Yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “các nước đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “các nước đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo” Ngày 23/12, trong cuộc họp báo thường kỳ cuối cùng của năm 2004, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên xin cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gia hạn thêm 90 ngày trước khi áp dụng các quy định với quốc gia nằm trong danh sách "các nước đặc biệt quan tâm" về tôn giáo, trong đó có Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói: "Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này đă được nói rơ. Đông đảo đại diện của các tôn giáo ở Việt Nam cũng đă lên tiếng mạnh mẽ phản đối quyết định sai trái này và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách "các nước đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo". Ông Lê Dũng nhấn mạnh: "Việt Nam yêu cầu phía Hoa Kỳ có quyết định đúng đắn, phù hợp với những nguyên tắc trong quan hệ giữa hai nước, trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, không để ảnh hưởng đến lợi ích rộng lớn giữa hai nước".

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 25, 2004

Answers

Response to YĂªu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sĂ¡ch “cĂ¡c nước đặc biệt quan tĂ¢m về tự do tĂ´n giĂ¡o

ca ddong chi´ nhu* gai´ ngôi` phai? co.c .... kien bo` chao~ nong

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 25, 2004.

Response to YĂªu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sĂ¡ch “cĂ¡c nước đặc biệt quan tĂ¢m về tự do tĂ´n giĂ¡o

DANG' DOI*` MAY^' THANG` VIET CONG TOI^` BAI....

CONG-SAN~ LA` MOT^ LU~ TOI^` BAI LONG` MANG DA THU'....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 25, 2004.


Moderation questions? read the FAQ