THÁNG TƯ ĐEN và GIỚI TRẺ HẢI NGOẠI

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

THÁNG TƯ ĐEN và GIỚI TRẺ HẢI NGOẠI

Nguyễn Gia Tiến Cộng Sản Việt Nam thống trị và đục khoét đất nước đã một nửa thế kỷ nay. Giải đất hình chữ S chỉ còn là mảnh đất tan hoang, bệ rạc. Núi rừng bị tàn phá, sông biển và môi sinh ô nhiễm khắp nơi. Nhân dân ngày càng nghèo đói mạt rệp. Tham nhũng tràn lan. Văn hóa suy đồi, tàn tạ.Trẻ em, đàn bà, được đem rao bán ra nước ngoài. Tương phản với thảm cảnh xã hội này là một giai cấp cán bộ giàu xổi, thừa tiền bạc, trâng tráo hưởng thụ, tiêu xài hoang phí. Bằng guồng máy đàn áp công an quân đội, chúng ngạo nghễ dùng vũ lục trấn áp mọi hình thức chống đối, dù là ôn hòa. Bóp nghẹt, trà đạp lên hết mọi quyền tự do cơ bản của con người. Chúng bám vào quyền lực bằng mọi cách, kể cả hiến đất dâng biển của tổ tiên cho Tàu Cộng. Đó là bức tranh bi thảm cho đất nước mà bọn « thực dân da vàng mới » hiện đang ngự trị, và chúng thường vỗ ngực huênh hoang là chúng đã có công đánh đuổi đám « thực dân da trắng cũ », để dành « độc lập tự do » ! Tình trạng èo uột, bịnh hoạn trầm kha của đất nước Việt Nam, chẳng khác một người bệnh đang hấp hối do chứng « ung thư Cộng Sản » hành hạ. Muốn chữa bịnh, trước hết phải chẩn đoán căn bịnh do đâu. Phải nhận định được cục bưới ung thư nằm chỗ nào, để cắt bỏ nó đi. Không thể chữa bịnh một cách mù quáng, chẳng rõ nguyên nhân, gốc bịnh ra sao, nhắm mắt đổ đại mọi thứ thuốc cho bịnh nhân. Hành động như kiểu một số người đang ngây ngô kêu gọi « quên quá khứ, xóa bỏ hận thù », không cần biết căn nguyên của đói nghèo do đâu để có biện pháp thích hợp, mà chỉ mù quáng hô hào về phục vụ cho Việt Cộng. Tệ hơn nữa là một bọn trí thức phản chiến Mỹ (cả « trắng » lẫn « vàng ») tại trường Đại Học Massachusetts (Hoa Kỳ), đang toa rập với hai cán bộ văn hóa VC, để âm mưu viết lại lịch sử của Cộng Đồng Người Việt tị nạn. Ý đồ của chúng là muốn biến Người Việt tị nạn Hải ngoại thành một sắc di dân « tị nạn kinh tế », đánh lạc hướng Giới Trẻ Hải Ngoại để quên đi những tội ác của nhóm Hồ Chí Minh trong quá khứ, và của đám cầm quyền Hà Nội hiện nay. Để giới trẻ Hải Ngoại mất phương hướng, không còn nhận thức được trách nhiệm của chúng trong việc xô đảy Việt Nam biến thành một quốc gia nghèo đói mạt rệp, lạc hậu nhất thế giới. Giới trẻ Hải Ngoại, nếu có muốn tìm hiểu lịch sử, thì khi vào các thư viện, chỉ còn thấy đầy rãy những tài liệu xuyên tạc của bọn phản chiến thiên tả Phương Tây, nếu không là các sách báo bịp bợm của Cộng Sản Hà Nội. Nhân kỷ niệm Tháng Tư Đen, người viết những giòng này muốn gửi đến các bạn trẻ Hải Ngoại một bài viết ngắn sau đây (bằng hai thứ tiếng Anh, Pháp), tóm lược những nét chính về lịch sử Việt Nam cận đại. Hy vọng các bạn đọc có thêm một cái nhìn tổng quát nhanh chóng, nắm được các điểm chánh yếu của những sự việc đã xảy ra trên đất nước, trong nửa thế kỷ vừa qua. Thụy Sĩ, Tháng 4, 2004. __________________________________________________________ The Vietnam war: A HISTORY TO BE REWRITTEN Nguyen Gia Tien The Western world often had an erroneous view of Vietnam's recent history. This was understandable because the heinously criminal acts of the current communist regime in Hanoi had not been fully revealed. Would all Stalin's crimes and the truth about USSR and the East European countries be known if there weren't a process of " destalinization " since 1953 and the fall of the Berlin Wall in 1989 ? We had a Nuremberg trial for the Nazis, but still no Nuremberg for Stalinism, and when can we have a Nuremberg for the Hanoi regime ? For misinformed people in the West, the Vietnam war was an “independence war” fought during 30 years (1945-1975) by Ho Chi Minh and his cohorts against first the Japanese, then the French and finally the Americans. In fact the truth is quite different. 