vay nợ hng chục tỷ dolla ko di hơn 40 năm dể ăn chơi ph phỡn. Sau ny bắt chnh chng ta phải trả cc khoản vay d. Ra sức tm mọi cch khai thc dến khnh kiệt nguồn ti nguyn của chung của Dn tộc ta dể thỏa ch sống sa dọa (than, dầu hoả...).

6. Tội dưa cả dn tộc về thời kỳ Ngu dn; khng cho mở bo ch truyền thanh, truyền hnh Tư thục, trn 600 bo v tạp ch, di Phat thanh v truyền hnh.. dứng dầu dều l cc dảng vin dảng cộng sản dộc ti. khng cho bất cứ 1 dảng phi, 1 c nhn yu nước no dược gp về việc cai trị dn tộc dầy bạo ngược của mnh. Cấm Việc lập Dảng phi. cấm tự do ngn luận trn bo ch truyền hnh.

Tất cả những tội c của dảng cộng sản dộc ti d lm cho Dn tộc Việt chia ly, cạn kiệt về nhn lực v ti lực, Dn tộc VIỆT dang dứng trước nguy cơ DIỆT VONG V CNG TO LỚN. Tội c ny ngn năm trời khng dung, dất khng tha,cả Dn tộc Việt sẽ bo th.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 06, 2005

Answers

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ti tonydang xin co di lời

Thua cac anh, cac chi tren dien dan;

Lich su nhan loai dang tien nhung buoc dai, tren cac linh vuc kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi v.v.. san choi cho cac cuong quoc duong nhu da du cho. dat nuoc ta thi van doi ngheo va lac hau. chung ta duoc danh gia la 1 trong 10 nuoc ngheo kho va lac hau nhat the gioi. Gan 200 nam tu khi Nguyen trieu suy vong, dan toc ta chi co chien tranh va doc tai ngu tri.

Dan toc bi thoai hoa ve giong noi, theo nhung thong ke moi nhat nam thanh nien Viet chi cao TB co 1,6 m Nu thanh nien cao 1,53 m.

Dan chu hau nhu khong hien huu tren dat nuoc Viet nam duong dai : 3 trieu nguoi bi xua duoi khoi dat nuoc, 600 bao va tap chi da bi the che doc tai nam giu, dai phat thanh va truyen hinh cung chung so phan...

Nhan dan doi kho van cam chiu, hoac co phan khang thi bi dan ap dam mau...

20% nhan dan bi doi, va thieu doi, 18% tre em bi chet truoc luc du 16 tuoi

Mot bo phan dong uu tu cua dan toc Viet da bi giet sach theo sang kien cua trung cong trong cai tao ruong dat nhung nam 1953-1954 cua the ki truoc, 1 bo phan bi dong hoa khi song luu vong qua lau tai cac nuoc ma ho cu tru

Dan toc da va dang can kiet nguon nhan luc va tai luc.

Ve tai luc hau nhu khong co, no nuoc ngoai la tren 15 ty dola tuc moi nguoi tu nguoi gia den tre moi sinh deu no toi 200 dola my day la so lieu do chinh Dang doc tai thua nhan. Su that lon hon rat nhieu.

Truoc suc ep cua Trung cong . Dang doc tai Viet nam da ban dat va bien cua dan toc, de bao ve su on dinh cho Dang doc tai ton tai. Nhung nhan tai co dieu kien deu ra nuoc ngoai sinh song va bi dong hoa tu tu.

DAN TOC VIET DANG DUNG TRUOC NGUY CO DIET VONG.

DAN TOC VIET DUNG TRUOC NGUY CO TRO THANH 1 TINH CUA TRUNG CONG

Nguy co da den, Nhung Chinh phu doc tai co tinh khong nhan thay, Ho con tim cac khoan vay toi 40 nam de tieu sai.

Song nhung lua tren noi co kho cua Dan toc Viet. ra suc dan ap va thu tieu chinh tri. Su ton tai an bm cua 1 Dang doc tai d v sẽ l nguy co diet vong cua dan toc Viet

Chung ta nhung nguoi con cua Dan toc Viet, Me to quoc da sinh ra chung ta, truoc nguy co diet vong dat Me, diet vong Dan toc; Toi xin keu goi : Moi nguoi Viet nam hay doan ket dung len lat do che do doc tai. Toi cung keu goi hon 3 trieu dong bao hai ngoai hay ve nuoc bieu tinh, thi uy, doi dan chu, Dang cong san doc tai lam sao co noi 80 trieu vien dan de giet het chung ta?

co du 80 trieu nha lao de nhot het chung ta?

