Đường Tổ Quốc: Trang luận chiến với Đảng Cộng Sản Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đường Tổ Quốc:

Trang luận chiến với Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nguyễn Thế Tiến

Trang Luận Chiến này từ hôm nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt trận mới” đánh thẳng vào thành tŕ CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng góp của quư bạn đọc.

Lời giới thiệu của nhóm Nguyệt San Việt Nam

Để mở một lối ra cho dân tộc, đảng cộng sản Việt Nam và chế độ Hà Nội cần phải được giải quyết qua con đường dân chủ hóa hay cách mạng dưới một dạng thức nào đó. Trong hướng đi lịch sử này, sự đóng góp của những nhân tố dân tộc bên trong lẫn bên ngoài nước là một trong những điều kiện vô cùng cần thiết, tất nhiên và tất yếu. Nó qui hợp tất cả tâm huyết và trách nhiệm của những ai c̣n nặng ḷng với quê hương, c̣n mang hoài băo làm một cái ǵ cho Tổ Quốc, cho một Việt Nam tự do, không cộng sản, để tạo điều kiện mở đường phục hưng đất nước, đưa đất nước đi lên.

Từ nhận định đó, chúng tôi chân thành giới thiệu giáo sư Nguyễn Thế Tiến, một nhân vật đă từng giảng dạy môn Cơ Học Lư Thuyết tại hai trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Sài G̣n trong 26 năm, nghỉ hưu non, chấm dứt làm việc và thoát khỏi Việt Nam. Ông hiện nay đang cộng tác với “Nhóm Nguyệt San Việt Nam” trong mặt trận văn học đấu tranh nhằm đóng góp cho tiến tŕnh dẫn tới mục đích vừa nêu trên.

Giáo sư Nguyễn Thế Tiến có bút hiệu là Triết Đức Chính. Nhiều bạn và học tṛ ông hiện đă và đang là những giáo sư tiến sĩ giữ các vị trí khá cao trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Đạo, Trưởng Ban Vận Động Người Việt Hải Ngoại của chế độ Hà Nội (giáo sư giảng dạy cùng thời với ông).

Trong cuộc tiếp xúc với Nguyệt San Việt Nam, ông cho biết:

1.Tại sao tôi kư tên chính lại c̣n dùng bút danh?

Tôi hưởng giáo dục Khổng Mạnh từ 5 tuổi đến 21 tuổi (1938-1954). Mẫu người quân tử đă ḥa vào máu thịt tôi. Theo hệ thống giáo dục Việt-Pháp (1940-1954), tháng 5-1954 tôi đă đậu Tú Tài đôi ở Hà nội. Do ḷng yêu nước ấu trĩ và giáo điều (không biết ǵ về các biến cố chính trị 1945-1954; thân phụ tôi bị lính Pháp đi càn bắn chết năm 1949; ở tuổi 14, chính tôi đă bị Pháp bắt và bỏ tù ở nhà tù St. Thomas Nam Định trong 6 tháng), nên tôi đă không di cư vào Sàig̣n mà ở lại Hà nội để được “yêu nước”. Suốt gần 40 năm sống dưới “chế độ cáo hồ”, với thân phận “hàng thần lơ láo (Nguyễn Du)”, chế độ đó đă chẳng “giác ngộ” và “tẩy năo” được tôi.

Theo phẩm chất “Trúc dẫu cháy, tiết ngay vẫn giữ” của người quân tưû, nay tôi quyết định công khai thách thức, trực diện tranh đấu với cộng sản, dù tôi vẫn biết trước rằng tôi sẽ có thể bị lực lượng ngầm của cộng sản ám hại. Tôi sống theo bài thơ dưới đây (phóng tác từ một bài thơ viết bằng tiếng Anh mà tôi đă quên tên của tác gỉa, ở Sàig̣n, năm 1982, sau khi tôi đă nhận giấy “nghỉ hưu non” - lúc vừa tṛn 49 tuổi và đă giảng dạy môn Cơ học lư thuyết được 26 năm ở 2 trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ở Hànội và Sài g̣n để đi hoạt động nhằm “đổi quỹ đạo cho toàn gia đ́ïnh tôi”.

2.Trong cuộc vận động chính trị, giáo sư Nguyễn Thế Tiến sẽ đóng góp trong mặt trận “luận chiến” nhắm vào đảng cộng sản Việt Nam, và bài viết sẽ được Nguyệt San Việt Nam chuyển vào Việt Nam qua hệ thống internet và báo chí.