1.The first Vietnam war (1946-1954 ) : A victory hijacked by the Communists. Indochina ,which included Vienam,was a French colony until early 1945. As early as 1942, the Japanese army entered Vietnam without a fight.The French administration was too weak to oppose any conditions imposed by the Japanese(military bases,troop movements etc..) Shortly before the end of World War II, on March 9,1945 a coup d’etat by the Japanese army put an end to the French occupation.The Independence of Vietnam was proclaimed for the first time after a century of French domination.The first independent Vietnamese government, under Tran trong Kim’s leadership had to compromise to some extent with the occupying Japanese army. But the Vietnamese patriotic movements, always latent during the years of French rule, experienced an unprecedented expansion from that day on.This “elan” of patriotism was further exacerbated when 6 months later Vietnam became totally independent as a result of the Japanese capitulation.The Vietnamese people enjoyed for the first time this great happiness they had aspired to for a century. It was easy to understand why this patriotism, rendered red hot during the process of after war decolonization in South East Asia (Indonesia, Philippines, Malaysia..) exploded when the French came back on the coat-tails of the British army (in fact the French contingent just followed British troops when they came to disarm the Japanese army in Indochina). This patriotic “élan” was the real driving force behind the war of resistance against the French which broke out in the evening of December 19,1946. Among the Vietnamese revolutionary leaders, who were then fighting the French attempt to reoccupy Indochina after the Japanese capitulation, there was a prominent group of Communists led by Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Pham Van Dong... Ho Chi Minh, a Moscow trained revolutionary, had in mind a goal other than national independence sought by nationalist leaders. He and his cohorts wanted international Communism to supplant Colonialism in Indochina and were receiving specific orders from Moscow. Now we understand why they were better organized, more homogeneous and experts in machiavelian political maneuvers. During the war, the Communists under Ho Chi Minh gradually took over by eliminating all non communist leaders of the resistance. It should be noted that at that time Communism was unknown to the general population. The Communist party under Ho Chi Minh was hiding under the name of the Labor party (Dang Lao Dong). Therefore one can see that, at the beginning of the war, the true driving force behind the anticolonial struggle supported by all the people was Vietnamese patriotism that had nothing to do with communism ideology. Starting in 1949 when the Chinese communists came to power in China, Ho and his clique now had direct help from them. With this help to back them up, they began to unveil their true communist nature. Owing to his total submission to Beijing, Ho Chi Minh obtained in return at the decisive battle of Dien Bien Phu direct participation of Chinese communists in Giap's command ( generals Wei Guoqing, Luo Guibo, Cheng Geng...and theirs ten of thousands of " volunteers " ). This enable Giap to achieve victory in 1954 and introduce a " dictatorship of the Proletariat " patterned after the Beijing model. It wasn't pure chance, after Ho totally controlled North Vietnam, to witness the implementation of a bloody " Agrarian Reform " ( 1953-1956 ) which was truly a Pol Pot like type of genocide in which hundreds of thousands of people perished. Ho Chi Minh and his clique in fact had transformed an independence war against French colonialism first into an international conflict and then steered it towards a " class struggle " to serve international Communism. All those losses of human lives and time and the destruction of the country had no other purpose than substituting " white colonialism " with " red colonialism " in North Vietnam. The result is, in 1954, a massive exodus of a million refugees ( they could be said to have " voted with theirs feet " ) fleeing from Communism and an unscrupulous regime in the North which is still in place. 