ại y Biệt Kch Nguyễn Hửu Luyện với vụ kiện William Joiner Center Foundation Inc.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hm qua thứ 7 25th Dec, 2004. Ti đi tham dự buổi ni chuyện cũa anh Luyện (Tạm gọi l anh cho thn thiện, tht ra đng tuổi cha ti) ở Sydney.

Tm tắc vụ kiện, theo lời anh Luyện kể...

1/. Con mẹ Chnh n ấm ớ g đ bc bỏ đơn kiện v: đy l vụ kiện cũa 2 nhm di dn:

a/. 2 thằng bị kiện l 2 thằng văn sĩ g mờ di dn từ miền Bắc VN, v by giờ lm việc cho W.J.C.

b/. 1 nhm di dn từ miền Nam VN đi kiện 2 thằng di dn miền Bắc, v khng mắc mớ g đến ci trường đại học nổi tiếng phản chin từ thời chiến tranh VN.

Sau đ phe luật sư cũa bn đơn truy lục từ văn khố sở di tr v hồ sơ thuế vụ th pht hiện ra 2 thằng văn sởi Di dn từ miền Bắc tht ra l 2 thằng được trương đại học Boston, Massachusetts mướn từ VN qua để viết về nguyn nhn cũa 3 triệu người Việt tị nạn Việt cộng. Nội bằng chứng ny cũng đũ ph cho tan nt ci trường đại học v tương lai sự nghiệp cũa con mẹ chnh n. Wait and See !!!

2/.Ở hai ngaọi nếu bạn đi mua 1 con ch, th người bn phải cung cấp cho bạn Certificate ni về chi tiết lịch sử (Identity) cũa con ch đ. Cha , mẹ , mu lng con ch. ng ny 2 thằng VC lại được 1 trường đại học mướn từ H Nội để viết lại Identity cũa 3 triệu người Vit tỵ nạn??? Một trong 2 thằng ny Nguyễn xun Thủy(?) viết cuốn "Nếu i Hết Biển" đọc ln chỉ bịt mũi. Ci thằng Thủy ny n bit ci con mẹ g về Vượt Biển với Vượt bo m ni chuyện. Một tr hề !!.

3/.Cả ci cng trnh nghin cứu về 3 triệu người Việt tị nạn VC do Rocketfeller ti trợ m khng c 1 người Việt tị nạn no chỉ c duy nhất 2 thằng VC. What The F...!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 26, 2004

Answers

Response to Ðại Úy Biệt Kích Nguyễn Hửu Luyện với vụ kiện William Joiner Center Foundation Inc.

Vu Kien Rat Hay va co ly. It ra chung ta da thuc tinh Cong Luan My ve vu danh bun sang ao cua bon Pha Chien My tai trung tam WJC.

Kai truong dai hoc Boston nay la trung tam cua tui phan chien tu lau. Tui Rockerfeller khong biet nen phat hoc bong. Chung ta cong dong ty nan Cong San Viet Nam co the can thiep xin Quy Rockerfeller ngung dup tui WJC va 2 ten Vem TC-2 tai trung tam nay.

-- (Elvis-Khoeo@BaGia.Com), December 26, 2004.


Response to Ðại Úy Biệt Kích Nguyễn Hửu Luyện với vụ kiện William Joiner Center Foundation Inc.

YOU'RE RIGHT KE~ SI~ BAC' HA`....

WHAT THE HELL FUCKING THEY'RE DOING.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


Response to Ðại Úy Biệt Kích Nguyễn Hửu Luyện với vụ kiện William Joiner Center Foundation Inc.

***

Nếu Luyện đ pht ngn như anh KeSiBacHa`n nu ra th ta quả l EAT SHIT

Luật v Phe Nhm cng cc MINH CHỨNG phải r rng, ti Pro với Luyện nhưng WJC l kẻ bỏ tiền ra, d l tiền của phần no lấy từ Nonprofit.ORG nhưng họ l chủ nhn, theo ti, khởi tố WJC l do 1 vi c nhn trong đ c Luyện, rồi dần d 1 số bỏ mặc Luyện hứng gnh v Luyện cố đổi qua l " Cộng Đồng Tị Nạn" khởi tố

MỘT bi học cho chng ta, hy nhẫn nhục kin tr v nn BN THẢO với nhau trước khi bp c sng :)))

PS: Nhưng hỏng, v số pro cho vụ ny l Văn Bt VietNam Hải Ngoại đ Ỉa ngay vo nồi cơm của chnh mnh, vụ kiện chưa ng ngũ th VBVN-HN thay nhau chửi cha nhau

-- I had contacted Luyen's group, but I have to STOP, too much Argument within his group :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 26, 2004.


Response to Ðại Úy Biệt Kích Nguyễn Hửu Luyện với vụ kiện William Joiner Center Foundation Inc.

Cac bac phai nho, cuoc chien tranh lanh dda dzut, Cong San Nga dda ddo, nhung bon Pha Chien My [ Cong San My con song qua cai goi bon Liberal ] bon nay va bon Cong San Ha Noi van con hop tac voi nhau.

Cong DDong Ty Nan Cong San Viet Nam khong dde bbon TC-2 nam vung chui sau, pha thoi chia re cong ddong.

Hien nay 1 so ddoan vien cua TC-2 dda va ddang xam nhap cac hoi ddoan Viet Nam ngay ca bon van but dda co nhieu anh nga nghieng theo cong hay la nguoi cua TC-2.

DDung dde bon 5th coluum no lung ddoan nua.

-- (Elvis-Khoeo@BaGia.Com), December 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