Ngḥ sĩ VN lưu dĩn ở nước ngoài

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngḥ sĩ VN lưu dĩn ở nước ngoàiTrch từ Ngḥ sĩ VN lưu dĩn ở nước ngoài

Vào dịp cúi năm nay, nhìu đon nghệ thuật trong nước sẽ ra nước ngoi biểu diễn cho đ́i tượng khán giả là người Vịt śng ở nước ngoài.

Báo Tủi Trẻ cho bít vào ngày 20-12 đ́n 5-1-2005, một đon nghệ sĩ VN do ng Trần Bnh (gim đốc Nh ht ca ma nhạc nhẹ Trung ương) lm trưởng đon sẽ đi chu u.

Trong đoàn có các ngḥ sĩ như Ngọc Sơn, Mỹ Linh, Lm Hng, Hong Chu, Lưu Hương Hương Giang, Việt Hon, Vn Dung, Quang Thắng, nhm nữ My Trắng.

Nghe phỏng v́n ngày 19-12 với nhà văn Nguỹn Ngọc Ngạn

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005

Answers

Response to Nghệ sĩ VN lưu diễn ở nước ngoài

Thanh, Hú

Ti th khng chống đối ca sĩ no hết v họ chỉ muốn đem tiếng ht của mnh để phục vụ mọi người thi. Tuy nhin ti thấy rất l bất bnh v thấy khng cng bằng cht no khi ca sĩ trong nước v những sản ph̃m của họ th được tự do bn ở khắp nơi trn thế giới. Trong khi những sản ph̃m của cc ca sĩ hải ngoại c chất lượng cao hơn nhiều v nhiều khi cũng ht cng những bi ht tượng tự th khng được nhập vo trong nước v lun bị coi l văn ha đồi trụy v bị cấm khng được nghe hoặc xem. Cc bạn thấy cng bằng ci ch̃ no hả? Họ muốn ni sao cũng được m.

Khoảng 10 năm về trước ti xem phim Tu (Hồng Kng) cũng bị cng an phường đến chĩa sng vo nh, rồi tịch thu my ht v bi coi l xem văn ha đồi trụy v khng được sự chấp nhận của Đảng v nh nước. Khng t lu sau, chnh trụ sở cng an phường cũng bn v chiếu phim Tu HK cho mọi người xem một cch cng khai v đ được sự ph chuẩn của Đảng v nh nước.

Đồi trụy cũng do mấy ổng đặt cho, khng đồi trụy cũng do mấy ổng ni thi. By giờ th đem ca sĩ ra nước ngoi biểu diễn th cũng khng trch g nhiều người ở hải ngoại c thi độ khng thiện cảm với những ci văn ha "khng đồi trụy" nầy của Đảng v nh nước. Vậy một lần nữa, qu vị thấy họ c sự cng bằng ở đy khng?

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

Response to Nghệ sĩ VN lưu diễn ở nước ngoài

Keke ..it so stupid .

Đã chống cộng thì chống tất cả cái gì thuộc về Cộng hoặc từ Cộng mà ra.. ai đẻ ra mấy đứa ca sĩ .? dĩ nhiên là Cộng cha . ai nuôi bọn nó lớn ..? dĩ nhiên là tiền bóc lột .

Vậy chống Cộng cha nhưng thích nghe Cộng con hát . Kaka ..thảo nào .

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), January 03, 2005.


Response to Nghệ sĩ VN lưu diễn ở nước ngoài

Bon CSVN la mot lu nguoi luu manh,trao tro ,thu doan ,lua dao.Duoi che do CS tat ca nhung thu duoc goi la van hoc nghe thuat deu duoc huong ve muc tieu chinh tri.Thang truong doan TBinh chang qua la mot ten hoat dong tinh bao cho dang,moi dau thi ,nao la ca ngoi que huong dat nuoc,tinh tu dan toc ,sau do tui no gai bi luc nao khong hay.O Hai ngoai nay cung co mot so ty nan kinh te,chi co loai nay moi di xem loai van nghe CS vo van nhu vay.Di xem van nghe do bon VC to chuc,vo hinh chung tiep tay cho tuyen truyen CS,lam can tro cong cuoc dau tranh vi DAN CHU cua dan toc VN.

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), January 04, 2005.

Moderation questions? read the FAQ