2-The Second Vietnam war (1960-1975): The legitimate defense of the South Vietnamese people was betrayed and rendered futile. Ho and his clique's communist vocation did not allow them to stop at the border of North Vietnam . International Communism dictated that they should go further into South East Asia. Following the 1954 Geneva Agreement between Ho Chi Minh and the French, which was not signed by the Bao Dai government and the US, and the partition of Vietnam at the 17th parallel, the two halves of Vietnam found themselves incorporated into the two opposing blocs of the Cold War. In South Vietnam, Bao Dai was succeeded by Ngo Dinh Diem and the generals ( the last one was Nguyen Van Thieu). With minimum US help, these governments managed to contain communist sabotage and infiltration from the North for some time. In spite of being under a still imperfect democratic regime, the South Vietnamese people still enjoyed relative freedom, much better than what the North was experiencing under stalinist Ho Chi Minh. Beginning in 1960, with the help of Communist Bloc, North Vietnam intensified guerilla warfare in the South. In 1965 huge caches of weapons coming from communist China, including the then very modern Kalashnikov rifles, were discovered in the South near Vung Ro ( Nha Trang ). At about the same time, big battles already erupted all around the country causing South Vietnam to nearly succumb to communist subversion. One witnessed the well known typical scenario of a " liberation war " that had already taken place elsewhere many other times around the world. In each case it is simply an example of covert communist subversion. Only then did the US Marines started landing at Da Nang beach in 1965, as prelude to more massive US involvement which kept increasing as the Communist bloc escalated its agression .The American intervention was in fact only a response to the strategy of subversion by the Communist bloc. The true nature of the 1960-1975 war was the South Vietnamese people's defense, with US help, against the Communist bloc's agression . It was in fact a struggle to preserve South Vietnam's freedom against an attempt to impose a communist dictatorship. But the US internal politics, their influence on the conduct of this war, and the reasons why the Americans withdrew from Vietnam in 1973, would be the subject of another story. However, the swift collapse of Saigon in 1975 could not be blamed on the South Vietnamese people's lack of motivation in defending freedom, nor the weakness of their armed forces. In 1972, when these forces were normally supported by the US, they did fight courageously and destroyed the Giap's armored divisions crossing the demilitarized zone into South Vietnam in a much larger offensive than that of 1975. Unfortunately, while the Communist bloc was fully and steadfastly supporting an agressive North Vietnam, one could witness during the last two years of the war (1973-1974), a defeatist American Congress cut off large portions of supply and ammunition aid to South Vietnam because of shortsightedness and demagogic political reasons. This betrayal was perfectly orchestrated and preceded by a campaign of denigration and disinformation in favor of the communists, which was fostered by most of the media and intelligentsia in the Western world . 3-Today’s Vietnam 30 years after the end of the war Vietnam is still one of the poorest countries in the world, under the same Stalinist one party regime created by Ho chi Minh. It’s still entirely a totalitarian country. No political opposition is allowed. Freedom of expression, of the press, of religion are non existent. Violations of human rights that occurred almost daily are regularly denounced by Amnesty International, Human right watch, Reporters without frontiers, Pen Club International…A few initiatives during recent years to open up the economy attracted only predatory capitalistic ventures, causing some disorganized economic development. Contrasting with general poverty in city slums and in the countryside, a new class of “nouveaux-riches” is emerging among the arrogant apparatchiks of the Party who are now gradually transforming themselves into an unscrupulous Red Mafia. The recent history of Vietnam