TASS News: Lăng BA Đ́NH bị cháy lớn v́ chạm điện

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

TASS News

Noel năm nay 2004 , O biết các Ks điện lực của Đảng ta treo đèn Noel trong lăng bác Hồ làm sao mà cái lồng kiếng của bác bị cháy 1st degree ḿnh mẩy đen thui :)))

Điều này có lẽ là Sấm Chạng Ch́nh có nói:

...Khi nào thịt cháy đen thui

...Làm than canh tác nấu nồi cá kho

Hẳn là Điềm trời rồi, Chibua , run quick nhe con :)))

-- Chibua, Run and dont try to save your Mama :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 24, 2004

Answers

Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị chĂ¡y lớn vì chạm điện

HAY QUA' LA` HAY QUA'.....

HOAN HO^ ANH CHUYEN^ TRI HOI^ NACH'....

NOI' VA` CHUI*~ VIET CONG HAY QUA'..... HAY QUA'....

CON` HINH` KHI~ DOT^ DUOI*` UOI* ( BAC' HO^`) NAO` NUA*~ KHONG^...?

CU*' MANG RA MA` TRIEN^~ LAM~ CHO BA` CON COI CHO DA~ NHE'....

HOAN HO^ ANH.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 24, 2004.


Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị chĂ¡y lớn vì chạm điện-- (tosu_cs@yahoo.com), December 25, 2004.

Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị chĂ¡y lớn vì chạm điện

***

Hahah must be Nongdeo Ma.nh's Pic when he was 4 yrs old :)))) :))))))

-- Very funny :)))) No wonder Y Hanoi said Monkey was their ancestor (Ha^`u Nha^n) :)))))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 25, 2004.


Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị cháy lớn vì chạm điện

Đây là bằng chứng "Lăng Bác" bị cháy đây này :-)-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 25, 2004.


Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị cháy lớn vì chạm điện

***

Đó là 1 xảy thai của chị Nongthi Xuân :))))))

-- Hey Tony Khe`, any more questions :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 25, 2004.Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị chĂ¡y lớn vì chạm điện

VUI QUA' LA` VUI QUA'.... BA` CON OI...,

LAO~ GIA` HO^` BIEN^' DANG THANG` KHI~ DOT^.... DUOI*` UOI*...

HOAN HO^ ANH M16...

HOAN HO^ ANH CHUYEN^ TRI HOI^ NACH'....

CHO BA` CON COI HINH` CHO' HO^`(KHI~ GIA~ NHAN^) DA~ QUA'....

CON` HINH` NAO` NUA*~ KHONG^....?

CU*' MANG RA TRIEN^~ LAM~ CHO BA` CON COI CHO DA~ NHE'....

CAM~ ON CAC' ANH NHIEU^`.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


Response to TASS News: Lăng BA ĐìNH bị chĂ¡y lớn vì chạm điện

Toi^ nghiep^ cho Bac' ho^` qua'....

Ba` con oi, dem ban' Bac' ho^` cho trung-cong no' an thit di

Ba` con oi.....

hi' hi' hi' hi' hi' hi' hi'....

vui qua'..... vui qua'..... vui qua'.....

-- Moon Flower (moonflower@cong-santoibai.vn), December 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