FOR : voice of student in VN....... Sinh viên không học tốt v́ thiếu lư tưởng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sinh viên không học tốt v́ thiếu lư tưởng 20:12', 30/12/ 2004 (GMT+7) Đọc bài báo “45,1% sinh viên không muốn gắn bó với ngành học” (báo SGGP số ra ngày 24-12), tôi cảm ơn hai tác giả Mai Lan – Phương Thảo đă nêu lên một vấn đề lớn của xă hội về thái độ học tập, phấn đấu của sinh viên các trường đại học.

Phải tốn bao nhiêu thời gian, công sức để vượt vũ môn, vào đại học, những thanh niên ấy đă làm được một công việc đáng nể trọng, không chỉ bản thân họ và cha mẹ vui sướng mà c̣n bao nhiêu người mừng cho sự thành công bước đầu ấy. Nhưng v́ sao họ đă bị rơi rụng trong quá tŕnh đào tạo?

Tôi nghĩ rằng điều này không phải do chế độ học tập nghiệt ngă ở các trường đại học, như chính bản thân họ đă thừa nhận rằng học ở đại học không vất vả bằng ở phổ thông (!) mà chính những người trong cuộc đă buông tay, không thắng nổi cám dỗ của cuộc sống hưởng thụ, không đủ nghị lực, sức mạnh nội tâm để đi tiếp trên con đường học tập.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh : Mai Hải Nói đến lư tưởng, có người sẽ cười nhạt mà bảo rằng đó là “lư thuyết mơ hồ”, ngày nay người ta chỉ biết có “lợi ích” mới là thiết thực, chỉ có “hưởng thụ” mới có giá trị th́ lư tưởng để làm ǵ? Quả thật là buồn. Các bạn thanh niên này đă lấy những tư tưởng ấy để chỉ đạo cho một cuộc sống không có định hướng, không nhận thức được mục đích của việc học tập là “góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp”.

Các yêu cầu của xă hội, của thời đại này không hề mơ hồ mà rất cụ thể với mỗi người chúng ta, không phân biệt già hay trẻ. Nó chính là lư tưởng để lớp thanh niên lấy đó là nguồn sinh lực cần thiết để vượt qua những thử thách của cuộc sống hiện tại để sống đẹp. Chính phủ Nhật Bản đă ghi ngay trong sách giáo khoa cho học sinh, đại ư là: Nhật Bản là một đất nước không được ưu đăi về tài nguyên, v́ thế mà trách nhiệm đặt lên vai những người đi học là phải học thật tốt để xây dựng một nước Nhật hùng mạnh. Đó chính là lư tưởng sống của thanh niên đất nước này.

Tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên là những người đủ tŕnh độ để suy nghĩ về câu nói của Mác vào cuối thế kỷ 19, khi đối diện với những biến động xă hội ở châu Âu. Mác quan tâm trước tiên đến con người, chính v́ thế mà trong hoàn cảnh biến động mạnh mẽ của xă hội đương thời, trước sự bùng nổ của khoa học và kỹ thuật, đă đặt cho con người một nhiệm vụ cơ bản là “sáng tạo ra ḿnh để cho ḿnh”, thường được diễn dịch là “con người là tác giả của chính bản thân ḿnh”. Ư tưởng mang tính triết học này chi phối cả những quan niệm triết học, mang đậm tính nhân văn. Thật đáng cho ta suy nghĩ để sống có lư tưởng…-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), January 02, 2005


Moderation questions? read the FAQ