Neu chung ta khong hanh dong chung con ton tai!

Chng ta cần dứng ln

26/12/2004

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 06, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

l lời nhắn gửi cũa những người Dn Việtnam từ trong nước..

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 06, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

May thang may con thuoc vao loai thong-minh thua loai HEO nhu thang 5@rschloch, thang TonyKhung, thang ChiBuoi, con BichNgocBocNgich...mo con mat Heo cua chung may ra ma xem nguoi trong nuoc dau-kho va chiu dung nhu the nao!!

Dong cai nao Heo cua chung may ra may suy nghi, phai dung ve phia Nhan-Dan (hon 80 trieu con NGUOI) hay ve phia dang thien heo (2 trieu con heo rung, cho soi...)?!

Hy-vong chung may con co mot chut cai ma nguoi ta goi la LUONG-TAM!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), January 06, 2005.


Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hai bai viet that hay ,that cam xuc ! Do la tieng ren thong thiet cua nhung nguoi yeu nuoc chan chinh.Sau sac nhat trong hai bai viet nay,la doan noi ve am muu tham doc cua Mao trong viec xui CSVN lam cuoc cai cach ruong dat.Trong thoi gian khang chien chong Phap chi co mot nguoi nhin ra don tham doc nay cua Mao va co khuyen HCM khong nen nho cay TC ve moi mat se co bat loi.Do la tuong Nguyen Son,nguoi nay da tung phuc vu cho Hong quan TC nen ong nay rat ro tham y cua ho.Nguyen Son la nguoi duy nhat dam cai tay doi voi Ho va che VNGiap la I,to rit ve quan su.Dieu nay da lam cho Ho rat tuc gian ,tra NSon ve Tau,NSon khong bi Ho thit ,co le la Ho van con muon nho cay Mao.Trong cuoc chien DBPhu,cuoc hanh quan KEN KEN (vautour )bang cach cho KQ My trai tham da bi huy bo ,vi mot tin tinh bao cua MI5 cho biet co 300 ngan quan TC dan o bien gioi ,chi cho My bo bom la xua quan sang chiem ca mien Bac.CSVN thang toan la nho hen ,dung co tuong bo !

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), January 06, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Doc nhung dong nay khong chiu dung noi:

Với chiêu bài cải cách ruộng dất 1953-1954, dảng cộng sản dộc tài dã giết hơn 1 triệu người ( phần dông là những nhân tài ưu tú do chính Dân tộc Việt sản sinh ra) với khẩu hiệu: Trí(trí thức của DT) Phú ( những nhà buôn, nhà Tư bản dân tộc) Dịa(những người giầu có sở hữu ruộng dất) Hào (cường , hào kiệt của vùng)...dao tận gốc, chốc tận rễ, tức là giết hết người tài của chính Dân tộc Việt.

Ngoài ra trong hơn mấy mươi năm cầm quyền dảng cộng sản dộc tài dã thủ tiêu hàng triệu người dấu tranh vì Dân chủ cho Dân tộc Việt và những người bất dồng chính kiến. Dảng cộng sản dộc tài dã xây nhà tù lên khắp Việt nam.

-- (aaa11111@yahoo.com), January 06, 2005.Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kẻ Sĩ Bắc H viết rất đng, thề ny l cả nước nn lập To n Nhn Dzn để sử từ Bc Hồ Gian đến b lũ bn nước hại dn ph ti nguyn quốc gia.

Quan To sẽ l ai?

KSBH sẽ l người c đủ thẩm quyền sử nhu8~ng tội đồ của ton dzn

Hội Thẩm Đon?

Nạn Nhn của chế độ L Chiu Thống tn thời

Tội Phạm :

Hồ Gian v Đảng Sida Mafia đỏ CSVN

-- (Hồng H @ Yn Phụ.Com), January 06, 2005.


Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Mai:

L một người đang sinh sống tại hải ngoại, ChiMai thấy mnh khng c tư cch ku gọi người trong nước đứng ln biểu tnh. Bởi lẽ, ChiMai khng phải l người đứng mũi chịu so trong ci chuyện hy sinh. Chỉ xin php ni ln một vi suy nghĩ.

