Coi chừng quyên góp tiền giúp đồng bào trong nước bị Việt cộng ăn bớt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Máu chảy ruột mềm, miếng khi đói, gói khi no, hoặc Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng… Cha ông chúng ta đă đặt ra những câu như vậy để khuyên bảo chúng ta phải thương yêu đồng bào. Hơn nữa không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Cụ Nguyễn Trăi trong gia huấn ca c̣n đi xa hơn nữa, cụ dạy con cháu cách bố thí khi có hành khất đến nhà:

“Đồng tiền, bát gạo mang ra, Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên”

Của cho đă quư rồi, nhưng cách cho c̣n quư hơn. Phải bố thí trong ân cần, nhă nhặn. Do đó, khi chúng ta thấy đồng bào chúng ta lâm hoạn nạn, bệnh tật, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ, và giúp đỡ trong ân cần, giúp đỡ với cả t́nh thương. Đó là bản tính của người Việt Nam chúng ta. Sau năm 1975, ngoại trừ một số người được di tản ngay ngày 30.4.1975, đa số đều đă nếm mùi Cộng Sản, do đó ai cũng có ḷng giúp đỡ thân nhân ở bên quê nhà.

Lúc Việt Cộng cho thân nhân nhận quà, người Việt hải ngoại đă đua nhau gởi quà về cứu đói thân nhân, bạn bè. Đến lúc được gởi tiền, không có nhà nào mà không gởi tiền về cho thân nhân, nhiều cho đến nỗi trở thành một dịch vụ, cơ sở gởi tiền mọc lên như nấm khắp các địa phương có người Việt cư ngụ. Mỗi khi bên nhà có thiên tai băo lụt, một mặt chúng ta gởi về giúp thân nhân, mặt khác, chúng ta tham gia các cuộc quyên góp từ thiện, mong những sự giúp đỡ đó an ủi được phần nào những ai đang lâm hoạn nạn.

Nếu gặp một chính quyền khác th́ chẳng có vấn đề ǵ, nhưng những kẻ cai trị Việt Nam hôm nay lại là Việt Cộng. Việt Cộng không từ nan bất cứ một cơ hội nào để bóc lột dân chúng, đă vậy, chúng c̣n sợ ảnh hưởng đến chính trị, tuyên truyền, do đó chúng độc tài luôn cả công việc từ thiện, bóc lột luôn sự giúp đỡ những người hoạn nạn, những kẻ tàn tật…

Từ mấy năm nay, trên báo chí trên đài phát thanh, người Việt Nam cũng như Hoa Kỳ đă có rất nhiều tài liệu chứng minh Việt Cộng độc quyền cả trong vấn đề cứu trợ, mà trường hợp Ḥa Thượng Thích Quảng Độ và đoàn tùy tùng đă bị ngăn cấm rồi mà c̣n bị tù tội mấy năm trời. Đó là một trong những bằng chứng mà ai cũng có thể phối kiểm được. Nếu đây là một biện pháp cấp thời, đột xuất để đối phó với một biến cố khác đang xảy ra, cần có sự kiểm soát này th́ không nói làm ǵ, đằng này là một chính sách của Việt Cộng. Vừa bóc lột, vừa độc tài.

Ngày nay, trên mọi phương diện, Việt Cộng đều nỗ lực khai thác để kiếm tiền. Từ ngày đổi mới cho đến nay, Việt Cộng khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách cạn tàu ráo máng. Chúng khai thác rừng bừa băi nên nạn băo lụt năm nào cũng có, gây ra biết bao nhiêu tai hại. Sau khi đă bóc lột tài nguyên, Việt Cộng bóc lột tài sản của dân. Chính báo chí Việt Cộng đă cho biết ở mọi nơi, đơn khiếu nại của dân chúng chất cao như núi, nhưng không được giải quyết. Dân buộc ḷng phải biểu t́nh, đưa đơn thỉnh nguyện th́ bị đàn áp.

Việt Cộng lập ra những kế hoạch kinh tế chỉ cốt để kiếm tiền, vụ xảy ra mới nhất tại làng Kim Nỗ, sát nách trụ sở Trung Ương Đảng Cộng Sản Hà Nội là một ví dụ. Dân làng đang phải chật vật cày cấy trên một mănh đất chật hẹp để sống qua ngày, nay Việt Cộng lại giải tỏa để lập sân golf cho khách ngoại quốc. Nhà cửa dân chúng nằm trong “kế hoạch” phải dời đi, nhưng chẳng biết đi đâu, trong khi số tiền bồi thường của nhà đầu tư phải qua tay của cán bộ Việt Cộng, bồi thường mười th́ chúng chỉ trao lại một, hai. V́ vậy, mới có những khiếu nại, biểu t́nh v.v… thậm chí có nơi, chúng đe dọa là “nhà đất của hộ này, hộ kia nằm trong kế hoạch giải tỏa, muốn được sửa kế hoạch để khỏi bị giải tỏa th́ phải đưa tiền. Thế là vườn nhà của ḿnh mà phải mua lại với cán bộ.