is in fact the history of a transition from “white colonialism” into “Red and Yellow colonialism”. Switzerland, April 2004 Bibliography . - Hoang Van Chi : From Colonialism to Communism ( Pall Mall Press, 1964 ) - Philippe Devillers : Leclerc et l'Indochine 1945-1947 ( Albin Michel 1992 ) - King C. Chen : Vietnam and China 1938-1945. ( Princeton University Press, 1969 ) - Hoang Van Dao : Viet Nam Quoc Dan Dang . - Norman Podhoretz : Why We Were in Vietnam . ( Simon & Schuster, New York, 1982 ) - Richard Nixon : No More Vietnams. ( Arbor House, 1985 ) - L.A.Patti : Why Vietnam ? ( Berkeley University Press, 1980 ) - David G. Marr : Vietnam 1945, The Quest For Power. ( University of California Press, 1995) -Le Manh Hung : Cuoc chien Quoc-Cong tai Mien Bac 1945-1946 ( The Ky 21 Magazine, USA, September 1995 ) _______________________________________________________________ La Guerre du Vietnam : UNE HISTOIRE A RE-ECRIRE Nguyen Gia Tien L’Occident avait souvent une opinion fausse de l'histoire récente du Vietnam. On peut le comprendre , car, tant que le régime communiste actuel à Hanoi est encore en place, ses forfaits ne seront jamais révélés. Pourrait-on connaitre tous les crimes de Staline et la vérité sur l'URSS et l'Europe de l'Est, s'il n'y avait pas eu le processus de "déstalinisation " dès 1953 et la chute du Mur de Berlin en 1989 ? Et, si les crimes du stalinisme ne sont, à l'heure actuelle, que partiellement connus, les crimes perpétrés par Hanoi le sont encore moins . S'il y avait bien eu un procès de Nuremberg pour les Nazis, il manque encore un Nuremberg pour le stalinisme. Et à quand un Nuremberg pour les dirigeants de Hanoi ? Pour les Occidentaux mal informés, la guerre du Vietnam est une « guerre d’indépendance » menée pendant 30 ans (1945-1975) par Hô Chi Minh et son équipe contre les Japonais, les Français, puis les Américains. Or il n’en est rien. 1) La Première Guerre du Vietnam (1946-1954) : Victoire confisquée au profit du Communisme. L’Indochine (dont le Vietnam) était une colonie française jusqu’en début de 1945. Dès 1942, l’Armée japonais fit son entrée dans l’Indochine sans combat, et l’administration coloniale française, dans une position de faiblesse, a dû accepter toutes les conditions posées par les Japonais (bases militaires, déplacements des troupes, etc...) Un peu avant la fin de la 2e Guerre mondiale, le 9 Mars 1945, un coup d’état par l’Armée japonaise mit fin à l’occupation française. L’indépendance du Vietnam fut proclamée pour la première fois, après un siècle de domination française. Le premier gouvernement vietnamien indépendant, dirigé par Trân Trong Kim, devait encore dans un premier temps s’accommoder avec l’Armée japonais. Mais les mouvements patriotiques vietnamiens, toujours latents sous l’occupation française, connurent un essor sans précédent à partir de cette date. Cet élan de patriotisme fût encore exacerbé quand 6 mois après, suite à la capitulation du Japon, le Vietnam était devenu totalement indépendant. Le peuple vietnamien jouissait pour la première fois cet exquis bonheur tant aspiré depuis un siècle. On comprend pourquoi ce patriotisme, chauffé à blanc dans le processus de décolonisation d’après guerre de la région du Sud-Est asiatique (Indonésie, Philippines, Malaisie ...), explosa quand les Français sont revenus dans les wagons de l’Armée britanique. (En effet, les contingents français de Leclerc suivaient l’Armée britanique qui prit en charge du désarmement de l’Armée japonaise en Indochine). Cet élan patriotique constitue le vrai moteur, la vraie force de la guerre de résistance contre les Français qui s’éclata le soir du 19 Décembre 1946. Parmi les leaders vietnamiens de l'époque, qui luttaient tous contre la tentative francaise de réoccupation de l'Indochine, se distinguait le groupe communiste dirigé par Hô Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Pham van Dong... Ho Chi Minh, agent du Komintern formé à Moscou, avait un objectif tout autre que l'indépendance nationale recherchée par les leaders nationalistes. Il visait la relève du Colonialisme français en