Trong phần tiếp xúc và đóng góp sơ khởi qua web của Nguyệt San Việt Nam, ông đặt vấn đề “Luận Chiến Luận Lư - Đạo Lư” với thành phần mà ông gọi là “những người cộng sản Việt Nam chóp bu, phản chân lư, phản đạo lư, ù ĺ và cố chấp”. Ông phát biểu như sau:

Chủ trương phần luận chiến này, tôi nhằm.

(a) Mở mắt “mù cố t́nh (chữ dùng của Dương thu Hương)” cho các đối tượng lănh đạo trong đảng CSVN.

(b) Khích động giới trí thức XHCN (đang ở trong nước và ở nước ngoài), mong sao giới này sớm ư thức vai tṛ “Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách” và trả nợ xứng đáng đối với tổ quốc và dân tộc;

(c) Góp phần xóa bỏ “thần tượng hồ cáo” khỏi tư tưởng t́nh cảm của số rất đông người VIỆT NAM trong và ngoài nước, sớm vứt bỏ cái ṿng kim cô oan nghiệt do đám lănh đạo CSVN độc đoán áp đặt trên đầu dân tộc Việt Nam;

(d) Thúc giục tuổi trẻ VIỆT NAM sớm gánh lấy sứ mệnh xung kích trong sự nghiệp CÁCH MẠNG TỰ DO DÂN CHỦ ở Việt Nam và trong sự nghiệp KHÔI PHỤC TOÀN VẸN LĂNH THỔ VIỆT NAM, BẢO VỆ TỔ QUỐC và N̉I GIỐNG VIỆT, chống sự LẤN CHIẾM LĂNH THỔ và mưu đồ ĐỒNG HÓA DÂN TỘC của Hán cộng Bắc phương.

(e) Tuyên bố tự nguyện chính thức đứng vào hàng ngũ những người tranh đấu đến cùng nhằm xóa bỏ cái “chế độ độc-đảng-trị của đảng hồ cáo” ở VIỆT NAM. Không ai bắt ép (và cũng không thể bắt ép) tôi làm việc này; cũng không ai trả tiền cho tôi để tôi làm việc này cả! Tôi hành động trong tinh thần yêu nước và ư thức tự giác trước tiền đồ của dân tộc.

3.Tôi dùng bút hiệu Triết Đức Chính để nói lớn lên với những người cộng sản rằng, tôi bắt đầu tham gia tranh đấu chánh trị (Chính) ở tuổi 71 là v́ tôi muốn tham gia bảo vệ chân lư (Triết) và đạo lư (Đức) theo lời dạy trong sách ĐẠI HỌC của Nho học: “Đại học chi Đạo tại minh Minh đức, tại tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện”, chớ không có ư đồ ǵï về quyền lợi địa vị:

Lăo giả an chi sao chẳng nhớ?

Sĩ phu hữu trách lẽ nào quên!

Tôi cũng luôn nhớ lời dạy:

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên;

và:

Có trời mà cũng có ta (Nguyễn Du),

Tận nhân lực nhi tri thiên mệnh (Hi Di Trần Đoàn);

Đồng thời tôi cũng nhớ câu (đă thuộc từ thuở thiếu niên):

Hăy tự cứu ḿnh rồi Trời sẽ cứu cho.

(Sauve-toi, le Ciel te sauvera!)

Nhưng:

Người mà không định th́ làm sao Trời thành sự cho được.

4. Khởi đầu những phần luận chiến.

Hỡi các người cộng sản lănh đạo đảng đang cai trị muôn dân.

Dưới đây là đề tài thách luận chiến số 1 tôi gửi các ông. Tôi đă viết bài thơ này, ở Sài g̣n, khoảng thời gian 1985-1987 (đầu năm 2004 đă viết thêm một số câu do có những hiểu biết mới từ khi ra dược khỏi nước đến nay).

Phản tỉnh

Lạc một bước đường gần bốn chục năm khó sửa

Quá nửa đời người ngồi gặm nhấm hai chữ “dại, khôn.”

Dại cay đắng nhận sai đường hướng

Mạt tàn đời uổng phí tài năng.

Cháu con gánh chịu khó khăn

Quyết tạo dựng lại biết chăng đường làm

Đành rằng tay đă nhúng chàm

Dại rồi phải biết khôn làm sao đây!

