....Mặt chận KHÁNG CHIẾN Vẹt Tân....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Raise your hand, want to see Khangchien Viettan PIX and talk about them :))))

I will serve you all :)))Mời bà con, Vietcong cũng như VNCH hoặc bưng bô tưng tửng nhào vô đấu khẩu

-- Democracy, not CHEATING :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 05, 2005

Answers

Response to ....Mặt chận KHÁNG CHIẾN Vẹt Tân....

Anh CTHN biết nhiều về Tn Việt xin bạn kể cho anh em nghe, Sở dĩ chnh quyền dn chủ đứng vững l nhờ thuyết chnh danh.

1.- Hnh Php :Tổng Thống v Nội Cc lm hết mnh đem hết ti tr để phục vụ Nhn Dn.

2.- Lập PHp : Bảo Vệ Hiến Php v Soạn luật để b/ khuyết những thiếu st [ Quốc Hội v Senate ]

3.- Tư PHp : Hnh sử luật php kiểm sot luật php

4.- Fed : coi về Tiền Tệ

5.- Economic Council : kiểm sat Kinh tế

6.- Thinh Tanks : Nghin cứu về Quốc Phng, Qun Sự, Kinh Tế , Mọi vấn đề trong x hội để tường trnh Quốc Hội hay cố vấn cho Chnh quyền.

7.- Bộ Quốc Phng : Bảo vệ Quyền lợi quốc gia trn hon cầu

Xem Cơ Cấu của Hội Thnh Presbyterian th bạn sẽ hiểu. Sẽ khng c vụ ch nhẩy bn độc

Hiện Nay ở Hoa Kỳ đ c 1 số chnh quyền liu vong m thnh vin ton người bất ti v thch Xi Thịt khng lm lợi cho quốc dn.

-- C Thực th Vực được Đạo (Hồng H @ Yn Phụ.Com), January 05, 2005.


Response to ....Mặt chận KHÁNG CHIẾN Vẹt Tân....

***

Any thing/things ???? need to VOTE freely and wisely

PS: No guns, no smoke, no cheat, no pressured, no intimidate, no Death threads ...etc ....

-- Vietcong aint' do it :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), January 05, 2005.


Response to ....Mặt chận KHÁNG CHIẾN Vẹt Tân....

Vote l 1 chuyện, dn tnh cần phải biết lựa chọn, vấn đề rất nan giải. Cc quốc gia chậm tiến ứng cử vin sẽ bỏ tiền mua phiếu cử tri như bn Phi Hậu Marcos.

Việt Nam c bầu cử như bọn Campuchia cũng dặng.

Việc Đảng Việt Tn cũng Nhu đảng VNDC -HCM phở b khng chiến đổ vỡ l do nội bộ đnh lẫn nhau. Đu cũng v Dn Chủ mới c cc đảng ny ngoi ra cn cc đảng chnh trị salon nữa.

Ti khng lảng vảng đến cc chỗ đảng phi loại ny v cung khng tin họ. 1 điều lm ti khắc khỏai l nhn dn Việt Nam bn nh mnh qu ngho khổ v đ v đang bị bọn CSVN Mafia đỏ n bc lột tận xương tủy, người VN Tỵ Nạn CS hải ngoại nn đng gp tiếng ni dn chủ để cứu dn ra khỏi cảnh sống n lệ v lọai trư` đảng cộng Sản VN do Ma K Hồ Ch Đụt sng lập bằng mọi hnh thc, 1 cnh n ko lm nn mu Xun nhiều cnh n sẽ bo hiệu mu xun thực sự đang đến

-- (H Nội @ Qun Thịt Ch.Ba Đnh), January 06, 2005.


Moderation questions? read the FAQ