Xă hội Việt Nam hôm nay đang sa vào vực thẳm băng hoại, chính báo chí của Việt Cộng đă cho mọi người biết Việt Cộng khai thác thân thể phụ nữ một cách dă man. Bán phụ nữ và cả trẻ em ra hải ngoại để làm nô lệ t́nh dục, bán các thiếu nữ qua Đài Loan dưới h́nh thức “lấy chồng”. Ở trong nước th́ ổ măi dâm tràn lan khắp nơi, dưới mọi h́nh thức như bia ôm, tắm ôm, v.v… Việt Cộng đă khai thác con người phụ nữ đến tàn tệ. Trong khi đó, Việt Nam hiện đang bị liệt vào một trong những trạm chuyển vận ma túy quan trọng ở Đông Nam Á. Nạn chích choát ma túy gần như công khai.

Khai thác tất cả những ǵ trong nước có c̣n chưa đủ, Việt Cộng c̣n vươn bàn tay tham nhũng, bóc lột ra hải ngoại, dưới nhiều h́nh thức khác nhau. Một trong những h́nh thức đó là từ thiện. Việt Cộng cho tay sai khai thác từ thiện để làm giàu cho Việt Cộng và trở thành một dịch vụ cho những kẻ lưu manh, đón gió trở cờ làm ăn.

Một câu hỏi rất đơn giản được đặt ra là tại sao Việt Cộng tham nhũng bóc lột bất cứ cái ǵ có thể bóc lột được, làm khó dễ, bất cứ ai muốn tự ḿnh giúp đỡ đồng bào mà một thiểu số lại được Việt Cộng để đi lại và hoạt động tự do khi về Việt Nam làm việc “từ thiện”? Câu trả lời là v́ những người này ăn chia với Việt Cộng hay chính họ là Việt Cộng ở nước ngoài, có bổn phận khai thác túi tiền của đồng hương tị nạn Cộng Sản. Chỉ có câu trả lời đó là chính xác. Dĩ nhiên, Việt Cộng và tay sai cũng có những bằng cớ, có chụp h́nh quay phim, có báo chí tường thuật đầy đủ, khiến cho mọi người dễ tin, hay không theo dơi thời sự tin tưởng mà trao tiền cho chúng, yên chí là đến tay đồng bào khốn khổ ở trong nước. Nhưng, thấy vậy mà không phải vậy. Tất cả chỉ là ngụy tạo. Một trường hợp điển h́nh, cách nay không lâu, quốc tế đă viện trợ cho Việt Cộng một ngân khoản lớn để chúng “xóa đói giảm nghèo” cho đồng bào. Gia đ́nh một phế binh được chọn để lănh tiền xây lại ngôi nhà sắp sập đỗ của họ. Nhưng kể từ khi được “b́nh bầu” gia đ́nh này không hề nhận được một ngân khoản nào, cũng chẳng có ai hỏi thăm. Đùng một cái, TV của huyện chiếu cảnh vợ anh phế binh này đang đứng trong một ngôi nhà ngói mới, rất khang trang và cám ơn Ủy Ban Xóa Đói Giảm Nghèo Huyện đă xây cho căn nhà mới. T́m hiểu th́ được biết, Việt Cộng mượn ngôi nhà mới xây của một người cùng ấp với người phế binh, mượn cô chủ nhà đóng vai vợ người phế binh để Huyện quay phim chụp h́nh làm bằng cớ đă phát nhà cho anh phế binh. Báo Thanh Niên Việt Cộng điều tra, phỏng vấn và nêu bằng cớ cụ thể chứ không phải nghe đồn. Đối với một thanh niên đă hy sinh một phần thân thể cho Việt Cộng, lâm cảnh cùng cực như vậy mà Việt Cộng c̣n bóc lột một cách trắng trợn, những người tàn tật mù ḷa tại sao Việt Cộng lại ân cần như vậy? Lại để cho những người từ hải ngoại về tự do đi lại, tự do tập trung đồng bào để đăng báo chụp h́nh làm bằng cớ?

Chúng ta không thể nào không giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, bệnh tật ở trong nước, v́ họ là đồng bào của chúng ta, có khi là thân nhân của chúng ta, mặc dù chúng ta gởi về Việt Nam mỗi năm mấy tỉ đô la, mặc dù chúng ta c̣n về thăm gia đ́nh mà mỗi người mang theo ít nhất là vài ngàn để làm quà cho bà con.

Đă đến lúc chúng ta phải đặt lại vấn đề từ thiện một cách chính xác để khỏi đem tiền nuôi Việt Cộng và tay sai mà cứ nghĩ ḿnh đă giúp đồng bào. Trước hết, ai phải chịu trách nhiệm về những thảm cảnh trong nước hiện nay? Nhà đương cuộc tức bạo quyền Cộng Sản phải chịu trách nhiệm, v́ quyền lực ở trong tay chúng, lợi tức quốc gia ở trong tay chúng và chúng là người nhận tiền viện trợ từ các cơ quan từ thiện thế giới, khoản viện trợ “xóa đói giảm nghèo” mười mấy triệu Mỹ kim mỗi năm là một bằng chứng. Chính bạo quyền Cộng Sản phải trách nhiệm.