1. Đất nước VN đang thật sự đi vo đường cng (ti nguyn cạn kiệt, thin tai, dịch hoạ, nng dn phải tự bn mnh qua việc gả con ci cho ngoại nhn,...) l do sự lnh đạo qu độc ti, qu ton trị của đảng csVN. Ci gọi l nh nước VN lại qu yếu km trong quản l đất nước. Đ quản l yếu km m lại cn qu tham nhũng. Thậm ch, lm bộ yếu km để m tham nhũng.

2. Người dn trong nước khng đứng dậy ginh lại quyền của mnh th chắc chắn khng ai khc đứng ra ginh lại quyền ny từ trong tay của đảng csVN cho dn VN hết. Người Việt ở hải ngoại chỉ l lực lượng hưởng ứng, hổ trợ (th dụ thng tin) chớ khng thể l lực lượng hnh động trực tiếp v trực diện được.

Chnh đảng csVN cũng hiểu rất r điều ny nn rất mạnh tay đn p cc lực lượng c định v đ biểu tnh, nhất l biểu tnh v l do đất đai m csVN chiếm đoạt dưới nhiều hnh thức.-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 06, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

3. Đặt trường hợp sinh vin đồng loạt đứng dậy biểu tnh. Vậy th, liệu c một Thin An Mn hay khng ?

Chắc chắn l khng. Bởi lẽ, chxhcn-VN khng phải l Trung Cộng. TC l thnh vin của hội đồng bảo an LHQ, TC lại c những lợi thế trn thế giới về kinh tế do đng dn nhất trn hon cầu. Khng lẽ đảng csVN khng sợ sự trừng phạt của quốc tế (cắt đứt quan hệ ngoại giao như hầu hết cc nước đ lm với TQ qua sự kiện Thin An Mn) ?

Hiện nay, thế đứng của đảng csVN trn thế giới l ci thế hết sức c độc về chnh trị. Chng đ phải nhượng lnh thổ của Tổ Tin ta cho TC để nhận được sự chống lưng.

Đ l chưa kể, Mỹ đ đặt chxhcn-VN vo danh sch cc nước quan tm đặc biệt về tn gio.

Tm lại, nếu phải học từ Thin An Mn th sinh vin VN cần học ci dũng của sinh vin TC v khng nn tự nht mnh. Tự nht mnh th dn tộc suốt đời sẽ mang gng cm của cn cộng sản. Kết cục rồi th, thanh nin VN sẽ khng thnh cng m cũng chẳng bao giờ thnh nhn cho nổi.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 06, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

O dau co ap buc,o do se co dau tranh! Dai da so dan VN bi ap buc va boc lot tham te,tu thanh pho lon nho cung nhu tai nong thon.Dien hinh cho chung ta thay nhung cuoc dau tranh doi lai ruong dat cua dan mien Bac (Kim No ) ,vu Tay Nguyen deu bi dan ap tan bao bang sung dan,dui cui,roi dien...,ke ca du ngon du ngot de sau do se bat nguoi nhung nguoi duoc xem la dung dau.Hien nay CSVN da lap ra nhung doan canh sat co dong ,giong nhu la luc luong phan ung nhanh,muc dich chinh cua cac luc luong nay dung de cat nho cac doan bieu tinh neu co va se ap dung nhung bien phap bao luc tuy theo phan ung cua cac doan bieu tinh.Hai noi ma bon CSVN so no ra nhung cuoc bieu tinh la tai Ha Noi va Sai Son,vi du sao noi nay cung co nhieu tai mat quoc te.Con neu nhu xay ra nhung cuoc bieu tinh quy mo tai cac tinh ,bon VC se ap dung nhung bien phap manh nhat neu can ,nhu xa sung bang ,dieu dong thiet giap va truc thang vo trang de tan sat.Tuong lai cua que huong chung ta se ra sao co troi ma biet ,con cac Dang phai o Hai ngoai co la loi thi cung tot thoi,nhung co lam duoc cai gi do thi phai do nguoi tu trong nuoc tu quyet dinh lay so phan cua minh.Noi dau sot cua nguoi Viet hai ngoai thi chi chat chua trong long ,cung lam cung chi vach ra cai xau xa de tien cua bon cam quyen ma thoi,chu lam sao ho co duoc noi dau ,ray ruc tung ngay nhu nguoi trong nuoc.Chinh moi tang lop quan chung phai tung buoc dung len doi hoi quyen loi cua minh ,khong the chiu mai su boc lot tan bao cua bon cam quyen ,phoi hop voi bon tu ban rung ru .

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), January 07, 2005.

Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC T€I CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sẽ c đủ 1001 TỘI DANH dnh cho bọn CSVN, tự 1 c nhn khng thể luận hết tất cả những tội ny, mong mọi người hưởng ứng, vạch tội CS. Ở đy chỉ xin đưa ra 1 trong những tội c ty trời nhất của chng, đ l : Tội đưa dn tộc đến bờ ph sản về con người!

Xin nhắc lại l bọn CSVN đ v đang đua dn tộc đến bờ vực ph sản về con người! Chng đ đem dn tộc đẩy xuống 1 mức khốn cng chưa từng thấy trong lich sử. Chng bp nghẹt tất cả cc ch, những niềm tin, lng tự i, sự tn knh... Tm lại l tất cả những g thuộc về tm linh, nhn bản của dn tộc được vun xơ qua bao thế hệ bị chng tước mất v thay vo đ l 1 thứ ch, 1 thứ niềm tin của thế giới chuyn chnh v sản (kế hoạch trăm năm trồng người, muốn xy dựng CNXH phải c con người XHCN - HCM). Song song với kế hoạch trồng ngườ ny l việc tiến hnh kinh tế-x hội rập khun theo thế giới CS Tu, Nga, đưa đất nước lao xuống mức ngho đi lạc hậu tột cng. Con người ở đy đ biến thnh "cng cụ", chỉ c tun lịnh, suốt ngy nghĩ đến ci ăn, lc no cung sợ sệt rnh rập lẫn nhau.

Cho tới lc CSVN tận mắt nhn thấy sự xụp đổ cuả "thnh tr XHCN" th chng mới bắt đầu "sửa chữa", nhưng chỉ về kinh tế v cũng lại rập khun theo Trung Cộng m thi. Ci tai họa về con người kia th vẫn cn đ, CS chưa hề bỏ định độc quyền cai trị theo lối chuyn chnh v sản! Hơn nữa, việc cởi tri tư duy n cn kh gấp vạn lần cởi tri kinh tế.

Một trong những vấn đề nan giải nhất hiện nay đối với dn tộc VN m cũng l ci tội lỗi cộng sản đ gy ra, đ l về CON NGƯỜI. Hng hng lớp lớp thanh nin VN lớn ln khng t th nhiều bị tuyn truyền, gao dục, biến thnh những cng cụ cho CS. Họ bị p bức trong 1 cuộc sống thiếu thốn về vật chất, về tinh thần th phải ni l ngho mạt, km tư duy (tư tuởng, suy nghĩ, tm ti, phn tch, so snh, đnh gi, pht minh, sng tạo,...) Đy l ci họa về lu về di v l nguy hiểm nhất đối với một dn tộc.

Thời gian qua đ c rất nhiều người ln tiếng vạch r ci họa nhn tiền bị đồng ho, xm thực từ phương Bắc. Tại sao c thể như thế được? Xin thưa, muốn đồng ha hoặc xa sổ 1 dn tộc no đ l một việc V CNG kh, nếu khng muốn ni l khng thể thực hin được, nhất l ở kỷ 21 ny. Tuy nhin, lịch sử chứng minh răng n đ từng xảy ra giữa cc giống tộc tiếp cận nhau về địa l v văn ha. Điều hiển nhin l n chỉ xảy ra khi dn tộc ny vượt hẳn dn tộc kia về mọi mặt (nhất l văn ha). Đến đy ta c thể so snh trực tiếp giữa VN v Trung Cộng. Trung Cộng sau thời kỳ Đăng Tiểu Bnh đươc thế giới đnh gi như thnh cng bước đầu cởi tri kinh tế, nhưng x hội vẫn cn lạc hậu nhiều mặt, đời sống nng dn cng nhn vẫn cơ cực mun bề. Về văn ha th khng hề pht triển (lm sao pht triển khi mọi tư tưởng bi. bp nghẹt?). Thảm họa Thin An mn cho thấy ca d man của người Tu như thế no rồi (trong lich sử Tu những cuộc tn st như vậy khng hiếm). Thử hỏi người Tu như vậy lm sao c thể xm thực, đồng ha VN được, nhất l một dn tộc c ngn năm văn ha, c tiếng l thng minh v cần c? Xin thưa, bọn chng khng dng văn ho m lại xi 1 thứ vũ kh rẻ tiền hơn nhiều, nhưng rất hiệu qủa, đ l KINH TẾ: hng ho, đời sống, vật chất. Vấn đề ở đy khng phải địch qu lợi hại, m chnh l ta đang suy! Suy về con người l suy tất cả.

