Kiến nghị lập ngân hàng thương mại cổ phần Việt kiều....bac nao co du* tien ddau tu vao dday

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kiến nghị lập ngân hàng thương mại cổ phần Việt kiều

Uỷ ban về người VN ở nước ngoài (TP HCM) cho biết, bà con Việt kiều ở Mỹ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước VN cho phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần với các cổ đông là Việt kiều trên khắp thế giới.

Theo một số doanh nghiệp Việt kiều đang kinh doanh ở VN, dự kiến số vốn điều lệ lúc thành lập có thể huy động được lên tới khoảng 200 triệu USD.

Bà con Việt kiều c̣n đề nghị xây dựng Làng Việt kiều và Trung tâm nghỉ dưỡng cho ḿnh. Hiện Uỷ ban về người VN ở nước ngoài TP HCM đang xúc tiến thành lập Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt kiều và Trung tâm đào tạo và ứng dụng Khoa học kỹ thuật của Việt kiều để phát huy tiềm năng và thế mạnh chất xám của đối tượng này trong xây dựng đất nước.

(Theo TBKTVN) Các tin khác:

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 28, 2004


Moderation questions? read the FAQ