Các chính phủ VNCH ngày trước trách nhiệm của bộ xă hội, chính phủ c̣n ủy quyền cho các tôn giáo để làm việc này. Chúng ta thấy các trại cùi Qui Ḥa, Di Linh, Cái Sắn … đều do các tổ chức từ thiện tôn giáo thành lập và điều khiển. Ngay cả vấn đề giáo dục, các tôn giáo cũng chịu trách nhiệm với chính quyền, các trường Bồ Đề, trường La San là những chứng tích c̣n đó. Cộng Sản cấm các tôn giáo hoạt động trong hai lănh vực này mà c̣n cấm luôn hành đạo. Việt Cộng dùng tiền viện trợ nhân đạo của quốc tế làm ǵ mà không giúp đỡ những nạn nhân này? Tiền đó đă vào túi tham của Việt Cộng. Đây là bằng chứng: những tay lănh đạo Cộng Sản và đàn em đă gởi ngân hàng ngoại quốc: Lê Khả Phiêu: 1 tỉ, 430 triệu Mỹ kim, Lê Đức Anh: 2 tỉ 215 triệu USD… Có tất cả 14 cán bộ có trên 1 tỉ Mỹ kim gởi ra ngoại quốc và ít nhất có 15 cán bộ có trăm triệu Mỹ kim gởi ngân hàng ngoại quốc. Những số tiền đó do đâu mà có? Câu trả lời là do tham nhũng. Việt Nam được xếp hạng 102/146 nước tham nhũng trên thế giới, nghĩa là vào hạng tham nhũng gộc của thế giới.

Với t́nh trạng đó, không có lư do ǵ mà những kẻ nhân danh hội này, hội nọ đi quyên tiền dưới nhiều h́nh thức để làm việc từ thiện tại quốc nội không hợp tác với Việt Cộng mà Việt Cộng để chúng tự do hoạt động được. Đó là sự thật, một sự thật phủ phàng.

Việt Cộng phải chịu trách nhiệm hàn gắn, giúp đỡ những nạn nhân của xă hội. C̣n chúng ta, chúng ta không có trách nhiệm nào hay sao? Chúng ta quên họ là đồng bào, là thân nhân của chúng ta hay sao? Không. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Chúng ta có bổn phận phải giúp họ bằng 2 cách:

- Chúng ta phải nói cho thế giới trách nhiệm của Việt Cộng trong vấn đề này, chúng ta vạch rơ những xảo thuật của VC ăn cướp tiền cứu trợ của thế giới. Để thế giới có biện pháp đối phó, kiểm soát mỗi khi chuyển ngân khoản viện trợ. Chúng ta cũng có bổn phận đề cao cảnh giác, không mắc mưu “từ thiện” của chúng như vụ Huỳnh Tiểu Hương hay vụ “Tiền Việt Kiều đưa cho Việt Cộng làm nghĩa vụ quốc tế vô sản” tại Bắc Cali vừa qua.

- Chúng ta đề pḥng cẩn mật những bộ mặt có tiếng tay sai Cộng Sản, và chỉ làm việc từ thiện với những cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, không công khai qua tay VC như bọn tay sai của chúng và tốt nhất, qua thân nhân bên quê nhà trực tiếp với nạn nhân. đồng thời,

- Chúng ta hợp lực với đồng bào trong nước, lật đổ chế độ Cộng Sản. Đó là cách toàn hảo để cứu vớt đồng bào chúng ta. Đó là trách nhiệm chính của chúng ta.

LÊ VĂN ẤN (Tiếng Dân 01.01.2005)

-- Lê Duẩn (leduan@oyster.com), January 01, 2005

Answers

Response to Coi chừng quyĂªn gĂ³p tiền giĂºp đồng bĂ o trong nước bị Việt cộng ăn bớt

Che do CSVN la mot che do sieu phong kien tra hinh ,duoc cai tri boi cac bao chua va lanh chua (bi thu tinh uy ),duoc cha truyen con noi va thay truyen tro noi.Dat nuoc nay khong cai tri bang luat phap ma bang lenh mieng,luat phap tren van ban chi de lam kieng cho vui va nham lua gat cong dong dan toc va quoc te.Bay gio manh ai nay an,cap duoi muon an mot cach an toan thi phai biet chui mep va chi chung cap tren .Bon lanh dao bay gio da co hang ty,trieu do la dang tim cach ru ngu quan chung va tim cach thao chay an toan,de bon dan em o lai do vo oc,Thuong Bat Chinh ma Ha khong loan moi la chuyen la.

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), January 02, 2005.

Response to Coi chừng quyĂªn gĂ³p tiền giĂºp đồng bĂ o trong nước bị Việt cộng ăn bớt

HAY QUA'....

NOI' DUNG' QUA'....

HOAN HO^ ANH LUCIU NGUYEN^~....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