Sound On PLS:::Nhật Trung:::Một ời Ti i Tm Ti

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Một ời Ti i Tm Ti

Nhật Trung
   Một đời ti đi tm ti
Một đời ti đi tm em
Tm đu thấy
Tn giấc mơ ti hoi mong
Tm em,em như cơn gi
Bay đi cuối nơi chn trời
Chỉ c những giọt nắng phai
Chiều tn lạnh buốt hoang vu

 

Một đời ti đi tm ti
Một đời phiu du lẻ loi
Ti tm mi, tm mi hư v cuồng si
Đời m bao nhiu mơ ước
Tan theo bước chn mỏi mn
Cn đu i bao mộng mơ
Tm ti, ti đi tm ti

 

Điệp khc:
Một đời đi tm , ti đi tm em
Một đời lang thang ,ti tm hạnh phc
Ti đi tm em , thơ em cập vần
Ti đi tm em , hoa thơm lụa l
Lệ no trn mi hoen bờ mi đắng
Lệ no cho ti khi người xa vắng
Ti đi tm em, xin dng đời ti
Yu em tnh thơ, yu em vụng dại
Để đời ti mang mun vn sầu nhớ
Một đời ti đi, một đời ti đi

 

(Vo điệp khc)
...Để đời ti mang mun vn sầu nhớ
Một đời đi hoang, một tnh yu em
Một đời đi tm ti đi tm ti
Một đời lang thang , chn trời xa vắng
Ti đi tm ti, hư v cuộc đời
Ti đi tm ti, cu thơ lạc vần
Chỉ cn trong ti những giọt mu nng
Chỉ cn trong ti mối tnh trong trắng
Ti đi tm ti ru nỗi đời ti
Bao năm dần tri, tc xanh bạc mu
Cn g cho ti, khi tm khng thấy
Một đời ti đi, một đời ti đi...

 

 

Play the song

 

 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 24, 2004

Answers

Response to Sound On PLS:::Nhật Trung:::Một Ðời Tôi Ði Tìm Tôi

Modified from http://lasuongsuong.com/

VIDEOS/DVDS

Song Titles watch with slow... watch with fast...
Trai Tim Buot Gia (with Nhat Trung) 56K Modem DSL/Calble Modem
Tình Xa Mai Xa (with Nhat Trung) 56K Modem DSL/Calble Modem
Hat Cho Nguoi O Lai 56K Modem DSL/Calble Modem
Tình Trái Ngang 56K Modem DSL/Calble Modem
Đnh Chn Theo Qun Lng 56K Modem DSL/Calble Modem
Lỡ Lầm 56K Modem DSL/Calble Modem
Lắng Nghe Ma Xun Về 56K Modem DSL/Calble Modem
Một Ngy Xa Xăm 56K Modem DSL/Calble Modem
Tuổi 15 (with Nhật Trung) 56K Modem DSL/Calble Modem
Xch Lại Gần Em T Nữa Đi Anh 56K Modem DSL/Calble Modem
Đm Giao Thừa Lặng Lẽ 56K Modem DSL/Calble Modem
Tnh Cn Lất Phất Mưa Bay 56K Modem DSL/Calble Modem
Dng Xưa Về Đu 56K Modem DSL/Calble Modem
Đm C Đơn (with Nhật Trung) 56K Modem DSL/Calble Modem
Tnh Như Cơn Gi 56K Modem DSL/Calble Modem
Dng Sng Ru Em 56K Modem DSL/Calble Modem
18 Yu Kiều (with Nhật Trung) 56K Modem DSL/Calble Modem
Con Gi 56K Modem DSL/Calble Modem
Unbreak My Heart 56K Modem DSL/Calble Modem
Yu Nhau Ght Nhau (with Kỳ Anh) 56K Modem DSL/Calble Modem
Giọt Sương Trn Mi Mắt 56K Modem DSL/Calble Modem
Th Thầm Ma Xun 56K Modem DSL/Calble Modem
Chị Ti 56K Modem DSL/Calble Modem
Em Vẫn Chờ Anh 56K Modem DSL/Calble Modem
Valentine 56K Modem DSL/Calble Modem
Hơi Thở Ma Xun 56K Modem DSL/Calble Modem
Hỡi Tnh Yu 56K Modem DSL/Calble Modem
Chỉ V Anh Yu Em (with Kỳ Anh) 56K Modem DSL/Calble Modem
I Love You 56K Modem DSL/Calble Modem
Thnh Phố Buồn (with Kỳ Anh) 56K Modem DSL/Calble Modem
Người Tnh Cch Xa 56K Modem DSL/Calble Modem

CONTACT:

La Suong Suong’s Entertainment
P.O. Box 1234
Garden Grove, CA 92640
VoiceMail: 1-877-492-9854
Email:

8107 Bolsa Ave.
Midway City, CA 92655
Phone: 1-714-901-9999
Fax# : 1-714-901-8999
Email:


-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 24, 2004.

Response to Sound On PLS:::Nhật Trung:::Một Ðời Tôi Ði Tìm Tôi

Ban phai co Real Player installed vo trong computer to PLAY all the video clips above   (download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)

(download Real Player)-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 24, 2004.

Response to Sound On PLS:::Nhật Trung:::Một Ðời Tôi Ði Tìm Tôi

Cam On Ke Si Bac Ha` nhieu lam day, Chu co khieu ve HTML rat hay.

Chuc chu 1 mua Chua Giang Sinh Hanh Phuoc va` dday an dien cua chua hai dong dden cu`ng gia dinh chu va ca'c chu' ca'c ba'c tham gia cai pho` na`y

-- (Viet_Nhan@Filson.Com), December 24, 2004.


Response to Sound On PLS:::Nhật Trung:::Một Ðời Tôi Ði Tìm Tôi

Real Player above has been expired.

Please link to http://m embers.brabant.chello.nl/~r.beekelaar/app.htm to install RealPlayer. This link includes almost the BEST.

Enjoy yourself !!!! Merry Christmas and Happy New Year !!!!!!!!

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 24, 2004.


Moderation questions? read the FAQ