Loan Bao Cac bac cu Lo thang Tony Khe, Hoang Viet Gian Hay Chi Bua di

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thang Chi Bua hay = Tony khe hay Hoang Viet Nam la 1, thang ranh con an noi ngu si, dzot nat nhu may tui can ngo. Yeu cau ba con lo thang nhain nay di no chi bang nhang lam tro cuoi mat thi gio cua cac bac.

-- (Ong Co Noi HoChetSinh@Badinh.Bungbo), December 25, 2004

Answers

Xin đọc nguyên bài. http://www.ykien.net/hmchuyennghiep.html Những Chiến Sĩ Dân Chủ Chuyên Nghiệp Khi đám đông ngửng đầu, đi đến pháp trường Là lúc tiếng ngân vang, của hồi chuông báo tử - Chế độ sang trang

Nếu người dân có thể vượt lên trên nổi sợ hải, th́ chế độ cường quyền phải sụp đổ. Hăy cứ tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, 10% dân số Saigon, cở chừng nữa triệu người đột nhiên bừng tỉnh, không c̣n biết sợ đàn áp và bạo lực nữa. Người người đi biểu t́nh, nhà nhà rủ nhau tập trung trước nhà thờ Đức Bà, thanh niên sinh viên bỏ học, công nhân bỏ làm, taxi ngưng chạy, trai gái, già trẻ muôn người như một tràn ngập đường phố để biểu tỏ một điều duy nhất: " Chúng tôi không c̣n sợ hải chế độ nữa". Hăy cứ tưởng tượng đi th́ bạn sẽ thấy tuyệt vời, và không phải chỉ có bạn là người mộng mơ thôi. Cả bộ máy đàn áp mật vụ của Hà Nội cũng đă tưởng tượng ra điều này rồi. Và đó chính là cơn ác mộng của họ.

Bạn ạ, điều này không phải là không có thể xảy ra đâu. Nó đă từng xảy ra trên đường phố Moscow, trên thủ đô Warsaw, trên các đại lộ của Praha....Th́ nếu có xảy ra tại Saigon và Hà Nội cũng đâu có ǵ ngạc nhiên. Tuy vậy, đường vinh quang bao giờ cũng bắt đầu bằng khổ hạnh. Cuộc cách mạng Đông Âu và Liên Sô đă khởi bằng con số không to tướng. Trong thời kỳ các lực lượng dân chủ ở các nước Cộng Sản c̣n trong trứng nước, đă có biết bao tù đày, đàn áp và thậm chí thủ tiêu. Nếu thời cực thịnh của các chế độ cực quyền này đă không làm các chiến sĩ tự do dân chủ chùng bước, th́ khi chế độ bắt đầu thoái trào, cơn cuồng nộ dân chủ đă kéo sụp hàng loạt các cơ chế độc tài là điều bất khả văn hồi.

-- (test@test.test), December 25, 2004.

---------------------------------------------------------------------- ----------

HAY QUA' HAY QUA'..... VIET CONG SAP' TOI*' NGAY` TAN` CUA~ TAN^ THE^'....

HAY QUA'..... HAY QUA'..... HAY QUA'.....

DANG' DOI*` LU~ VIET CONG BAN' NUOC' HAI DAN^

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 25, 2004.

Post Lai

-- Post lai post (Ong Co Noi HoChetSinh@Badinh.Bungbo), December 25, 2004.


http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức tội phạm Mafia cao cấp có chính quyền và quân đội ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 25, 2004.


lai the^m 1 tha`ng khu`ng KKK pha' da'm.
Nho` co' ma'y tha`ng KKK "cuo`ng ti'n khu`ng" na`y ma` da^n Viet xa xu' de'ch bao gio` co' tieng noi chung duoc.
VietKeo-KKK se~ ma~i bi ga'n la` VietKeo-KKK chu' dech bao gio` duoc goi la` VietKieu chinh goc ca?.
Nga`y na`o co`n lu~ pha' da'm VietKeo-KKK ma` co' nhu~ng nguo`i tre^n da^y cu`ng nhau ho ha`o do`ng ti`nh ca'i kie?u "sat ca'nh" cho' ma' vay thi` nga`y do' co' tuyen truye`n ve` VietNam cu~ng nhu "cu'c troi song"
Nho` doc tin tre^n forum na`y nhie`u moi biet duoc VietKeo-KKK la` the' na`o ne^n Tony toi de'ch bao gio` tiep do'n ca'c ban nguo`i Viet lau lau hay go~ cu?a tuyen truye`n keu goi TuDoDa^nChu be^n Tony toi song ca? ...
Rang hang ma'u "khu`ng" nhie`u le^n cac ban VietKeo-KKK ... cac ban se~ som chien tha'ng ... trong gia'c ngu? nga`n thu ...

-- Tro`i da'nh cha ca'i lu~ pha' da'm (tonykhe@yahoo.com), December 26, 2004.

Ba thang vem nu dzot noi truyen ra la da dzot dit nhu thang Ho Chi Cun Ong to tui no. Dzan Ziet se dung day dap do bon Nguy Quyen Cong San va bon Tay sai de danh lai Tu Do va quyen lam nguoi

-- (Vem Cai Luong@BonDing.Cao), December 26, 2004.

Moderation questions? read the FAQ