Thoai trao quiz

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Co 1 van dde^` rat nhay cam ddoi vo*i' CSVN cu~ng nhu may chu' co^ng con trong cai fo` rum na`y. Ma^'y nam ga^`n dday chung luon co^' ti`nh tra'nh ne' dde^` ca^p ve^` va^'n dde^` "chu thuyet CS bi fa' san?" voi' nhung bang chung cu the la` khoi ddong au va` cai no^i ca'ch mang thang 10, cai noi cua dinh cao tri tue, thanh tri` CNXH, la ddau tau cach mang vo san tren the gioi, la` xu so cua chu nghia Max Lenin bach chien bach thang, la`.... (met qua)... dda~ bi tan ta`nh theo may khoi.

Nho lai nhung nam cuoi cung cua thap nien 80, ca the gioi nhu ddang chuyen minh, toan nhan loai duong nhu khong ngu dde tan mat chung kien loai nguoi ddang tieu diet "Evil", mot san pham ma` do chinh ho dda tu*`ng tao ra. (The Essential Evil, Pope John Paule II). Vao nhung ngay na`y o+? phuong DDo^ng bon CS Trung Quoc, CSVN cung khong ngu?, chung thao thuc tran troc, lo cho so^ menh cua chinh minh. Vo*i' vo^'n di~ gian tra' va co^' cha^p', bon CS vie^~n tu+o+ng? ra 1 "hie^.n tu*o*ng" dde da^~n gia?i cho cai su+. tha^.t the^ tha?m na`y, mo^t tu+` ngu+~ CS mo*i' dduoc ra ddoi`: THOAI' TRA`O (A king says "thoai trao" to signal the end of a daily meeting?? Hopefully for another day? heheh), mo^.t ca'i tu+` ma` khi nghe to+i' co' le~ Max, Lenin va` HCM pha?i cuoi ra nuoc ma('t. Chu+~ "thoai trao" voi ca'i nghia cua no dda cho thay CSVN la mot lu~ tham quyen co chap, chung khong muon chap nhan su that, vi` chu'ng dda~ fai? tra? 1 cai gi'a qu'a dda('t. Trieu gia ddinh tan nat, trieu trieu sinh mang dda ma^'t ddi, ca dat nuoc tan hoang, ca dan toc la.c lo^i'. DDay la su that, va co le trong tham tam CSVN cung biet ddieu ddo (sic)??? Co^ng ta^m ma` no'i, mot con nguoi kho co the la^.p tu+c' cha^'p nha^.n su that bai phu phang nhu the, nhung anh khong the^? mu` mai~ dduoc. DDay la to quoc VN cha ong bao ddoi moi gay dung duoc, tuong lai cua dan toc VN khong the ddat tren mot thu+' tinh ca?m si~ dien, be~ ma(.t, ngoai tru+` anh la ke tham ta`n, gian manh va qui quyet.

Va` ro^i` ho. noi "ddo^i? mo*i'", cai' ngo^n tu+` "thoai trao" lai lui vao bo'ng to^i'. -Do^i? moi nhu the nao? Lai mo^t "tu+`" nu+a~ duoc ra ddo*i` : "Kinh te thi truong theo dinh huong xa hoi chu nghia" (met qua). Ban chat cua cai' qua'i na`y la` gi`? Noi ddon gian ddo' la` la`m a(n kiem tien theo tu ban, nhung tat ca quyen hanh phap, lap phap, tu phap deu trong tay CS (doc tai dang tri). Noi no^m na theo da^n nha` no^ng la`: "Tao nuoi cai' da`n vit. na`y, tui ma`y tu*. do a(n ca'm trong chuong nay, tu do hun hit trong chuong nay`, tu do ddap mai' trong chuong nay, nhung tui may khong dduoc quang` qua.c, khong dduoc ddi ra khoi cai chuong nay`. Con nao` vi pha.m la` tao ro^ ti ngay!" Toi nghiep cho bay vit, chung co biet ddau ben ngoai cai chuong bit' bu`ng kia la ca bau troi voi tu*`ng ddan thien nga ddang bay lu+o+n....Nhu*ng nga`y nay ti`nh hi`nh dda~ kha'c voi 10 nam ve truoc, cuo^.c ca'ch mang tin hoc dda phan nao thay ddo^i? cu.c die^.n. Nhu*~ng "chu vit" kia dda da^`n da^`n ddu lo^ng du canh, chung biet chac rang 1 ngay nao ddo' chung se bay ra khoi cai chuong bi't bu`ng dde^? "sanh' vai voi' cac' con vit co^`." (HCM noi ca^u na`y?)

Ve 1 khia canh nha^n ba?n nao` ddo', loai` nguoi se phai biet o*n ca'c da^n to^c dda~ tung song trong che ddo^. CS. Ho. dda song mot cuoc song trong cai xa hoi phi nhan, bip bom va doi tra. Ho dda song dde chung minh cho nhan loai thay cai xau, cai tot, "cai' nguoi`" va` "cai khong nguo`i". Hay manh dan chap nhan su that, vut bo nhung quyen lo+i tanh tu+o+i?, mang tu do va nhan ban dden nguoi dan, ddo' co' le~ la loi' dde^? tien dden thien dda`ng thu*' 2, mot thien dda`ng ko CS.

Bai dzien dzang cua anh xong roi, ba^y gio*` ca'c chu' co^.ng con cho phe'p anh ra 1 cai' quiz nhe,'

1. "THOAI' TRAO`" la` cai ddech gi` ? 2. Tai sao co hien tuong na`y ? (hint: Chu nghia Max-Lenin bach chien bach thang kia ma` )

-- (taone@saigon.vn.vn), December 25, 2004

Answers

Sang nay, the first day of Christmas, day som vo day, gap duoc bai nay cua ban "TaoNe", doc ma thay am long vi bai rat xuc-tich.

