Chống tham nhũng....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chống tham nhũng....

Để tạo điều kiện có thể gia nhập được vào WTO, VC đang tạo ra một màn khói mù hầu mong qua mặt Quốc Tế bằng chiêu bài thiện chí trong sach hoá xă hội do nhà nước chủ xướng. Chính sự kiện này đă tạo lên những xôn sao trong Quốc Hội VC mà c̣n là một đề tài khôi hài trong mọi tầng lớp nhân dân.

Để diễn vở tuồng cho có vẻ mạch lạc khả tín, trong ngày khai mạc phiên họp Quốc Hội CSVN (25-10-2004) , Phan Văn Khải đă bày tỏ ư thức giác ngộ của Đảng bằng sự đề nghị thành lập một Cơ Quan Trung Ương Chống Tham Nhũng quy mô do Đảng điều hành, mà chính Nộng Đức Mạnh sẽ là Chủ Tịch. Ngay từ khởi điểm, đă làm cho các phiên họp Quốc Hội băn khoăn và đa số người ta đă thấy được tính khôi hài của đề nghị này. Nó giống như một tuồng hề “Gái đĩ già mồm”. Hay nói đúng hơn bọn đầu nậu Bắc Bộ Phủ đang cố gắng hoá trang vai tṛ gian ác, bẩn thỉu của chúng bằng h́nh ảnh “khuôn mặt học tṛ, bộ gị ăn cướp”. Bằng chứng ngay tại Quốc Hội, Bà Huỳnh thị Tường, đại biểu quốc hội đơn vị Quảng Nam đă phát biểu : “Chỉ những người có chức có quyền mới tham nhũng, cho nên việc chọn ai vào cơ quan chỉ đạo pḥng chống tham nhũng hết sức quan trọng. Nếu làm rơ được thành phần, tôi sẽ tán thành việc thành lập”- (Tuổi trẻ- 28.10). Theo như đoạn phát biểu trên cho thấy, dù là người trong guồng máy của đảng, nhưng bà Tường cũng không tránh khỏi những băn khoăn, hoài nghi cái đề nghị lừa bịp này của Phan văn Khải.

Nông Đức Mạnh là tên trùm tham nhũng Bọn Khải Lương th́ cũng chẳng hơn ǵ Lũ gian manh mà đ̣i chống cái chi Thiên hạ bảo, đúng là tṛ bịp bợm

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vấn đề chống tham nhũng đă được đề ra rất nhiều ở những phiên họp của nhiều khóa QH trước đây, nhưng tệ nạn này không những không suy giảm mà có phần phát triển mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng tựa như căn bệnh ung thư đă đến thời gỳ cuối cùng, vô phương cứu chữa, ngoài phương pháp duy nhất là “giải phẫu”, cắt bỏ tất cả guồng máy lănh đạo đảng (từ cơ chế đến nhân sự) th́ mới mong thay đổi được hoàn cảnh khá hơn.

Điều khôi hài và trơ trẽn nhất là khi Phan văn Khải đề nghị thành lập Cơ Quan Trung Ương Chống Tham Nhũng, mà thành phần ṇng cốt của Cơ quan lại toàn thành phần chức sắc có quyền hành tối thượng và cũng là những tổ sư tham nhũng th́ không biết cái cơ quan này chống cái ǵ bây giờ. Có lẽ ai cũng biết, muốn chống tham nhũng thực sự th́ phải có tự do, dân chủ, có đối lập từ mọi phía quần chúng. Nhà nước phải biết tôn trọng ư kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Làn sao tạo được niềm tin, dân có thể tin đảng và đảng phải tin dân th́ mới có kết qủa. Bằng ngược lại có hô hào cách mấy chăng nữa th́ chỉ ḷi ra cái gian manh lừa bịp căn tính của CS mà thôi.

Đi ngược thời gian, vào ngày 2-9-2001, nhóm ông Phạm quế Dương và ông Trần Khuê có đệ đơn xin phép thành lập hội chống tham nhũng, nhưng họ lại bị ghép tội là chống đảng, mặc dù mục tiêu của họ rất rơ ràng là chỉ muốn trong sạch hoá xă hội để giúp đảng tốt hơn, mạnh hơn để cùng toàn dân xây dựng đất nước chứ không có ư ǵ khác. Như vậy, Đảng là tệ nạn tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng.

Theo như ông Nguyễn thanh Giang và ông Hoàng minh Chính th́ “muốn chống tham nhũng, tất nhiên phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng”, đất nước phải có tự do báo chí, tự do tư tưởng , tự do ngôn luận , tự do tôn giáo để tạo nên sự đối lập một cách danh chính ngôn thuận trong thế đa nguyên, đa đảng th́ tự nhiên tham nhũng cũng hết đường hoành hành.

Chống tham nhũng cần đa nguyên đa đảng Đủ tự do dân chủ lẫn nhân quyền Tránh độc tài, độc đảng múa đảo điên Để tiếng nói người dân không bị nghẹn

Trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả đều bị ngăn cấm trong cái độc quyền độc đảng, không tự do, không dân chủ và nhân quyền bị chà đạp dưới mọi h́nh thức, trong khi tất cả các cơ quan ngôn luận đều rập một khuôỳn dưới sự điều hành, khống chế của đảng th́ có lập đến hàng ngàn cái “Cơ Quan Chống Tham Nhũng” của đảng th́ cũng chỉ là một tṛ hề lừa bịp rẻ tiền mà thôi...

Nói tóm lại, trong cái thế “giấy không gói được lửa” nữa và “nước cũng đă ngập đến trôn”, nên Phan văn Khải phải hy sinh đóng vai tṛ một tên hề đang tô son điểm phấn để chuẩn bị lên sân khấu múa may diễn tuồng. Mục đích chúng chỉ mong tạo ra một “sự cố” làm xoa dịu phần nào bất măn của toàn dân, đồng thời để qua mặt quốc tế với chiêu bài thiện chí cởi mở, trong sạch hóa xă hội, hầu mong có thể yểm trợ cho những điều kiện gia nhập khối WTO trong một giai đoạn cần thiết. Sau đó, khi tấm màn nhung được khép lại th́ tất cả lại bầy hầy như cũ và có phần c̣n tệ hơn nữa là khác.

Phạm thanh Phương

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức tội phạm Mafia cao cấp có chính quyền và quân đội ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 20, 2004


Moderation questions? read the FAQ