Hi KSBH, a question please!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hi anh KSBH!

Duoc biet anh o Sydney. Anh biet may nguoi trong nay khong?... va nhat la anh Thuong Quan tai Mebourne? Muc dich cua cai "Club" nay la gi dzay? va ai dung dang sau no?

http://www.thigioichongchientranh.org/

Cam on truoc

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 29, 2004

Answers

thua anh LE TRUNG NAM, theo to^i nghi? KSBH la` nguoi` tuoi tre ham tim` hieu? ddieu` nay` cung~ la` ddieu` tot', toi cung~ co' ddoc qua mot. vai` bai` tho* trong ddo',cai' y' ddinh. cua? THUONGQUAN thi` chung' ta cu*' nha^n. xet' theo cam? quan cua rien^g chung' ta.dda~ dde^n' gio*` nhung~ con tho` lo` bat" ddau` lo^. mat. .wait and see. kinh' anh

-- thieuquan5870 (thieuquan5870@yahoo.com.au), December 29, 2004.

***

Trong trường hợp này, chí thức Ninh Tôn đúng là O bằng 1 cục phân :)))

When you speak for People, dont try to save your Party

Web-Site này có lẽ thuộc Ca , vùng Torronto hay Quebec , nơi này lắm Vẹm du học từ "VNCH" nhưng O thi'ch War , bà TranMongTu là 1 "thi gia" vùng Seattle nhưng lần này, bài thơ Commence' của bả nghe như là bà con với Tôn Nam thị Ninh :)))

Tóm lại là 1 web site O thi'ch chiến tranh nhưng họ O giám đả phá chiến tranh do Hanoi mang vào miền Nam VietNam

Cheap WEB :)

-- Freedom of SPEECH :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