Thiền Sư Thch nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ ch Minh:::Hồ ch Minh l một Thiền Sư!!!!!!!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ng Hồ Ch Minh l một thiền sư


(Trch đoạn băng Tm L ạo ức #11 , "SỐNG ƠN GIẢN" của "Sư" Chơn Quang)

. . . . . .Mnh nhn ra ngoi mnh thấy, v dụ by giờ một ci người lnh đạo quốc gia vừa l một nguyn thủ quốc gia đ, l chủ tịch, thủ tướng hay tổng thống g đ th ci nhu cầu của ổng nhiều hay t? Lớn khủng khiếp phải khng? V dụ nội ci gin bảo vệ của ổng thi l phải mấy trăm người, li hết ci gin bảo vệ cũng mệt, rồi những ci phương tiện kỹ thuật g m hiện đại tối tn nhứt l phải dnh cho ổng để cho ng lo cng việc nước. Mỗi ci hnh động đời sống của ổng, quyết định của ổng c lin quan đến tới vận mệnh của cả đất nước, nn mọi thứ phải ưu tin cho ổng hết. Hễ xe hơi phải loại xe chống đạn, xe bọc thp, bắn l bắn khng lủng, cn my bay l phải chuyn cơ, những loại đặc biệt cực kỳ an ton, .v..nghĩa l đủ thứ điều phải phục vụ cho ổng, m nhn v th mnh khng dm ph bnh, khng dm ph bnh, v đ l ci nhu cầu cần thiết để ổng sống v xử l ci việc lm của quốc gia, khng ai ph bnh cả; nhưng m qua đời sống c nhn, th phải cẩn thận. Nhu cầu để m mnh dng cho c nhn th vẫn c thể bị ph phn. Mnh c ci hay, mnh c bc Hồ hay.

Ti th ti khng c rnh về chnh trị, cũng khng c muốn ni g về chnh trị nhưng m nhn trn khch quan m ni th bc Hồ vẫn l tấm gương về đời sống đơn giản, mặc d l một lnh tụ của một quốc gia. ất nước mnh th lc đ cũng cn ngho, n cũng l một ci l do, nhưng m ci đời sống của bc Hồ vẫn đơn giản, rất l đơn giản so với cc lnh tụ trn thế giới. Như c một lần cc quốc gia họ chọn mười lnh tụ m sống l lim khiết nhứt th bc Hồ l người đứng đầu bảng, v bc sống v cng đơn giản. Sống, ăn uống th đạm bạc, v ổng tu m.

Ổng vậy chớ, khng biết ci b mật l mỗi đm bc Hồ vẫn ngồi thiền. Khi bc chết, lục trong ci đơn của bc khng c ci g hết, c ci xu chuỗi v cuốn kinh Lăng Gi tm ấn bằng chữ Nho. Ổng vẫn ngồi thiền. ng V Nguyn Gip ni cho biết, bc Hồ l một thiền sư c trực gic rất l mạnh, nhưng đời sống đơn giản, nghĩa l sống như một nng dn bnh dị

Cho nn những người m cng xa hoa sang trọng, những lnh tụ của cc quốc gia tới thăm bc, m tới ci nh ring đều nể ci con người lnh tụ m mặc o đ, o nu, đi gip cao su, đi quanh ci bờ hồ lm những cng việc rất l đơn giản, nhưng m đ l con người quyết định bao nhiu vận mệnh của con người. Ti c quen đến ci ng, ng l sĩ quan rất l cao cấp ở miền Bắc. ng ny, ng từ nhỏ, ổng ni l thanh nin thời đ khng biết cha l g hết, m ổng rảnh ổng v cha ổng chơi. Lớn ln th ổng học phi cng chiến, phi cng li my bay chiến đấu, li Mig đ. Khi lớn ln nữa cấp cao hơn th ổng bắt đầu ổng chỉ huy chức bureau qun sự, m chỉ huy lun tới tnh bo lun nữa. Cấp ng rất l cao, nhưng m vẫn rất l mộ đạo. Khi ổng vo Nam, ổng đi thăm cha ny cha kia th ổng thch lắm. Ổng thch ci khng kh tu hnh trong miền Nam, nhưng m ổng tm sư, coi vậy chớ,

