Test av kvalitet på CD

greenspun.com : LUSENET : Fotoforum : One Thread

Se Data Preservation Project angående test av CD:s hållbarhet. Resultatet torde inte vara så överraskande - varifrån får man månne tag på CD:n som har guldbeläggning?

-- Stig M. (stig@nospam.com), January 05, 2005

Answers

Response to Test av CD kvalitet

Hej Stig,

Själv har jag haft stor nytta av den här webbplatsen:

http://www.cdmediaworld.com/hardware/cdrom/cd_quality.shtml

Jag har för arkivering använt Kodak CD-R Ultima 80 Silver+Gold ("lasts up to 6x longer than silver-only discs"), som jag i tiderna köpte på Anttila. Det verkar som om Kodak överlag har bra CD-skivor, fastän jag då inte hittade några enbart guldbelagda skivor. Det verkar från rapporten du sände mig som om guld-silver legering skulle vara väldigt stabil. Kodak verkar i övrigt också göra kvalitetsskivor, se http://www.kodak.fi/US/en/digital/cdr/

En tilläggsfördel med silver+guld är att jag kan bränna CD:n som alla CD-spelare klarar av, också t.ex. bilstereo och äldre CD-spelare. Med icke-metalliska CD:n är reflektioneskillnaden mellan 0 och 1 annars för liten. Det här innebär också att s.k. Audio-CD:n i allmänhet är metalliska och av bättre kvalitet än billiga dataskivor.

Jag har nyss köpt 20 skivor av TDK Metallic CD-R80, men jag har närmast tänkt använda de här för att flytta inskannade bilder från en dator till en annan. Nu då jag tittade på undresidan av skivan ser den ut att vara silver, men yttersta delen av metallkanten är fransig. Kan nog inte rekommenderas för någon som helst arkivering.

Meddela gärna om du hittar Kodak Ultima skivor någonstans. På nätet hittade jag i Finland endast http://www.indesol.fi/ och http://www.oulunatkpikatukku.fi/tuoteindex.htm, i Åbo respektive Uleåborg.

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 05, 2005.


Jag använde Kodak CD-R Gold Ultima skivor för arkivering av bildfiler c. 2000-2002. Därefter lade Kodak ner produktionen. Jag har c. 100- 200 bildfiler på Kodaks skivor. I dag är c. 5% obrukbara. Jag vet inte om felet har varit i min dåtida HP CD-skivstation eller i Kodaks skivor. I varje fall så har jag dragit slutsatsen att CD-skivor är ett osäkert arkiveringsmedia. Nu använder jag 250 gb skivminnen med tredubbel kopiering av arkiverat material.

-- Fred Björkstén (fred.bjorksten@iki.fi), January 05, 2005.

Här är en länk om en annan tillverkares CD-skivor som påstås vara hållbara - vem vet. De backar upp påståendet med testresultat från accelererade åldringstester, vilket inte många andra gör.

http://www.mitsuicdr.com/

MAM-A skivorna finns att köpa online åtminstone hos:

http://www.inkjetart.com/mitsui/

-- Anders Blomqvist (anders.blomqvist@bigfoot.com), January 17, 2005.


Moderation questions? read the FAQ