Indochine par le Communisme, et recevait des directives précises de Moscou. On comprend pourquoi les communistes vietnamiens étaient mieux organisés, homogènes, et rompus aux manoeuvres politiques machiavéliques Au fur et à mesure, pendant la guerre, les éléments communistes de Hô Chi Minh s’emparaient tous les pouvoirs en éliminant à tours de bras tous les leaders non-communistes de la résistance. A noter qu’à cette époque, le Communisme était encore inconnu de la population. Et le Parti Communiste de Hô Chi Minh se cachait sous le nom de « Parti Travailliste » (Dang Lao Dong) On voit ainsi qu'au début de la guerre, la vraie force qui faisait l'élan de la lutte anti-coloniale soutenue par le peuple entier, était le patriotisme vietnamien, qui n'avait rien à voir avec le Communisme. Dès 1950, après l'arrivée au pouvoir des communistes chinois en Chine, Hô et son équipe avaient désormais le soutien direct de ces derniers. Forts de cet appui, ils commençèrent à dévoiler leur visage communiste. Par sa totale soumission à Pékin, Hô Chi Minh obtint en échange, à la bataille de Dien Bien Phu, la participation directe au commandement de Giap des communistes chinois ( les généraux Wei Guoquing, Cheng Geng, Luo Guibo...et leurs dizaines de milliers de " volontaires " ). Cela permit à Giap de remporter la victoire en 1954, et d'ouvrir la voie à l'installation d'une " dictature du prolétariat » calquée sur le modèle de Pékin. Ce n'est pas par hasard qu'on voyait ainsi au Nord, après la prise totale du pouvoir par Hô Chi Minh , la mise en oeuvre , sur l'ordre de Mao, de la sanglante " Réforme agraire" ( 1953-1956) , véritable génocide à la manière de Pol Pot durant lequel plusieurs centaines de milliers de personnes avaient péri. L'équipe de Hô Chi Minh avait ainsi pratiquement transformé la guerre d'indépendance nationale contre le colonialisme français en un conflit idéologique, une " lutte des classes " , au service de l'Internationale Communiste. Toutes ces pertes de vie humaines, de temps, et la destruction du pays, ne servaient en fin de compte, qu'à faire le passage du colonialisme " blanc " au colonialisme " rouge " dans le Nord Vietnam. La preuve en fut l'exode massif en 1954, après les Accords de Genève, d'un million de personnes du Nord vers le Sud, (on dirait que ces gens" votaient avec leurs pieds"), fuyant le Communisme, puis, l'installation dans le Nord d'un régime stalinien sans scrupules qui est resté en place jusqu'à ce jour. 2) La Deuxième Guerre du Vietnam (1960-1975) : La légitime défense du peuple Sud Vietnamien trahie et rendue vaine. La vocation communiste de Hô Chi Minh et son équipe ne leur permettait pas de s'arrêter au Nord Vietnam. Les directives de l'Internationale Communiste étaient précises : il fallait encore aller plus loin dans le Sud-Est asiatique . Suite aux Accords de Genève de 1954 ( sans la signature du Gouvernement de Bao Dai et celui des Etats Unis ) signés entre Hô Chi Minh et la France entérinant la partition du Vietnam au niveau du 17è parallèle, les deux Vietnams ainsi séparés se trouvaient dans les deux blocs antagonistes durant la guerre froide. Au Sud-Vietnam, après Bao Dai, se succèdaient le gouvernement de Ngô Dinh Diem et ceux des militaires ( Nguyen Van Thieu en dernier lieu ). Avec un minimum de soutien américain, ces gouvernements arrivaient à contenir pendant un premier temps les sabotages et l'infiltration des communistes depuis le Nord . Le peuple sud-vietnamien, malgré une démocratie imparfaite, jouissait quand même pendant cette période d'une relative liberté, beaucoup plus satisfaisante que ce qui se passait dans le Nord, sous le régime stalinien de Hô Chi Minh. Dès 1960, avec l'aide du bloc communiste, la guerilla s'intensifiait dans le Sud . En 1965 ,d'énormes caches d'armes venues directement de la Chine communiste furent découvertes dans le Sud, notamment des fusils Kalashnikov, (très modernes à l'époque), près de Vung Ro ( Nha Trang ). Déjà à cette époque de 1965, les combats faisaient rage partout , et le Sud-Vietnam a failli sombrer à cause de la subversion communiste. On