HAI NGHỊ QUYẾT CHỐNG CỘNG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HAI NGHỊ QUYẾT CHỐNG CỘNG

Vi Anh Thế là hai Thành phố Garden Grove và Wesminster đă đồng thuận biểu quyết thông qua 100% hai văn kiện lập qui, có tính cưỡng hành pháp qui và chống VC qua nội dung và hệ quả cũng như qua h́nh thức và con số biểu quyết. Thực vậy, hai Nghị Quyết bề ngoài đọc nghe phơn phớt, nhẹ nhàng nhưng bên trong đầy thâm hậu chống VC. Dựa vào văn tự, NQ chừng như chỉ giải quyết chuyện nội bộ của thành phố và chỉ sử dụng quyền hạn tư trị của chánh quyền địa phương thôi. Không đụng chạm đên tương quan ngoại giao, giao thương của Washington- Hà nội và cũng không đụng chạm ǵ đến các quyền tư do nói trong Tu Chính An Số 1 của Hiến Pháp Mỹ. Tuy nhiên nói vậy, chớ không phải vậy, mà Nghị Quyết chống Cộng thâm sâu, triệt để hơn nhiều.. Đại ư nội dung hai văn kiện lập qui này chỉ qui định không tiếp đón, không dùng công lực, không dùng ngân sách thành phố để giải quyết những rắc rối do phái đoàn Việt Cộng gây ra khi đi đến , đi qua, dừng tạm trong phạm vi thành phố. Cảnh sát có nhiệm vụ báo cáo cho Hội Đồng Garden Grove trước 14 ngày thường, và hội đồng Westminster trước 10 ngày làm việc-- chung qui vẫn là hai tuần lễ trước -- nếu được Bộ Ngoai Giao yêu cầu bảo vệ an ninh cho phái đoàn VC nào. Chánh trị cao của Nghị quyết nằm ở chỗ này. Một, Cảnh sát báo cáo cho Hội đồng, Nghi viên là đại diện dân cử có nhiệm vụ tường tŕnh cho người dân. Người dân Little Saigon là dân chống Cộng ṇi. Sự hiện diện của CS là khiêu khích, là xúc phạm, là khơi lại vết thương ḷng, làm sao tránh được biểu t́nh, phản đối, đuổi xô. Thời hạn Cảnh sát báo cáo cho Hội Đồng 14 ngày ở Gaden Grove và 10 ngày làm việc ở Wesminster quá đủ để nghị viên tường tŕnh và người dân có thái độ và hành động phản ứng với CS. Hai, Nghị quyết qui định mọi chi phí tốn hao phát sanh từ việc tăng cường nhân số hay tăng giờ phụ trội để bảo vệ an ninh và ổn định t́nh h́nh do các cuộc biểu t́nh chống VC gây ra, Hội đồng cấm không cho sữ dụng ngân sách của thành phố để bồi hoàn cho Cảnh sát. Riêng nghị quyết Westminster, Bà Thị Trưởng Margie Rice vốn là một nhà giáo cẫn trọng, c̣n thêm điều khoản chẳng những cấm không được dùng ngân sách thành phố, mà qui trách bất cứ tư nhân nào tiếp tay cho phái đoàn VC gây ra các cuộc biểu t́nh, tư nhân đó phải bồi hoàn chi phí ổn định trật tư cho Cảnh sát . Ai cũng biết những thứ chi phí bồi hoàn vừa nói, Bộ Ngoại giao khó nếu không muốn nói không thể sung đương vào điều khoản công chi nào trong kinh phí của Bộ và cũng không thể nhận tiền của CS Hà nội để thay thế bồi hoàn. C̣n thành phố th́ hẵn ḥi không được nhận tiền thẳng của CS Hà nội ví ngoại giao là quyền của Liên bang. C̣n tư nhân khó có ai cáng đáng nổi để trả những khoảng tiền bồi hoàn chi phí ổn định trật tự của Cảnh sát qua các cuộc biểu t́nh chống CS dài dài, của dân Little Saigon -- chưa nói thiệt đến việc chường mặt thân Cộng ra ở Little Saigon để bị "tiêu sinh mạng chánh trị" như Trần Trường. Tại đây hiện rơ cái khéo léo và sự am tường công pháp Mỹ, và quốc tế công pháp và kinh nghiệm nghị trường của Luật sư Trần thái Văn đă lách ḿnh qua ngơ hẹp hiệp ước bang giao Washington Hà nội, Tu chánh án số 1 Hiến pháp Mỹ và của 3 nghi viên đồng tác giả hai Nghị quyết dể hai Hội đồng đồng thuận thông qua 100%. Và CS Hà nội tức nổ đôm đốp con mắt mà không làm ǵ được trừ việc ca bài ca con cá cũ rích, rằng Nghị quyết làm lạnh nhạt bang giao. Sẽ thiếu sót lớn nếu không nói số phiếu biểu quyết đồng thuận 100% và cách thông qua hai Nghị Quyết. Nghị quyết Garden Grove từ dân đến đại diện dân cử chỉ có có ư kiến thuận, ư kiến tăng cường mức độ chống Cộng mạnh hơn -- không một ư chống. Biểu quyết đồng thuận 100%. 