ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM C MẮT..HAY M..TRỚC NHỮNG THẢM TRẠNG NY ??

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

More than 10,000 Vietnamese women sold to China

More than 10,000 Vietnamese women have been sold to China to be wives of Chinese men or to work as maids or prostitutes.

Of that total, 1,829 have escaped back to Vietnam with 200 children fathered by Chinese..........

Hn 10.000 phụ nữ Việt Nam BỊ BN qua trung Quốc ể l vợ n ng Tu hoạc lm con ở hoạc lm ĩ. Trong tổng số , c 1.829 ngời trốn trở về lại ợc Việt Nam v mang theo 200 ứa con LAI TU PH........

Tin chi tiết trn trang mạng sau >

http://www.ananova.com/news/story/sm_292237.html?menu=news.latestheadlines

-- (tosu_cs@yahoo.com), January 03, 2005

Answers

Response to ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ MẮT..HAY MÙ..TRÝỚC NHỮNG THẢM TRẠNG NÀY ??

That^ la` toi^ nghiep^ cho nhung*~ co^ gai' nuoc' ta qua'...

Do' cung~ la` do XHCN Cong-San~ Viet-Nam tao ra thoi*` the^'

dang' thuong* cho ho....!

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), January 03, 2005.


Response to ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ MẮT..HAY MÙ..TRÝỚC NHỮNG THẢM TRẠNG NÀY ??

Sau hơn một thng kể từ ngy cc ngư dn Việt Nam đnh c tại vng vịnh Bắc Bộ bị cảnh st biển Trung Quốc tấn cng v st hại, tới nay những ngư dn bị bắt sang Trung Quốc đ được trả về Việt Nam cng với hi cốt những người xấu số, mặc d thuyền chi v phương tiện lm ăn của họ vẫn cn bị giữ tại Trung Quốc.

Để tm hiểu thm về vụ việc xảy ra ngoi biển khơi, thng tn vin Việt Hng của Đi Chu Tự Do đ hỏi chuyện anh Nguyễn Mạnh Hng, thuyền vin đnh c thuộc hợp tc x đnh c Hng Cường, x Ha Lộc, huyện Hậu Lộc l một trong những người may mắn cn sống st nhưng cũng bị thương rất nặng.

Từ x Ha Lộc, rng gượng trong lc sức khỏe cn yếu, anh Mạnh Hng thuật lại cu chuyện kinh hong ny >> Xin nhấn vo >>>>Nghe phỏng vấn Anh Mạnh-Hng <<<<


-- (Tosu_cs@yahoo.com), February 17, 2005.


Response to ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ MẮT..HAY MÙ..TRÝỚC NHỮNG THẢM TRẠNG NÀY ??

Ba tui Thu Lon Luoc Trong Lang Ba Dinh la bon Le Chieu Thong vong ngoai, ban nuoc cau vinh. Cai Ban Mat ban nuoc giet dan lanh dang tu tu lo ra. Cho dan biet Dang Cong San Viet Nam 1 dang vong ngoai hai To Quoc hai dong bao tan pha tai nguyen vat luc cua nhan dan.

Bon le Chieu Thong chang chong thi chay roi cung bi 1 Quang Trung hay Le lai cung nhan dan dung day quet saach khoi bo coi nuoc nam de dem lai doc Lap Tu Do Dan Chu va Phu Cuong Cho Toan Dan

-- (Sau Bi Da France @ SaiGenh.Net), February 17, 2005.


Response to ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ MẮT..HAY MÙ..TRÝỚC NHỮNG THẢM TRẠNG NÀY ??-- (tosu_cs@yahoo.com), February 21, 2005.

Moderation questions? read the FAQ