Sau khi tiến hnh đổi mới kinh tế rập khun theo TC, x hội VN trở thnh ci vng trời "chụp giựt". Tầng lớp người VN đang bị bp nghẹt tư tưởng với mức sống ngho vo bậc nhất thế giới, họ cảm thấy mnh như đang được "giải phng" v ci chỗ họ bước ra cung l ci chỗ thấp nhất. Họ chạy, họ leo, họ x đẩy, người no c kh giới (quyền lực) th xi kh giới, kẻ c phương tiện (tiền bạc) th dng phương tiện, ai c sắc (phi đẹp) th dụng sắc...Đy l cơ hội "trăm năm" cho những kẻ phương bắc ra tay! Tệ hại hơn nữa l bọn lnh đạo CSVN lại trong ci thế ci đầu lũ Tu cộng theo kiểu "tao ni g my nghe nấy, tao lm sao my lm vậy", cn người dn th khng ni ln được tiếng ni của mnh.

Thế mới thấy được ci đi hại "trồng ngươi" của CS n tn ph như thế no đối với dn tộc. Nhưng trời khng hề c đường cng, c kẻ buộc th cũng c người gỡ. Ai? Họ khng gỡ, chng ta tự gỡ lấy. Những người trẻ của Việt Nam, hy tự cởi tri cho chnh mnh v dn tộc, hy mở rộng tư tưởng, lm giu suy nghĩ để thấy được suy vong của đất nước. Hy tự trau dồi kiến thức tm đến SỰ THẬT, đy chnh l lối thot duy nhất cho chnh chng ta.

-- (taone@hanoi.vn.vn), January 08, 2005.Response to BẢN ÁN CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tai sao cung la con nguoi cung sinh ra tren dat nuoc Viet Nam ma co nguoi lai khong hieu duoc rang nguoi Viet Nam co truyen thong yeu nuoc tu bao doi nay. Truyen thong do luon duoc phat huy cho du trong bat cu hoan canh nao. Nhan dan Viet Nam da chon cho minh con duong dung dan, ho da dau trang de gianh doc lap dan toc, tu do dan chu va nhan dan Viet Nam da gianh thang loi trong cuoc chien tranh chinh nghia do. Do la con duoc cua nhan dan Viet Nam da chon, khong ai bat ho va khong ai co quyen xam pham den quyen lua chon cua nhan dan Viet Nam. Trong cuoc dau trang giai phong dan toc, khong khoi mac phai nhung mot so sai lam, tuy nhien nhung sai lam do, Dang Cong San Viet Nam da nhan ra va nhanh chong sua chua. Tu sau khi giai phong dat nuoc, Dang cong San Viet Nam luon doi moi hoan thien minh lanh dao nhan dan Viet Nam xay dung dat nuoc Viet Nam ngay cang giau manh. Nhin lai nhung nam qua, Dat nuoc Viet Nam da co nhung buoc phat trien vuot bac ve moi mat: kinh te, van hoa, xa hoi, giao duc, y te, ....Thu hoi rang mot nuoc phat trien nao tren the gioi co tren 95% dan so biet chu, ma mot dan toc con nhieu kho khan, ngheo kho sau khi phai trai qua 2 cuoc chien tranh nang ne nu Viet Nam co tren 95% dan so biet chu. Do chi la 1 minh chung vo cung nho trong hang van, hang trieu nhung thanh tich ma nhan dan Viet Nam da dat duoc duoc su lanh dao cua Dang Cong San Viet Nam. Nhan Dan Viet Nam luon tin tuong vao duong loi lanh dao dung dan cua Dang. Vi vay mong nhung con nguoi dang boi nho Dang Cong San Viet Nam hay dung qua ich ky nhu the, chung toi nhan con nguoi Viet Nam luon nhan thuc duoc sau sac nhung gi chung toi can lam, va nhung viec chung toi can lam. Dung nhin moi thu mot cach phiem dien nhu vay hoi nhung con nguoi khong hieu gi ve dat nuoc Viet Nam. Chung toi nhung con nguoi luon yeu dat Nuoc Viet Nam, yeu Dang Cong San Viet Nam va luon tin tuong vao Dang.

-- PlumNguyen (nttmnguyen@yahoo.com), January 26, 2005.

Response to BẢN ?N CHẾ DỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM

1 thang cong an cho vang noi thoi nhu cuc

No da chong dung con duong cua no---> liem dit cho dang

-- chien si (chiensidietcong@yahoo.de), January 27, 2005.


Moderation questions? read the FAQ