assistait au même scénario bien connu du type de " guerres de libération " qui s'était déroulé plusieurs fois ailleurs dans le monde . Il s'agissait, en fait, dans chaque cas, d' une subversion communiste camoufflée, appuyée par la Chine et le Bloc soviétique. C'est alors seulement que les Marines américains débarquèrent sur la plage de Da Nang en 1965, prélude à une intervention plus massive des Etats-Unis, intervention qui, chaque fois, s'adaptait à une escalade de l'agression venant du Bloc communiste. L'intervention des Américains n'était donc qu'une réponse nécessaire, face à la stratégie de subversion du camp communiste. La vraie nature de la guerre 1960-1975 est une défense du peuple sud-vietnamien, avec le soutien des Etats-Unis, contre l'agression du Bloc communiste. Il s'agit, en fait, d'une lutte pour préserver la liberté du Sud-Vietnam contre la tentative d'imposer une dictature communiste, tout comme la Corée du Sud et l’Allemagne de l’Ouest. Mais la politique interne américaine, son influence sur la conduite de cette guerre , et les raisons du retrait des Américains du Vietnam en 1975 sont encore une autre histoire. Pourtant, l'effondrement rapide de Saigon en 1975 ne peut pas s'expliquer par le manque de motivation du peuple sud-vietnamien à défendre sa liberté, ni par la faiblesse de son Armée . Car, celle ci, en 1972, quand elle avait été convenablement ravitaillée par les Etats-Unis, avait courageusement combattu et mis en pièces les divisions blindées de Giap franchissant la zone démilitarisée pour une offensive d'envergure beaucoup plus importante que celle de 1975 . Malheureusement, tandis que le Bloc communiste continuait son soutien sans réserve aux agresseurs nord-vietnamiens, on voyait, pendant les deux dernières années de guerre ( 1973-1974 ), un défaitiste Congrès américain, pour des raisons politiques, effectuer d'importantes coupes de vivres et de munitions à l'encontre du Sud-Vietnam . Cette trahison était parfaitement orchestrée et précédée par une campagne de dénigrement et de désinformations en faveur des communistes, menée à l'époque par la majorité des médias et de l'intelligentia de Gauche occidentale . 3) Le Vietnam d’aujourd’hui. 30 ans après la fin de la guerre, le Vietnam reste encore un pays parmi les plus pauvres de la planète, sous ce même régime stalinien à Parti unique, crée au début par Hô Chi Minh. Sa nature totalitaire reste entière. Aucune opposition politique n’est tolérée. Les libertés d’expression, de presse, de religion, sont absentes. Les violations des Droits de l’Homme, presque quotidiennes, sont régulièrement dénoncées par Amnesty International, Human Right Watch, Reporters Sans Frontières, Pen Club International ... Quelques timides ouvertures économiques de ces dernières années n’attirent que le capitalisme sauvage, favorisant un développement économique désordonné. En contraste avec la disette de plus en plus répandue des bidonvilles et à la campagne, c’est l’apparition d’une classe de nouveaux-riches insolents parmi les apparatchiks du Parti, qui, à l’heure actuelle, s’est muée progressivement en Mafia Rouge sans scrupules. L’Histoire récente du Vietnam est, en réalité, l’histoire du passage d’une « colonisation blanche » à une colonisation « rouge et jaune » ! Suisse, Avril 2004 Bibliographie : -Hoang Van Chi : From Colonialism to Communism ( Pall Mall Press, 1964 ) -Philippe Devilliers : Leclerc et l' Indochine 1945-1947. ( Albin Michel 1992 ) -King C. Chen : Vietnam and China 1938-1945. ( Princeton University Press, 1969 ) -Hoang Van Dao : Viet Nam Quoc Dan Dang . -Norman Podhoretz : Pourquoi les Américains se sont battus au Vietnam ? ( Robert Laffont 1987 ) -Richard Nixon : No More Vietnams . ( Arbor House 1985 ) -L.A. Patti : Why Vietnam ? ( Berkeley University Press, 1980 ) -David G. Marr : Vietnam 1945, The Quest for Power. ( University of California Press, 1995) -Lê Manh Hung : Cuôc chiên Quôc-Công tai Miên Bac 1945-1946 ( The-Ky 21 Magazine , USA Septembre 1995)

-- (Ha Noi @Quan Thit Cay.Ba Dinh), January 05, 2005

Moderation questions? read the FAQ