Nhạc Qun Hnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin cc bạn bấm vo link sau để nghe những bi ht quen thuộc

Nhạc Qun Hnh

-- (H Nội @ Qun Thịt Ch.BaĐnh), January 05, 2005

Answers

Response to Nhạc Quân Hành

***

You missed the old day of VIETMINH's musics

I dont know how to say to, I know a lot of ramS as Hochi' Me'n tie^'n qua^n

Today. Hanoi try to forget these musics

-- Be matured and learn as fast as U can :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 05, 2005.


Response to Nhạc Quân Hành

CTHN bạn ni về bi tiến qun ca????

-- (H Nội @ Qun Thịt Ch.BaĐnh), January 05, 2005.

Response to Nhạc Quân Hành

***

TienCua^n Ka la` 1 chuye^.n nho?

Lots of Vietminh music to boot the people to fight France in mid 40- 50's

PS: If you know "Guom Thieng AiQuoc Broadcasting" from VNCH, you will get the result, Gia'p, Duan, Dong, Minh, v.vv. they HAVE TO KNOW and DangCS-VN knew it :))))

-- Documents, can't hide :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 05, 2005.


Response to Nhạc Quân Hành

Ti c nghe qua GTAQ l đi của XỊA th c ăn nhằm g, bọn CS n thch ht nhạc tầu son đố m sau khi tụi Gi Hồ Giải Phng Miền Bắc, bọn CS chp bu l bọn đờn gẩy tai tru th biết g về ca ht. Ngưo8`i sng tc ra bi ht cn đi t di di trong thin đường CS

-- (H Nội @ Qun Thịt Ch.Ba Đnh), January 06, 2005.

Response to Nhạc Quân Hành

***

Đy l 1 bản của PhamDuy, ta v con trai đ về VN nhưng O bị Hanoi bắt :))))

THU CHIẾN TRƯỜNG (Huế, 1946 u khi từ chiến khu trở ra Bắc)

Chỉeu bin khu, vo ma sang Thu Khng cn nghe tiếng on th (u ) Rừng vi vu l lời thin thu Ru người chốn phiu du.

Ai chinh phu nghe ma Thu tới

m vang trong tời, hồn qu đến với mun đời.

Hề Thu ơi ới ! Hề Thu ơi ới ! Nghe gi thu tơi bời trong gc tời chiến tranh

Nghe l thu thương tnh bao kiếp người mong mạnh

Hề Thu ơi ới ! Hề Thu ơi ới ! Hương thắm ữa đ về với những người chiến chinh Bao khc ca thanh bnh vang tới ngn du xạnh

Thu đ về với ta Nhớ tiếc khng on th (u ) Ta nghe chăng một ma Thu bao la, vang tiếng bom cuối cng Cn đy ma gươm sng Khi l hoa bừng sống với non sng Nhớ tiếc khng nt lng (ư ừ) Ta nghe chăng một ma Thu mun năm ho bnh

MORE in here: Nha.c THU CHIEN TRUONG, CHIEN SI VO DANH

-- If I am wrong, cut my head :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 06, 2005.Moderation questions? read the FAQ