Picture of the day 07 (PG-13)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 30, 2004

Answers

TO: ANH SUNG' M16 OI,

I DIDN'T SEE ANY PICTURES

CAN YOU PLEASE, DO IT AGAIN...

THANK-YOU M16 VERY MUCH...

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 30, 2004.


Hinh` co^ gai' nao` ma` ngoi^` ia~ len^ dau^` cha Lenin vay^....?

ha ha ha ha ha ha ...........

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 30, 2004.


Co' ai la`m o*n go.i co^ gai' ddo' xuo^n'g keo? vi trung` giang mai chui dzo^ thi` kho^?

-- the diet vi trung giang mai (csmoiro@hcmdamtac.com), December 31, 2004.

co gai ngoi tren dau "BO cua ho chi minh va la ong noi cua dam csvn"

-- HCM cho de (ongnoiHCM@yahoo.com), January 25, 2005.

Các bạn có biết tên đầu sỏ cộng sản này nghĩ ǵ không ?

"cám ơn thượng đế ,nhờ thượng đế khiến loài người đạp đổ tôi mà tôi mới có diễm phúc được tự do hít hửi mùi hương nồng nàng này "

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 26, 2005.Moderation questions? read the FAQ