Ai tin Mỹ sẽ mướn Cam Ranh ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ai tin Mỹ sẽ mướn Cam Ranh ?
Mỹ sẽ mướn Cam Ranh ?

-- (test@test.test), January 02, 2005

Answers

Nhờ máy trong internet dịch
The return of the USA to Southeast Asia

In Southeast Asia a straight astonishing historical turn carries out itself. Because the government in Hanoi considers leasing the United States their former base Cam Ranh which the Russian Pacific fleet gave up in July 2003 finally. On the Philippines the USA to 1991 Marinebasen in Subic Bay and Clark Airfield had maintained. In the meantime one in Manila and Washington negotiate about a return of the American troops. For the USA a renewed operational readiness level on the Philippines would have advantages: the possibility of fighting the Abu Sayyaf Terrorgruppe and the proximity to China.

-- (test@test.test), January 02, 2005.

Cả Clark Airfield và Cube bay quan trọng như thế nào ở Phi Luật Tân mà Mỹ c̣n bỏ v́ chiến lược toàn cầu của Mỹ đă thay đổi. Mỹ sẽ không lease vịnh Cam Ranh v́ tự nhiên Mỹ bị lôi cuốn vào cuộc tranh dành địa phương giữa các nước Đông Nam Á và Trung Cộng.

Mỹ đă tính toán xây căn cứ nổi cỡ lớn hơn Mulberry Project của đệ nhị thhế chiến. Pháo đài nổi này sẽ di động và không lệ thuộc contract vói 1 quốc gia nào. Bộ Quốc Pḥng Anh-Úc-Mỹ-Nhật đă đồng ư với chiến thuật mới này.

CSVN khôn saỏ trá không đi với chiến thuật toàn cầu của chú Sam và các Đồng Minh của Chú Sam.

CSVN nếu có cái nh́n rộng :

-Chuyển Sang Thể chế đa đảng

-Bầu Cử Dân Chủ

-Trả Lại Quyền làm người Cho mọi công dân Việt Nam

-Tiêu diệt : Nạn bè phái, tham nhũng, ăn cắp của công

-Xây Dựng Lại nền Đạo Đức và Văn Hóa Việt

-Canh Tân : Kinh Tế theo các Quốc Gia tiền tiến, Áp Dụng nền Giáo Dục tiến bộ của Nhật và Tây Phương, Chọn Nhân Tài Theo Khả Năng và Văn Hóạ

-Canh Tân : Hệ Thống Truyền Thông và Thông Tin, Xây Xa Lộ, Hải Cảng, Phi Cảng để phát triển Kinh Tế, Kỹ Nghệ Việt Nam không theo Chệt và Làm lợi cho chệt.

-Trung Lập Hóa ảnh hưởng chệt bằng cách làm bạn với các quốc Gia Mạnh như : Nhật, Úc, UE, Hoa Kỳ, Canada, Không cho chệt có khả năng phá hoại nền kinh tế Việt Nam.

-- Chỉ Có Đảng CSVN là Ngu Thôi (Mừng Húm @ Tham Lam.Com), January 02, 2005.


Cho bac Mung hum@thamlam.com 10 diem thuoc bai.Cac bac cong hoa khac phai hoc bai dang hoang nhu bac nay nha!

-- (@@@.@@), January 03, 2005.

Mỹ không cần thiết mướn Cam Ranh, tại sao phải mướn? v́ Mỹ không thích, Mỹ chưa thích??? (cho tui xỏ thằng cu hiển 1 tí í mà :))))

Có lẽ Mỹ sẽ không vào Cam Ranh VN lúc này, về bussiness th́ c̣n cà thọt nói ǵ đến quân sự. Hơn nữa cái con đĩ Hanoi có dám xả láng cho Mỹ "dzô" hay không? Đây mới là chuyện đáng bàn. Một bên th́ đá long nheo Mỹ, 1 bên th́ nắm ku thằng chệt sợ nó rút ra mà Mỹ lúc đó lại chê em đếu có thật ḷng th́ chỉ c̣n nước lấy gậy tầm dzông mà thọt thôi, như tụi VC hay làm thời k/c í mà. Cái mắc cười là thằng chệt đại gian ác lâu nay nó đâu có xài đồ thiệt đâu, nó cho em nắm cái cục toy = cao su mà em cứ tưởng là đồ thật, thế mới chết !!! Lâu lâu nó dúi cho vài caí th́ lại rên ư ử, xem Trương-Sa/Hoàng-Sa, Nam- Quan/Ban-Gioc va Gulf-Tonkin th́ biet í mà.

Khon kho thay caí đớ đĩ tuổi sắp về già, c̣n không mau mà đi bơm biếc renew, lột da, nếu để muộn th́ ... ôi thôi, nợn nó cũng chả thèm :)))

-- (taone@saigon.com), January 03, 2005.


Moderation questions? read the FAQ