Gia Đ́nh Liệt Sĩ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Gia Đ́nh Liệt Sĩ

Chiều nay có một cụ già

Nương thân trên gậy mắt loà chân run

Cụ chừng bảy chục tuổi hơn

Vừa đi, vừa khóc trên đường, miệng rên:

-"Rộng nhờ chén gạo đồng tiền

"Ông bà mở tấm ḷng hiền giúp tôị.."

Khách qua bỗng có một người

Động ḷng trắc ẩn lựa lời nhỏ to:

"Con đâủ sao cụ không nhờ ?"

- "Con tôi diệt Mỹ, dưới cờ hy sinh!"

- "Chồng cụ đâủ thật thảm t́nh ! "

- "Chồng tôi đánh Pháp, hiến ḿnh Điện Biên!"

- "Cụ ơi, thống nhất ba miền

"Gia đ́nh liệt sĩ có quyền hưởng công !"

Cụ già nói tỉnh như không:

" Công th́ Dũng, Giáp, Chinh, Đồng nó ăn

" Gia đ́nh liệt sĩ đói nhăn

" Bác ơi, bọn nó, những thằng bất lương!

"Chồng, con tôi đă lầm đường !"

Tha Hương - SCV

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức tội phạm Mafia cao cấp có chính quyền và quân đội ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 19, 2004

Answers

Response to Gia Đình Liệt Sĩ

BAI` THO* HAY QUA' XA'....

CAM'- ON ANH SUNG' M16 (SUNG M16 @ YAHOO.COM)

CHO BA` CON CO^ BAC' DOC DUOC BAI` THO* HAY QUA' LA`HAY....

ANH SANG' TAC' THO* HAY QUA'.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

Tác giả của bài thơ này là THA HƯƠNG không phải của tui :-).

http://groups- betạgooglẹcom/group/soc.culturẹvietnamese/browse_thread/thread/436f9a3 579a49285/2a8be6b8c93c4b59#2a8be6b8c93c4b59

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 20, 2004.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

con me chung may chung may biet cai con cac gi ma noi chung may suot doi chi la mot lu lon thoi co chiu nhuc cho den het doi nhe chuung may ve viet nam khong ai dong chao dau

-- to cha cho nguy (tung_k51e@yahoo.com), December 22, 2004.

Response to Gia Đình Liệt Sĩ

HA HA HA HA HA .....

THANG` VIET CONG^ V.C KAY-KU' QUA' ROI^`....

NOI' TRUNG' TIM DEN QUA' PHAI~ KHONG^ THANG` CHO' VIET CONG^

GO HOME AND FUCK YOUR-SELF O.K....!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 22, 2004.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

ĐỪNG CAY CÚ VẬY BẠN ƠI, NGƯỜI B̀NH TĨNH LÀ NGƯỜI LUÔN CHIẾN THẮNG MÀ. CHỈ CÓ MẤY ĐỨA BẠI TRẬN MỚI MẤT B̀NH TĨNH, LÀM CHÓ CHO NƯỚC NGOÀI, GẶM XƯƠNG NO NÊ RỒI NHẢY LÊN SỦA ĐỔNG HÙA THEO CHỦ VẬY MÀ . MUỐN G̀... CỨ VỀ VIỆT NAM !!! MÀY SẼ ĐƯỢC ĐẮP CỜ MỸ NHƯ MẤY THẰNG MỸ-NGUỴ HỒI ĐÓ M16 Ạ. TAO MONG ĐƯỢC GẶP MÀY LẮM. TẠI MÀY CHỬI HAY QUÁ. ĐẾN CHỪNG GẶP VIỆT CỘNG KG BIẾT MIỆNG MÀY C̉N ĐỦ LỚN, SỨC MÀY C̉N ĐỦ DÀI ĐỂ CHỬI KHÔNG ? MÀY ĐỪNG TƯỞNG ĐCS-VN CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM. Ở ĐÂU CŨNG ĐƯỢC CÀI NGƯỜI, MÀY RÁNG MÀ GIỮ THÂN. CHO LÀ TỤI TAO KHỦNG BỐ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CŨNG NHƯ TƯ TƯỞNG MỸ : ĐÁNH TRƯỚC LÀM CHA MÀ ! TB : TỤI BÂY ĐỪNG TƯỞNG KG CÓ NGƯỜI CỦA ĐẢNG VÀO XEM TRANG WEB NÀY, MẤY THẰNG NÀO ONLINE NHIỀU QUÁ LIỆU MÀ GIỮ M̀NH ĐỪNG ĐỂ LỘ RA IP NHA ! KHÔNG TH̀ TỘI NGHIỆP LẮM ĐÓ.

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 26, 2004.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

E^, tao du ma' vo^ ngay mat may` do' thang` viet cong (DCSVN)

ROI^` MAY` LAM` GI` DUOC* TUI TAO....

