Ca Sỹ & Tiếng Đn CY NH L VƯỜN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tổsư_cs xin gửi ln bản nhạc mới thu ny thử xem b con c nghe được khng.. Xin b con cho tổsư_cs biết với nh..

DO CA SỸ CY NH, L VƯỜN TRNH BY..

-- (
tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004

Answers

Response to Ca Sỹ & Tiếng ĐÃn CÃY NHÃ LÃ VƯỜN

[Xin nhấn vo y]

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004.

Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

http://uk.geocities.com/tosu_cs/congonchame.wma

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004.

Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

ANH TO^~ SU* CONG-SAN~ OI,

SAO EM CLICK VO^ KHONG^ NGHE GI` DUOC HET^' DO'....???

WHY....?

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 25, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

http://uk.geocities.com/tosu_cs/congonchame.wma

Thế th chắc phải copy ci link trn, rồi mở ra thử .. nh..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Cách đây hơn một tiếng đồng hồ tôi vào thì cái site ở trên trả về cái error nói rằng account bị quá tải (exceeded its allocated data transfer). Lần sau vào thì bị error 999. TSCS check lại dùm, bà con đang nóng lòng muốn nghe bản nhạc đó.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 26, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

h.. Tổsư_cs xin lỗi Bc Toandanbod4 & b con ta nhiều nh... v Geocities khng cho UPLOAD file lớn tới 5MG .cho nn n bị trục trạc hoi..

Lần ny Tổsư_cs hy vọng l được.

XIN B CON THỬ NHẤN VO ĐY Xem c download được chưa....xin cho Tởsư_cs biết với nh..Thnh thật cảm ơn mọi người..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 26, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Vẫn chưa được TSCS ơi. Đây là error msg: "currently unavailable for viewing". Cố gằng compress down chút nửa xem sao. Thanks.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 26, 2004.

Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

hi cho nao nhan tui cung ddeu nhan vao .....ko nghe ...ko thay... gi het

tui that tinh chi thich nhan vao dday (i)

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 26, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

HI' HI' HI'...

ANH TO^~ SU* CONG-SAN~ OI,

ANH CA BAI` CA GI` VAY^....?

NOI' CHO TUI EM NGHE COI....?

HI' HI' HI'...

BAI` CA VE^` DEM^ QUA EM MO* GAP BAC' HO^` HA~....???

HI' HI' HI' ....

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 26, 2004.


Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Nhờ Bc Toandanbo 4..Tổsư_cs đ xửa được bản nhạc để KNH DNG CẦU CHC CC BẬC CHA MẸ. Cc Bc, cc C, Ch Nhn dịp ma XUN ny.. v cũng để thn gửi đến bạn trn Forum.. XIN NHẤN VO MỘT TRONG NHỮNG LINKS TRN

Xin thnh thật cảm ơn Bc ToanDanBo 4 thật nhiều..đ gip tổsư_cs.

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 27, 2004.Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Chỉ có compress audio file dùm cho TSCS thôi, không có chuyện chi lớn hết. Cám ơn TSCS đã cho nghe bãn nhạc có ý nghĩa do chính tay mình tạo ra.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 27, 2004.

Response to Ca Sỹ & Tiếng Đàn CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

DAY^ LA` GIONG CA CUA~ BA`- XA~ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~ DO' HA~...?

CA HAY QUA' LA` HAY....

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