ng ni nhiều vị tu hnh trong đy vẫn khng bằng ci đời sống của bc Hồ, ổng biết như vậy. Như về gio l c thể cc thầy rất l cao, v hiểu biết về tu tập, nhưng ring về đời sống th khng bằng bc Hồ. Bc Hồ sống rất giản dị(ọc thm

Một Qui Thai Xuất Hiện: Gio Phi Chơn Quang

của Hoi Quốc)

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 28, 2004

Answers

Response to Thiền Sư ThÃch nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ chà Minh:::Hồ chà Minh là một Thiền Sư!!!!!!!!

Lc ny coi bộ Thiền S hi nhiều. Cc bc trn VAS by giờ phải gọi thằng Dng D Cụ ny l...

Thiền S Dng D Cụ Mun Nm-- Dng D Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), December 28, 2004.

Response to Thiền Sư Thích nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ chí Minh:::Hồ chí Minh là một Thiền Sư!!!!!!!!

Tren phuong dien nhan tuong hoc,ten su ho mang trong hinh co 3 diem phai de y.Thu nhat lo tai nhon la lo tai cua quy hay loai suc sinh nhu tai lua chang han,thu hai doi mat giao hoat cua mot ten sat nhan lam viec cho cac co quan an ninh ,thu ba cai mieng cua nguoi luc nao cung chuc noi lao.Bon gia dang tu hanh nay chi lua duoc quan chung ngu dot trong mot che do doc tai .

-- LuciusNguyen (Lucius@hotmail.com), December 29, 2004.

Response to Thiền Sư Thích nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ chí Minh:::Hồ chí Minh là một Thiền Sư!!!!!!!!

Xin hoi cac Quy vi co ai biet viec Thien Su Thich Nhat Hanh ve Viet Nam an tet nam nay k?

-- Khi nao Thien Su TNH ve VN? (vietnam@yahoo.com), December 29, 2004.

Response to Thiền Sư Thích nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ chí Minh:::Hồ chí Minh là một Thiền Sư!!!!!!!!

TIN TỨC

CHUYẾN ĐI VIỆT NAM CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH VÀ TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI

Ngày 12-1-2005 ( 3-12 AL ) Tăng Đoàn rời Pháp Ngày 13-1-2005 ( 4-12 AL ) Tới Hà Nội Ngày 14-1-2005 ( 5-12 AL ) đến ngày 24-1-2005 ( 15-12 AL ) Chương trình thăm viếng và thuyết pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai tại Hà Nội. Ngày 25-1-2005 ( 16-12 AL ) Tăng đoàn rời Hà Nội đi Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 26-1-2005 ( 17-12 AL ) đến ngày 17-2-2005 ( 9-1 AL )

Chương Trình tại Thành Phố Hồ Chí Minh : - Thăm viếng chư Tôn Đức và Chính quyền địa phương - Tổ chức Khóa Tu cho Tăng Ni và Phật Tử. - Pháp Thoại bằng Tiếng Anh , Tiếng Pháp , Tiếng Việt Ngày 18-2-2005 ( 10-1 AL ) Tăng đoàn đi Huế Ngày 18-2-2005( 10-1 AL ) đến ngày 12-3-2005 ( 3-2 AL ) Chương Trình tại Huế : - Thăm viếng chư Tôn Đức - Tổ chức Khóa Tu cho Tăng Ni và Phật Tử. - Pháp Thoại bằng Tiếng Việt Ngày 13-3-2005 ( 4-2 AL ) Tăng đoàn đi Hà Nội Ngày 14-3-2005 ( 5-2 AL ) đến ngày 27-3-2005 ( 18-2 AL ) Chương Trình tại Hà Nội : - Tổ chức Khóa Tu cho Tăng Ni và Phật Tử. - Pháp Thoại bằng Tiếng Việt - Đi thăm các danh lam thắng cảnh tại Hà Nội Ngày 28-3-2005 ( 19-2 AL ) Tăng đoàn đi Bình Định Ngày 28-3-2005 ( 19-2 AL ) đến ngày 10-4-2005 ( 23-2 AL ) Chương Trình tại Bình Định : - Thăm viếng chư Tôn Đức và Chính quyền địa phương - Tổ chức Khóa Tu cho Tăng Ni và Phật Tử. Ngày11-4-2005 (24-2 AL) Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Đoàn về Pháp