FUCK CON DI~ ME MAY` VA` DAM' MOI RO* CONG-SAN~ NHA` MAY`...

MAY` TUC*' VE^` MA` BU' LON^` MA' MAY` DI....O.K..???

DU MA' THANG` CHA MAY` LA` CHO' HO^` GIAN MANH, BAN' NUOC, HAI DAN^

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 26, 2004.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

TB : T?I BÂY ??NG T??NG KG CÓ NG??I C?A ??NG VÀO XEM TRANG WEB NÀY, M?Y TH?NG NÀO ONLINE NHI?U QUÁ LI?U MÀ GI? M̀NH ??NG ?? L? RA IP NHA ! KHÔNG TH̀ T?I NGHI?P L?M ?Ó.

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 26, 2004.

Doi nguoi truoc sau gi cung mot lan chet, chet truoc sau cung vay. Lo IP thi da sao, den da ma bat tao. Truoc khi ra di ma co may thang CA theo thi cung cho la duoc di.

Cho may so IP cua tao nay : 123.456.7chunhatnghi.ditcuthangdomuoi.

Dia chi luon: So 7 Thien Quang Ha Noi/ 1A Hung Vuong Ha Noi

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), January 29, 2005.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

Anh "Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), "

Tôi và chắc c̣n nhiều người nữa rất thắc về người trong nước nghĩ sao :

1 Chuyện những ngư dân bị Chệt cộng tàn sát c̣n vu khống là hải tặc ,họ có cảm thấy danh dự của dân tộc bị kích đ65ng không ? .

2 Những thân nhân của vụ thảm sát này có được nhà nước giúp đỡ không ? .

3 Những người thuộc gia đ́nh liệt sĩ có được hưởng một quy chế khác biệt hơn những người không có liệt sĩ ? nếu có th́ ra sao ?

4 Hiện nay có bao nhiêu gia đ́nh liệt sĩ vẫn c̣n tự hào là ông cha họ đă hy sinh cho bọn Hà Nội nên khiến t́nh h́nh đất nước như thế này ? trong nước trên ăn cướp dưới ăn cướp ,ngoài nước th́ sài tiền vung vét mua chuộc bọn Việt gian . . .

Cám ơn anh .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 29, 2005.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

Anh "Chien si (Chiensidietcong@yahoo.de), "

Tôi và ch?c c̣n nhi?u ng??i n?a r?t th?c v? ng??i trong n??c ngh? sao :

1 Chuy?n nh?ng ng? dân b? Ch?t c?ng tàn sát c̣n vu kh?ng là h?i t?c ,h? có c?m th?y danh d? c?a dân t?c b? kích ?65ng không ? .

2 Nh?ng thân nhân c?a v? th?m sát này có ???c nhà n??c giúp ?? không ? .

3 Nh?ng ng??i thu?c gia ?́nh li?t s? có ???c h??ng m?t quy ch? khác bi?t h?n nh?ng ng??i không có li?t s? ? n?u có th́ ra sao ?

4 Hi?n nay có bao nhiêu gia ?́nh li?t s? v?n c̣n t? hào là ông cha h? ?ă hy sinh cho b?n Hà N?i nên khi?n t́nh h́nh ??t n??c nh? th? này ? trong n??c trên ?n c??p d??i ?n c??p ,ngoài n??c th́ sài ti?n vung vét mua chu?c b?n Vi?t gian . . .

------------------------------------------------------------------------

Xin tra loi ngan gon cho anh, cac cau hoi cua anh bao quat rong lon qua, khong the 1 luc ma bao quat het duoc:

1) mot so nguoi cam thay long tu hao dan toc bi ton thuong, nhung phan lon van bang quan, dung dung ( theo y kien chu quan cua toi, nhung nguoi toi quen biet). Mot so hang hai doi bieu tinh, dau tranh bat bao dong---> nhung chac chi de cho vui thoi o cac quan bia, cafe thoi. Con co 1 so cam thay so hai, khong muon nhac den bat cu van de gi thuoc linh vuc chinh tri noi chung.

2) Anh va nhung nguoi quann tam co the doc tin tuc bao chi trong nuoc va ngoai nuoc. Van de nay toi cung 0 biet gi hon anh.

3) Gia dinh liet si noi chung van duoc huong quyen loi hon chut xiu. Con em ho khi thi vao DH va CD duoc cong them diem, khi hoc PT se duoc uu tien giam tien hoc phi...... Noi chung la 0 nhieu lam.

4) Chac chan van con nhieu nguoi tu hao nhu the lam. Bo may tuyen truyen cua dang qua hieu qua va do so qui mo.

-- Chien si (Chiensidietcong@yahoo.com), February 04, 2005.


Response to Gia Đình Liệt Sĩ

Cám ơn anh " Chien si (Chiensidietcong@yahoo.com)," ,

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 04, 2005.


Moderation questions? read the FAQ