Số xồ lt R php lich p Việt nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Oa-xin-tơn, Niu-Gic Xăng Phan-xt-c Cộng ho Sc Cộng ho Ai-len Niu-di-ln H-len Cờ-lc-xơ Me-ri R-bin-xơn Đ-nan Rm-pheo Con-đ-li-da Rai-sơ T-mi Phranh, Giay Gt-Nơ, Pn Vn-ph-ut, L-ut Lc-ki, Mai-cơn Mốp-xơ, R-bớt Ry-li, Brc-xi Mo-rơ, Ni-ca-n Đu-a-t, Pa-let-xtin, I-xra-en, Ắc-hen-ti-na, Đ-nan Răm-xphn, Gicđi Xmaiđin-xki, A-lếch-xan-đơ Cva-xni-p-xki, Giy Gc-nơ, Chrt-tốp-phơ Sa-gơ, Lu-ca Pa-pa-đ-m, Bo dao nha, Ma-mt p-bt, Uy-li-am Bơn, Xin-van Sa-lom, Sa-un M-pht, Am-ram Mtđơ-na, Xen-tch-xu-i-u, A-vni Cốt, Vlốt-đi-mi- Tri-m-x-vch, An-t-ni Mc-tin Đa Crt, -xtry-li-a G.H-uốt, Tếch-dt, kp Bu-sơ-Che-ni, Caliphoocnia, A-ri Phly-sơ, U-y-a-hi-a, Ben-phlt, Bu-tơ-phli-ca, Gi-a-n, I-n I-li-e-xcu, Ru-đa-ép, A-xlan Ma-xkha-đ́p, -xma Bin La-đen, Xt-đam Ht-xen, Giọc Bt-sờ, Đavt Bếch-kham, Gion Hao-ơ, T-ni Bờ-le Giắc Chi-rắc, Ga-đa-phi, Neo-sơn Man-đe-la C-lin Pao-ơ Co-phi An-nan R-đao đi-nh R-nao-đ

-- Jean Pascal Bassino (Jean@Pascal.Bassino), December 27, 2004

Answers

Response to Số xồ lít Rì phúp lich óp Việt nam

cai bai tre^n sao gio^ng kinh cua TALIBAN qua xa qua` xa

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 27, 2004.

Response to Số xồ lít Rì phúp lich óp Việt nam

***

Hồ ch Mn Mt Ku Xt t Lin, Kt Chp Đ Đt Fi Den Kt Ch Dn Cu Ba chết đi Hanoi Măng Dz Chic Kần Flu, Kần Thơ Xực K Tra Barsa Much ch Put Tin Tưng tửng Sha` V Oil X Kăng Dan :)))))

Fun :)))

-- Mu't ku mu't ku :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 27, 2004.


Response to Số xồ lít Rì phúp lich óp Việt nam

HAY QUA'..... HAY QUA'....

HOAN HO^ ANH CHUYEN^ TRI HOI^ NACH'.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 27, 2004.


Response to Số xồ lÃt Rà phúp lich óp Việt nam

ồng ch Moi-Cu-Ra-ớp.

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 27, 2004.

Response to Số xồ lít Rì phúp lich óp Việt nam

Giang Sinh nam 1978 tai trai tu CS Suoi Mau,anh em trai tu da trum men dap 1 ten ang-ten CS ten Ngan dap mot tran thua song thieu chet.Thang nay nguyen la trung uy cua TTHL O Vung Tau,thoi gian tu 1975 den 1978 han da lam ang -teng (antenna ) ,chi diem cho can bo cac trai gay rat nhieu kho de cho anh em.Sau tran don do no duoc anh em trai tu doi ten tieng Nga : Ni - co-lai nhai quai dep

-- LuciusNguyen (Lucius@hotmail.com), December 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