NHỮNG TÀI LIỆU VÀ CHỨNG NHÂN NÓI VỀ THỰC CHẤT TAY SAI CỦA CSVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NHỮNG TÀI LIỆU VÀ CHỨNG NHÂN NÓI VỀ THỰC CHẤT TAY SAI CỦA CSVN.

Trong suốt 6 năm qua, trên Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi đă thường xuyên nhấn mạnh đến yếu tố Cộng Sản Việt Nam đă thực sự không được độc lập và tự chủ trong việc đề ra những sách lược hay chính sách của Đảng và Quốc Gia của ḿnh – Mà họ đích thực là công cụ, là tay sai trung thành và đắc lực của bọn bành trướng bá quyền Đại Hán Bắc Kinh. Ngay từ khi phôi thai và thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, cho đến trong thời kỳ được gọi là " kháng chiến chống Mỹ, Giải Phóng Miền Nam…", cũng như sau khi chiếm trọn đươc Miền Nam Việt Nam. Cũng trên Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia, chúng tôi đă nhiều lần nói lên sự xâm nhập của t́nh báo Trung Quốc vào tận từ trung ương đến cơ sở Đảng và chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Đó là lư do tại sao Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam chỉ tuân lệnh và phục vụ quyền lợi của Trung Quốc, ngoảnh mặt lại với Nhân Dân Việt Nam, kể cả dâng đất, dâng biển, xây dựng sẵn những phương tiện quân sự chiến lược để sẵn sàng phục vụ âm mưu tôn tính toàn bộ Đông Nam Á và biển Đông…của Trung Quốc.

Vừa qua Quí vị đă xem bài phát biểu của Ông Al Santoni nói về " Quan hệ Việt-Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng Thống Bush", trong đó Ông Al Santoni đă nói đến “ Việt Nam có thực sự làm chủ đất nước của ḿnh hay không?", và " bao ǵơ th́ Trung Quốc sẽ xiết gọng ḱm với Hà Nội?". Nhưng đó chỉ là người Mỹ nói về Việt Nam có thể c̣n bị chi phối bởi " yêu, thưong, giận, ghét…". Bây giờ chúng tôi mời quí vị cùng đọc những ḍng huyết lệ viết lên sự thật về thực chất tay sai mù quáng của Đảng CSVN từ những con tim đă bỏ cả cuộc đời tin, theo và hoạt động cho Đảng và chế độ. Đó là " Nhật kư" của Thứ Trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ và bài viết " Cảnh báo nguy cơ mất nước " của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Mời Quí vị cùng đọc để hiểu được tại sao một chế độ độc tài, ác độc, gian manh, vô đạo, tham nhũng, bất công, thối nát … chưa từng có trong lịch sử gần năm ngh́n năm dựng nước và giữ nưóc của Dân Tộc đến nay vẫn tồn tại? V́ đâu? V́ ai? Phải làm ǵ và khi nào chế độ đó sẽ xụp đổ..??? Nguyễn Đ́nh Toàn

-- (Việt Nhân @ Filson.Com), January 01, 2005

Moderation questions? read the FAQ