5 thuận; 0 chống. Nghị quyết Wesminster bị đ́nh hoăn 2 tuần v́ tác giả cần điều chỉnh cho khớp với khung cảnh pháp lư, ngoại giao, và dân ư. Nhưng khi biểu quyết Bà Thị Trưởng tiến xa hơn, hỏi nhân dân tham dự trong hội trường ai ủng hộ đứng lên, tất cả đứng lên; ai có ư chống đứng lên, không một người đứng dậy. Và bằng một hành động bất ngờ nhiều tác dụng dân chủ, và sân khấu, 5 nghi viên có quyền biểu quyết cùng đứng dậy bấm vào nút điện đồng ư. Trên màn ảnh truyền h́nh hiện lên năm chữ YES sau tên của 5 nghị viên Wesminster. Nghị trường vang dội tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô; hàng trăm cánh tay bắt nhau, ṿng vai nhau, hàng trăm nụ cười mừng thắng lợi. Cư dân cử tri lên bàn chủ tọa tỏ ḷng cám ơn, bắt tay, hôn hít. Nghị viên hài ḷng đă làm đúng ư nguyện của nhân dân, phù họp luật pháp và hiến pháp của đất nước. Hai lần hai Hội đồng biểu quyết đồng thuận, cả ngàn người Mỹ gốc Trắng, Đen, Mễ, Việt, Đại Hàn, Hoa tụ tập trông ngóng bên ngoài để ủng hộ. Riêng tại Wesminster chỉ có một người chống đối. Đó là Trần Trường từng treo cờ và h́nh CS bị phản đối tới tấp trước đây. Và bây giờ thói nào tật ấy, tái diễn thói thích chơi trội của anh ta. Bà Thị Trưởng thừa biết, dân Little Saigon thừa biết ai giật dây và đă minh thị nói trong Nghị quyết với trích dẫn anh ta như một "cảm t́nh viên CS". Anh ta phải chống đối v́ nếu không làm là mất job sau khi đại diện ngoại giao của VC ở San Fran, Washington, và Bộ ngoại giao VC ở Hà nội đă lên tiếng. Hăy quên đi, càng để ư đương sự càng ngọ ngọe. Đại diện dân cử, nghị viên Hai Hội đồng Thành phố Garden Grove và Westminster đă làm tất cả những ǵ có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để biến quan điểm, lập trường quyết tâm, hành động chống VC của nhân dân thành các biện pháp lập qui có tính cưỡng hành pháp qui. Nghị quyết này là nghi quyết chánh yếu do chúng ta, của chúng ta, v́ chúng ta, người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS, người Mỹ gốc Việt yêu tự do, dân chủ và đă đấu tranh không ngừng cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN. Đă đến phiên người dân Mỹ gốc Việt phát triễn tinh thần chống Cộng của hai Nghị quyết qua các thành phố khác như Chiến dịch Cờ Vàng đă phất phới tung bay trên 65 thành phố và 4 tiểu bang. Đó là cách trói chân VC ở Mỹ, vô hiệu hoá thế bang giao và triệt tiêu công tác Kiều vận của CS Hà nội. *********** Lời bàn của Mao Tôn Cương: Ở Mỹ sợ ǵ nhất ??? Câu trả lời đúng nhất vẫn là : sợ tốn tiền !, cũng v́ biết cái sợ này nên ai cũng tránh lỗi lầm và thượng tôn luật pháp, này nhé, vượt đèn đỏ tại California giá tiền phạt mới là 535 đô cộng với một ngày Thứ Bảy đi học về luật đi đường, đánh nhau sơ sài: 5000 đô tiền tươi, chưa kể tù giam và tiền mướn luật sư khi ra toà, cho văn công VC biểu diễn tại nhà hàng hay vũ trường để đồng bào kéo đến đông biểu t́nh: City sẽ gừi bill phí tổn về cảnh sát, ambulance, cứu hoả túc trực tại nơi biểu t́nh cho ...chủ tiệm (khoảng 30.000 đô đến 50.000 đô) cho trung b́nh 500 đến 1000 người biểu t́nh, như vụ Trần Trường, city Westminster phải chi ra trên 348.000 đô trả lương overtime cho cảnh sát, cứu hỏa v.v..đấy là chưa có chuyện đáng tiếc ǵ xảy ra. Cũng v́ không rơ luật lệ này nên nhiều nhà hàng, vũ trường không trả nổi tiền phạt phải khai bankruptcy (Như vũ trường Ritz đă dẹp tiệm v́ không trả nổi 55.000 tiền phạt nay đă đổi thành club của Mễ). Mấy chú vẹm con nằm vùng thấy số tiền phạt không nhỏ nên cũng bớt quậy. Vẹm gộc cỡ đại sứ, thủ tướng v.v. cũng không dám ngo ngoe bén mảng đến đây. Thành phố không muốn bị tốn tiền phi lư th́ phải làm ra luật để pḥng ngừa, đúng là "ư dân là ư trời" !. Từ nay cư dân hai thành phố Garden Grove và Westminster, thủ phủ của người Việt tỵ nạn hải ngoại sẽ thở phào nhẹ nhơm v́ khỏi phải bực ḿnh khi hay tin phái đoàn này, quan chức nọ từ VN qua ...làm việc hay tham quan dù là lén lút như trước kia. Xin tặng bó hoa hồng cho Phó Thị trưởng TP Garden Grove là LS Trần Thái Văn và anh nghị viên trẻ thành phố Westminster Andy Quách đă làm đúng lời hứa khi ra tranh cử, và nhất là những người dân LittleSaigon luôn tranh đấu biểu t́nh chống lại sự hiện diện của bọn VC tại tiền đồn chống cộng quan trọng này. Tin mới nhất : Đài phát thanh thân cộng: Quê Hương VN của sư hổ mang Thích Pháp Châu đă tắt tiếng sau 3 tuần lễ đồng bào biểu t́nh trước cổng Chùa VietNam trên đường Magnolia. DDQ

-- Lấy Trí Nhân phá cường bạo Cộng Sản Việt Nam (Ha Noi @Quan Thit Cay.Ba Dinh), January 05, 2005

Moderation questions? read the FAQ