Picture of the day 05

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 26, 2004

Answers

HINH` DEP QUA'.... HAY QUA' LA` HAY.....

CAM' ON ANH M 16 NHA....

CON` HINH` NAO` NUA*~ KHONG^....ANH...???

CU*' MANG RA TRIEN^~ LAM~ CHO BA` CON CUOI*` CHOI CHO VUI....

HOAN HO^ ANH HET' MINH`....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


hahaha, từ từ t́m thêm rồi sẽ post lên, hối quá tui post không kịp đó nha :-)

Merry X-mas anh "Cháu Năm Cam"

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 26, 2004.


ANH M16 OI,

CHO EM HOI~ NHO~ ANH NHA...O.K ???

SUNG' M16 CUA~ ANH CHAC' LA` BU* LAM' HA~....???

ANH BAN' DUOC BAO NHIEU^ THANG` VIET CONG ROI^` ANH...???

MERRY X.MAS TO YOU TOO AND HAPPY NEW-YEAR 2005

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