Tại Sao vẫn cn Những Người Việt Nam M Qung Tin Vo Chủ Thuyết Cộng Sản Tại Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau 1991, Tất Cc Cc nước trn thế giới đi theo chủ thuyết Cộng Sản đ tuyen bố chủ thuyết Cộng Sản l khng thực tế v đ khng coi trọng Nhn quyền, 1 chủ thuyết băng hoại về Đạo Đức, Văn ho, Kinh Tế, v Gio Điều Marx-Lenin đ tạo ra bao nhiu cảnh chm giết đổ mu v l chỉ v 1 nhm người muốn tiếm quyền lnh đạo 1 quốc gia.

Hiện Nay 4 quốc gia cn mang tn Cộng Sản hay x hội chủ nghĩa l : Trung Hoa, Cuba, Bắc Hn v Việt Nam. Tất cả chỉ l hnh thức :

1.- Tại Trung Hoa Đỏ :

Đảng Cộng Sản được coi như 1 nhm Mafia dng Đảng CS để bm vu lấy quyền hnh v bọn Mafia Zhang Zeming l 1 bọn độc c, c n v tham nhũng,b` phi lạm quyền nhất thế giớị

2.- Tại Việt Nam :

Đảng CS cn tồn tại trn hnh thức va cũng rất tn c v lạc hậu, bo chi quốc tế gọi CSVN l bọn Mafia Đỏ

3.- Tại Cuba, v Bắc Hn :

Cc ng Vua, bạo Cha Fidel Castro, Kim Il Jung II rồi sẽ mai một để nhường lại cho 1 thể chế nhn chủ.

Bọn CSVN vẫn cn bọn để tử cuồng tn như Hang Việt Nam, Chi bua, Gio Gian, @@@@@, Bch Ngọc, L Đức Anh, Nồng Đức Mạnh , V Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Đỗ Mười .V.V. l 1 bọn tng đảng Mafia đỏ Việt Nam đang cố bm vu để cai trị Việt Nam v dang tn ph Việt nam về ti nguyn , nhn lực, bn dn, bn đất dng biển cho ngoại bang hng mi mi tồn tại trn qu hương Việt Nam.

Đảng CS trung hoa rồi cũng mai một từ từ, bọb sv của June 4th, 1989 vẫn cn sống v đang chui su cho cao trong đảng, bọn ny sẽ thay đổi Trung Hoa theo tinh thần dn chụ

Tại Việt Nam tiến trnh dn chủ đang thnh hnh, v cc tiếng ni đi hỏi nhn quyền đang bị bọn phủ đầu heo cố dập tắt nhưng Lng Dn cn mạnh hơn ci đảng thủ lợn luộc, da6`n d 10 năm nữa bọc CSVN v b lũ hung thần sẽ bi giẹp bỏ 1 cch khng thương tiếc để thay vo 1 thể chế cho dn v v dn. Ci ngy ny sẽ đến với nhn dn tạ

-- (Hồng H@Bach_Đằng.Com), December 29, 2004

Answers

Response to Tại Sao vẫn còn Những Người Việt Nam Mù Quáng Tin Vào Chủ Thuyết Cộng Sản Tại Việt Nam

Toi khong tin la tren the gioi nay con ton tai nhung nguoi con tin theo thuyet CS, va nhat la con duoc goi la 'cuong tin' ma that ra chi con mot nhom nho nguoi bam lay va mao danh de cai tri nhan dan (dung bao luc tran ap la chu yeu, chinh sach ngu dan la thu tiep sau )cach boc lot cua bon nay con doc ac gap tram ngan lan thuc dan va de quoc xua kia. CHXHCNVN con ton tai thuc ra la tui Meo muon lay do lam tam guong cho ca the gioi nhin vao ma so hai ma thoi...kho cho dan VN

-- Xman (DT@yahoo.com), December 29, 2004.

Response to Tại Sao vẫn còn Những Người Việt Nam Mù Quáng Tin Vào Chủ Thuyết Cộng Sản Tại Việt Nam

Chinh' ma^y' thang` "Chop' Bu" cung~ nhin` ro~ chu? nghia~ CS da~ tha^t' ba.i nhung bam' va`o vi` quye^`n lu*.c va` danh von.g, ro^`i tie^p' tu.c hu*a' he.n va` tuye^n truye^`n de^? du. do^~ nhung~ than`g ngu xua^n? lao theo.

Nguoi` ta thuong` noi' : "Nhung~ ke? ca^`m quye^`n bao gio` cung~ co' ly', chi? nhu*ng~ ke? tung` phu.c la` lo^' bic.h tho^i !!"

Con` bo.n "ngu xua^n?" thi `va^n~ con` Co^.ng San? !

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), December 30, 2004.


Response to Tại Sao vẫn còn Những Người Việt Nam Mù Quáng Tin Vào Chủ Thuyết Cộng Sản Tại Việt Nam

HAY QUA'.... HAY QUA'....

NOI' DUNG' QUA'.....

EXACTLY.... BA` CON OI....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 31, 2004.


Moderation questions? read the FAQ