Picture of the day 03

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 25, 2004

Answers

HAY QUA' HAY QUA' ANH M16 OI,

5 DIEU^` THANG` GIA` HO^` DAY HAY QUA'....

GIA` HO^` CHO' DE~ GIAN-MANH BAN' NUOC' HAI DAN^

CON` HINH` NAO` NUA*~ KHONG^ ....?

CU*' MANG RA CHO BA` CON CO^ BAC' COI CHO DA~ NHE'...

CAM' ON ANH M16 NHIEU^`LAM'....

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 25, 2004.


5 stars for SungM16 :-))

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 26, 2004.

MUỐN G... CỨ VỀ VIỆT NAM !!! MY SẼ ĐƯỢC ĐẮP CỜ MỸ NHƯ MẤY THẰNG MỸ- NGUỴ HỒI Đ M16 Ạ. TAO MONG ĐƯỢC GẶP MY LẮM. TẠI MY CHỬI HAY QU. ĐẾN CHỪNG GẶP VIỆT CỘNG KG BIẾT MIỆNG MY CN ĐỦ LỚN, SỨC MY CN ĐỦ DI ĐỂ CHỬI KHNG ? MY ĐỪNG TƯỞNG ĐCS-VN CHỈ C Ở VIỆT NAM. Ở ĐU CŨNG ĐƯỢC CI NGƯỜI, MY RNG M GIỮ THN. CHO L TỤI TAO KHỦNG BỐ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CŨNG NHƯ TƯ TƯỞNG MỸ : ĐNH TRƯỚC LM CHA M ! TB : TỤI BY ĐỪNG TƯỞNG KG C NGƯỜI CỦA ĐẢNG VO XEM TRANG WEB NY, MẤY THẰNG NO ONLINE NHIỀU QU LIỆU M GIỮ MNH ĐỪNG ĐỂ LỘ RA IP NHA ! KHNG TH TỘI NGHIỆP LẮM Đ.

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 26, 2004.

HEY, FUCKING OFF CAI' THANG` CHO' DE~ VIET-CONG (DCSVN)

(LIGHTDANG84@YAHOO.COM)

E^, CAI' DU MA' MAY` NHA THANG` VIET-CONG CHO' DE~...

MAY` GIAM' LAM` GI` TUI TAO KHONG^ THANG` CHO' DE~ DCSVN BU' CAC

THANG` CHO' HO^` CHI' MINH GIAN MANH BAN' NUOC' HAI DAN^....

MAY` CU*' CHO VIET CONG RA MAT DOI^' MAT VOI*' TAO DI...

TAO DU MOT^ CAI' M16 LA` MAY` CHET' CON DI~ ME MAY` HET' DO' NHA

KHONG^ MAY`....

MAY` LO VE^` MA` DU CON DI~ ME MAY` DI... DUNG*` CO' DU TUI TAO NUA*~

NGHE CHUA* THANG` CHO' DE~ VIET CONG GIAN MANH KIA....

TAO DU ME NGAY VO^ MAT MAY` NE`....

MAY` LAM` GI` DUOC TAO KHONG^ HA~ CON...?

FUCK-OFF VIET CONG.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


dit con me bon cho Nguy

-- abc (khekhe@yahoo.com), December 27, 2004.


Anh noi that cac chu biet cac chu cho Nguy a ngay xua khi con ma to cac chu duoc My no hau thuan nhu the nao cac chu con khong lam gi duoc cs bon anh nua la bay gio .cac chu chi la lu cho an cut cho mi thi lam an duoc gi

-- abc (khekhe@yahoo.com), December 27, 2004.

DU ma may thang cho no com di chui lan nhau

-- zwijn (ozkanzwijn@yahoo.com), January 26, 2005.

Anh noi that cac chu như ch " abc (khekhe@yahoo.com)" biet :

cac chu " cho , ti mọi Chệt Cộng ", ngay xua khi " con xm lấn MNVN " cac chu duoc Chệt Cộng no hau thuan nhu the nao th by giờ cac chu phải lm ti mọi trả ơn cho bọn Chệt .Bọn Chệt đnh đập giết chc cc ch như con ch ghẻ chứ chng n khong lam gi duoc người Việt Hải Ngoại bon anh .

Thi cac chu chi la lu cho an cut cho Chệt Cộng m Chệt Cộng lại ăn cức chng anh thi cc ch lam an duoc gi cc anh .Đừng suả bậy .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 26, 2005.


tui bay nham 1 trieu thang cho my-nguy tui bay .dau lai voi 80 trieu dang vien dang cong san duoc khong ha?

-- (hoahongco@yahoo.com), March 09, 2005.

NHỮNG KẺ TN THỜ CỘNG SẢN C BIẾT THẰNG NO Đ BỊ LOI NGƯỜI ĐẠP NT ĐẦU & QUĂNG VO BI RC, CNG VỚI MỚ L THUYẾT GIAN T, NGU DN, LẠC HẬU CUẢ HẮN KHNG NHỂ ?

-- (Tosu_cs@yahoo.com), March 10, 2005.NHỮNG KẺ TN THỜ CỘNG SẢN C BIẾT THẰNG NO Đ BỊ LOI NGƯỜI ĐẠP NT ĐẦU & QUĂNG VO BI RC, CNG VỚI MỚ L THUYẾT GIAN T, NGU DN, LẠC HẬU CUẢ HẮN KHNG NHỂ ?-- (Tosu_cs@yahoo.com), March 10, 2005.

Moderation questions? read the FAQ