* Ghi chú : AL âm lịch .

* Lịch trình này có thể thay đổi , thông tin chi tiết sẽ được Ban tổ chức chuyến đi Việt Nam thông báo sau .

Làng Mai , http://www.langmai.org Le Pey Thenac 24240 France

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 29, 2004.


Response to Thiền Sư Thích nhất Hạnh thua xa Thiền sư Hồ chí Minh:::Hồ chí Minh là một Thiền Sư!!!!!!!!

TIN TỨC

CHUYẾN ĐI VIỆT NAM CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH V TĂNG ĐON LNG MAI

Ngy 12-1-2005 ( 3-12 AL ) Tăng Đon rời Php Ngy 13-1-2005 ( 4-12 AL ) Tới H Nội Ngy 14-1-2005 ( 5-12 AL ) đến ngy 24-1-2005 ( 15-12 AL ) Chương trnh thăm viếng v thuyết php của Thiền Sư Nhất Hạnh v Tăng Đon Lng Mai tại H Nội. Ngy 25-1-2005 ( 16-12 AL ) Tăng đon rời H Nội đi Thnh Phố Hồ Ch Minh Ngy 26-1-2005 ( 17-12 AL ) đến ngy 17-2-2005 ( 9-1 AL )

Chương Trnh tại Thnh Phố Hồ Ch Minh : - Thăm viếng chư Tn Đức v Chnh quyền địa phương - Tổ chức Kha Tu cho Tăng Ni v Phật Tử. - Php Thoại bằng Tiếng Anh , Tiếng Php , Tiếng Việt Ngy 18-2-2005 ( 10-1 AL ) Tăng đon đi Huế Ngy 18-2-2005( 10-1 AL ) đến ngy 12-3-2005 ( 3-2 AL ) Chương Trnh tại Huế : - Thăm viếng chư Tn Đức - Tổ chức Kha Tu cho Tăng Ni v Phật Tử. - Php Thoại bằng Tiếng Việt Ngy 13-3-2005 ( 4-2 AL ) Tăng đon đi H Nội Ngy 14-3-2005 ( 5-2 AL ) đến ngy 27-3-2005 ( 18-2 AL ) Chương Trnh tại H Nội : - Tổ chức Kha Tu cho Tăng Ni v Phật Tử. - Php Thoại bằng Tiếng Việt - Đi thăm cc danh lam thắng cảnh tại H Nội Ngy 28-3-2005 ( 19-2 AL ) Tăng đon đi Bnh Định Ngy 28-3-2005 ( 19-2 AL ) đến ngy 10-4-2005 ( 23-2 AL ) Chương Trnh tại Bnh Định : - Thăm viếng chư Tn Đức v Chnh quyền địa phương - Tổ chức Kha Tu cho Tăng Ni v Phật Tử. Ngy11-4-2005 (24-2 AL) Thiền Sư Nhất Hạnh v Tăng Đon về Php

* Ghi ch : AL m lịch .

* Lịch trnh ny c thể thay đổi , thng tin chi tiết sẽ được Ban tổ chức chuyến đi Việt Nam thng bo sau .

Lng Mai , http://www.langmai.org Le Pey Thenac 24240 France
Post lại cho Bac Lieu

-- (test@test.test), December 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