Toi thanh-tam chia xe noi tran-tro, lo-au cua ban truoc tien-do dan-toc. Toi dong-y hoan-toan ve nhan-quan lich-su cua ban va su phan-tich chinh-xac ve tinh-chat cua cac phan-ung rat ngay-ngo, nhung day quy-quyet cua bon Vem truoc su sup do cua "thanh-tri VHCN".

Theo toi nghi, voi quyet-dinh dang dat dang bien cho ke thu truyen-kiep phuong bac, bon suc-vat muu-toan bien nuoc ta thanh mot loai "tieu-bang", mot loai "ve-tinh" cua Trung cong, doi lai la de duoc bao-ve ve chinh-tri va quan-su. Da-tam nay da duoc thay qua ro qua chuyen di trieu-cong nhuc nha cua ten LekhaPhieu sang gap GiangTrachDan tai BacKinh nam nao!

Song toi khong nghi la bon suc-vat co the thanh-cong trong thu-doan cuoi-cung truoc khi day chet nay, ma muc-dich tien-quyet cung nhu toi-hau cua no la bao-ve "su-nghiep" hut mau hut mu Nhan-Dan Viet-Nam cua bon suc-vat!

Chung no qua that dien dai (crazy) moi mong-tuong rang Nhan-Dan Viet-Nam co the lam ngo va ngay ca tiep tay voi lu suc-vat tien-hanh cuoc tu-sat tap-the cua Dan-Toc Viet-Nam nay!

Toi nghi tuyet-dai da-so dong-bao ta da qua chan-ngan va ngay ca san-sang dung len dap do chinh-quyen phan-dong va phan-quoc cua bon Vem. Toi nghi ngay ca trong hang-ngu can-bo, quan-doi cua chung cung co rat nhieu nguoi co suy-nghi nhu anh va toi. Dieu quan-trong la, ai se dung ra cham ngoi no cai thung thuoc sung vi-dai ay!

Cai xui-xeo nhat trong lich-su Viet-nam can-dai la thieu lanh-dao!

Vai hang tham anh va moi nguoi con co chut long ve dat nuoc. Than chuc tat ca suc-khoe va may-man trong nam 2005 sap den va xin chao quyet-thang.

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 25, 2004.


Cám ơn anh Lê trung Nam & #273;ã đọc và cho ý  ;kiến.

Cũng như nhiều người c& #242;n chút lòng trăn trở&nbs p;về VN, anh có nhắc vi̓ 9;c hiện nay chúng ta thiếu& nbsp;ngươì tài giỏi đ 875; ra giúp nước.  
Theo thiển ý cuả tôi, x in anh đừng lo, mạn phé p trích lời cụ Nguyễn  Trãi:
 
Từ Đinh, Lê, Lý, Tr&# 7847;n gây nền độc lập , 
Cùng Hán, Đường, T 889;ng, Nguyên hùng cứ một&n bsp;phương. 
Dẫu cường nhược c&# 243; lúc khác nhau, 
Song hào kiệt đời nào&n bsp;cũng có.

Thế nên, công việc thiế ;t thực nhất hiên nay là ; làm sao cho mọi người   (nhất là giơí thanh thieu&nbs p;niên)  thấy được caí tìn h 
cảnh suy vong cuả đất  nước.  Và tôi tin tư ;ởng trong 1 ngày gần đ ây, VN ta sẽ chuyển mìn h đi lên, xoá bỏ caí ; tàn tích cuả 
thế kỷ trước.    

Chúc anh và mọi ngươ 6; 1 muà Giang Sinh an bình. Chào quyết thắng.
     


-- (taone@saigon.vn.vn), December 26, 2004.


Cám ơn anh Lê trung Nam & #273;ã đọc và cho ý  ;kiến.

Cũng như nhiều người c& #242;n chút lòng trăn trở&nbs p;về VN, anh có nhắc vi̓ 9;c hiện nay chúng ta thiếu& nbsp;ngươì tài giỏi đ 875; ra giúp nước.  
Theo thiển ý cuả tôi, x in anh đừng lo, mạn phé p trích lời cụ Nguyễn  Trãi:
 
Từ Đinh, Lê, Lý, Tr&# 7847;n gây nền độc lập , 
Cùng Hán, Đường, T 889;ng, Nguyên hùng cứ một&n bsp;phương. 
Dẫu cường nhược c&# 243; lúc khác nhau, 
Song hào kiệt đời nào&n bsp;cũng có.

Thế nên, công việc thiế ;t thực nhất hiên nay là ; làm sao cho mọi người   (nhất là giơí thanh thieu&nbs p;niên)  thấy được caí tìn h 
cảnh suy vong cuả đất  nước.  Và tôi tin tư ;ởng trong 1 ngày gần đ ây, VN ta sẽ chuyển mìn h đi lên, xoá bỏ caí ; tàn tích cuả 
thế kỷ trước.    

Chúc anh và mọi ngươ 6; 1 muà Giang Sinh an bình. Chào quyết thắng.
     


-- (taone@saigon.vn.vn), December 26, 2004.

Van de rat nong hoi nhung tu ngu dung trong cau hoi lai ko dung phong cach roi.Rat kho de tra loi mot cach hung hon nhung lai van hoa

-- Wu Shi Yu Mei (mymy1305@yahoo.com), January 05, 2005.

<\b> turn off bold code <\html>

-- (fixed@html.com), January 05, 2005.


test

1234

1234

5678

5678

9012

9012 3456 3456 test test test

-- test (test@test.net), January 05, 2005.

Moderation questions? read the FAQ