Khôn cho con cháu đổi thay

Con hơn cha mẹ cháu mai ngày hơn ông!

(Những người cộng sản hăy hiểu đoạn thơ trên đây theo lối “tượng trưng” trong văn thơ.)

Ai đây? (viết 1985-87)

Dốt chẳng học gấp làm khôn

bám Nga chống Pháp la đường cứu dân

vội vàng cấu kết trao thân

dồn dân vô bẫy thực dân mới nghèo. (viết thêm 2004)

bao năm “cáo quyệt” lái lèo

dâng dân bán nước cho Tèo(Tàu) cho Nga

đạo lư truyền thống ông cha

đang tâm xóa sạch, xiên quà(ng) mác-lê.

kẻ đó! (viết 1986-87)

hồ đồ dẫn lạc dân đi

chí minh lại hóa thiển si bạo tàn! (viết thêm 2004)

cha già dân tộc xưng càn

bất nhân bất nghĩa tội ngàn đời ghi!

kẻ đạo đức giả bất ngh́

bỏ con giết vợ c̣n ǵ bất nhân hơn

chết đúng ngày tháng “cáo đăng đàn”

điềm báo “chế độ cáo” lụi tàn bao lăm!

Sứ mệnh lịch sử

(do đảng “cáo” tự phong. Tôi phê phán, viết 1985-87)

Đất nước Dân tộc này của ai đây

mà bay ban phước gieo tai tùy ḷng? (viết thêm 2004)

cướp công dân tộc anh hùng

nướng dân đốt nước dâng công

mong làm điểm tựa “xích hóa” xong toàn cầu.

té ra chục triệu thương vong

mười ba tỷ đó (US-đôla) vô tṛng nợ Nga;

trăm năm thoát ách Tàu hoa

chui lại vào rọ Hán

biết bao giờ ra khỏi đây?

(thơ đồng dao 1985-1987)

tất cả chỉ tại vua “Hùng”

sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên

người giỏi th́ đi vượt biên

c̣n lại một lũ vừa điên vừa khùng.

Đảng Hồ tự phong

đỉnh cao trí tuệ

lương tâm thời đại

trái tim loài người

(tôi phê phán, viết 1985-87)

nay tuyệt đối đúng trên đỉnh cao sáng tạo

mai lại sai rồi và dũng cảm sửa sai!

Đồng Bào đó đâu phải bầy thú vật

để bay thí nghiệm hoài những kế hoạch viển vông!

(viết thêm 2004)

cháy nhà mặt chuột lột lông:

Nam quan, Bản giốc, bay dâng cho Tàu

Hoàng sa cùng suối Phi Khanh

trọng điểm chiến lược bay dành cống “cha”!

Chủ nghĩa xă hội phản tiến hóa của chủ thuyết mác-lê! (tôi phê phán, viết 1985-87)

Chủ nghĩa xă hội ư?

mẫu h́nh nào chứ?

lê-nin ư?

xit-ta-lin ư?

mao-trach-đông ư?

“cáo hồ” ư?

phi-đen-cat-tờ-rô ư?

tất cả chỉ là những mầm chồi

của cái gốc mác-lê quái đản

sẽ bị ghi vào “tôi đại ác phản nhân gian”!

Bài luận chiến đáp lại nào từ phía cộng sản dài quá 1000 từ (với sai số 5%) sẽ bị ném liền vào sọt rác. V́ sao vậy? V́ tôi dư biết (với 37 năm “bị nghe” cộng sản nhối nhét) thủ đoạn viết dài nói dai để làm điên đầu người đọc của các ông rồi! Hơn nữa, các ông có dư thừa những thư kư có tŕïnh đô “trên đại học (dù có thể chỉ là loại sơn phết)” để viết ngắn lại “những dây cà dây muống” do các ông bôi ra.

Nguyễn Thế Tiến

Nguyệt San Việt Nam sẽ lần lượt chạy đăng những bài viết tiếp theo của tác giả Nguyễn Thế Tiến, nhất là những bài thời sự liên quan tới đảng cộng sản Việt Nam. Các loại bài này được chuyển về Việt Nam thông qua web của Nguyệt San Việt Nam. (Nhóm chủ trương NSVN)

-- (Quán Thịt Chó @ Ba Đ́nh . Bốn Đ́nh), January 04, 2005


Moderation questions? read the FAQ