Tớ thách các đồng chí ở Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dưới sự lănh đạo tài t́nh của Đảng, đánh thắng 2 kẻ thù lớn nhất của dân tộc là Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ. Nhất là đế quốc mỹ có nhiều nợ máu với nhân dân Việt Nam, từng dội lên đầu của dân Hà Nội 12 ngày đêm bom đạn và giết đi biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng anh hùng. Tội ác này không thể tha thứ được.

Vậy th́ tớ thách mấy đồng chí cộng sản hay yêu quí cộng sản có ngon th́ ra trước cửa toà đại sứ Mỹ ở Hà nội, toà lănh sự Mỹ ở sàig̣n và giơng dạc la to "đă đảo đế quốc Mỹ xâm lược đă giết chết dân lành Việt Nam" để tưởng niệm cho các người đă hy sinh v́ bom đạn của Mỹ. Nếu các d/c yêu nước và yêu CNXH như vậy mà không đủ cam đảm để làm, chịu can tâm đi nâng bi cho dế quốc Mỹ và thực dân pháp th́ xin đồng bào ở hăi ngoại, mổi người quyên góp 1 cái quần xilíp để gởi về VN cho các d/c của ḿnh đội 1 cái cho xứng đáng với tinh thần cách mạng dũng cảm nâng bi cho đế quốc và kẻ thù của họ.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), December 23, 2004

Answers

Response to Tớ thĂ¡ch cĂ¡c đồng chĂ­ ở Việt Nam

Merry Christmas & Happy New Year!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), December 23, 2004.

Response to Tớ thĂ¡ch cĂ¡c đồng chĂ­ ở Việt Nam

tui go´p 3 cai size s cho may thang ddau to^m trong ddĂ¢y va 1 cai size xxxxl dde cho cai xac ho chi minh ( thang nay ddau to )

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 23, 2004.

Response to Tớ thĂ¡ch cĂ¡c đồng chĂ­ ở Việt Nam

HOAN HO^ NGUOI` TRANH DAU^'....

NOI' VA` CHUI*~ VIET CONG HAY QUA'....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 31, 2004.


Response to Tớ thĂ¡ch cĂ¡c đồng chĂ­ ở Việt Nam

Vào khoảng hơn một thập niên qua khi người Việt từ hải ngoại về thăm nhà th́ trong câu nói với đồng bào trong nước thường hay chen vào một số tiếng Anh. Có thể v́ những lư do sau:
1. Thành thói quen sau bao năm ở hải ngoại nói tiếng Anh đă quen miệng.
2. Có một số từ khó, đă quên tiếng Việt nên xử dụng tiếng Anh thay cho.
3. Giựt le ta đây là Việt kiều từ nước ngoài về (thành phần này có lẽ ít)
C̣n ngày nay thanh niên XHCN khoái chơi tiếng Anh xen kẽ vào các câu nói thường ngày giữa người Việt với nhau, lư do nào vậy ? Không lẽ CIA của bọn Mỹ đă cài vào để đánh phá hay là phong trào Mỹ du lúc này đang rầm rộ đua nở nên mọi người đều khẩn trường học tiếng Anh để được đi Mỹ ?!?!... V́ thế cái câu của NTĐ ""đă đảo đế quốc Mỹ xâm lược đă giết chết dân lành Việt Nam" chắc được diễn giải như sau: Đả Dảo đế American country đă kill Vietnamese PIGS

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), January 01, 2005.

Response to Tớ thĂ¡ch cĂ¡c đồng chĂ­ ở Việt Nam

Thằng CS con nào mà muốn khẩn trương đi Mỹ th́ mau mau ra Ṭa Đại sứ Mỹ ngoài Hà Nội mà la nhặng xị lên là :

Đả Dảo đế American country đă kill Vietnamese PIGS
Th́ sẽ được Mỹ nó chiếu cố là cái chắc. Nhanh chân lên nhé, may ra c̣n đấy.

-- Đối Ẩm C̣n Thú Hơn !!! (lairaibasoi@yahoo.com), January 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