Sound On PLS:::New version:::Band Ais 20-2004-Do They Know It's Christmas (Feed the world):::m Noel Nhớ Si Gn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 

 


  
Đm Noel nhớ SaigonNhớ Saigon đm Noel năm ấy,
Đất với Trời ha hợp khc hoan ca,
Vạn Thin Thần cung rước đấng cao sang,
Hang B Lem Thin Cha xuống gian trần.

Hn hoan mừng chung gio đường rộn r, 
Mun v sao lấp lnh tận mun phương,
Mang bnh an xuống thế cho nhn lọai,
Dn Việt mnh mn mi kiếp tha hương...

Nhanh ln em, đm thnh đm huyền diệu,
Phố đng vui người đến khắp nơi nơi,
Em đẹp rồi, cần chi thm yểu điệu,
m eo anh, dạo phố đếm sương rơi.

Chiếc xe Lam mang tnh anh tươi mt,
Đi Saigon dạo khắp chốn ăn chơi.
Nơi Dakao rẽ ngang qua Tn Định,
M Cy Nhn đua tiếng với Ch Hương.

Đến Hiền Vương sang Duy Tn phở Bắc,
Khu Trường Luật im tiếng với Hồ Gươm (Hồ Con Ra)
Nơi Thnh Đường Vương Cung đn mun sắc,
Mẹ Ha Bnh nhn ngắm chốn Tự Do.

Givral, Quốc Hội, m bng Caravelle,
Maxim, Majestic, đến Bạch Đằng.
Đức Thnh Trần, Hải Qun, nhn Mỹ Cảnh,
Bến Ngn Đnh, Nguyễn Huệ đến Queen Bee.

Đm Mu Hồng, rạp Rex, Ta Đ Chnh,
Đường L Lợi, Quốc Tế với Bồng Lai,
Qua Kim Sơn ta đến Chợ Bến Thnh,
Tri cy tươi, b ba, ch nem chua.

Vng bồn binh ta hướng về Chợ Cũ,
Ăn cho c, heo quay v cơm thố.
Nước ma Viễn Đng, b kh đu đũ,
Kem Lan Hương, Cafe Rex Mini.

Ng Su cho vịt, bnh m Chợ Đủi,
Olympic cầy tơ, Tri Phương nghu ốc,
Lan Kay m chỉ, Ch Ha xo dn,
Cho Tiều Bt Đạt, Đồng Khnh cơm chin...

Vui chơi cn nhiều, giờ thing sắp đến,
Đi ta về đi lễ Cha Ging Sinh.
Bầu trời đm m mt sng lung linh,
Mi đầu xanh nguyện cầu cho duyn mới.

Hue-Nghia (Texas)

 

 

 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 20, 2004

Answers

Response to Sound On PLS:::New version:::Band Ais 20-2004-Do They Know It's Christmas (Feed the world):::Ðêm Noel Nhớ Sài Gòn

People said this version of 2004 is worser than version of 1984. Anyway it is a charity song, so we make a donate.

Merry Christmas

and

Happy New Year

to everybody-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 20, 2004.

Response to Sound On PLS:::New version:::Band Ais 20-2004-Do They Know It's Christmas (Feed the world):::Ðêm Noel Nhớ Sài Gòn

MERRY FUCKING CHRISTMAS & HAPPY SON OF BITCHES NEWYEAR FOR VNESE LOOSERS. CHI-BUA 2004

-- chi-bua (mingo@netscape.net), December 20, 2004.

Response to Sound On PLS:::New version:::Band Ais 20-2004-Do They Know It's Christmas (Feed the world):::Ðêm Noel Nhớ Sài Gòn

HEY, SON OF BICH'S------>>> CHI-BUA (MIGO@NETSCAPE.NET)!

IF YOU WANNA TO FUCK GO FUCK HO.CHI.MINH O.K...!

WE DON'T WANNA FUCKING WITH COMMUNIST O.K....?

OR YOU CAN FUCK YOUR-SELF OR SUCKING YOUR-SELF O.K?

YOUR MOTHER FUCKING TOO..... BICH....BICH.....

MERRY FUCKING CHRISTMAS TO YOU AND ALL FUCKING TO YOUR COMMUNIST TOO

O.K.... FUCKING BICH....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


Response to Sound On PLS:::New version:::Band Ais 20-2004-Do They Know It's Christmas (Feed the world):::Ðêm Noel Nhớ Sài Gòn

TO: KE~ SI~ BAC' HA`.....

THANK-YOU SO MUCH KE~ SI~ BAC' HA`....

MERRY CHRISTMAS TO YOU AND GOD BLESS YOU TOO

AMEN....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