Cộng sản sợ thông tin (Internet) như những con vi trùng giang mai sợ ánh sáng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hà Nội: Máy tính ở cà phê Internet phải cài đặt phần mềm lọc nội dung

Bưu điện Hà Nội vừa có thông báo bằng e-mail tới tất cả các khách hàng là thuê bao VNN1260, MegaVNN, các đại lư VNN công cộng (cà phê Internet) hướng dẫn việc tải các chương tŕnh phần mềm lọc các địa chỉ có nội dung không lành mạnh. Đây là phần mềm "VwebFilter" trên trang web http://support.vnn.vn.

Đối với những đại lư VNN đă kư hợp đồng đại lư với bưu điện, nếu không cài đặt chương tŕnh phần mềm có chức năng lọc các địa chỉ có nội dung không lành mạnh, để cho các khách hàng sử dụng mà không kiểm soát được nội dung th́ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lư có thẩm quyền. Với các đại lư mới th́ đây sẽ là nội dung bổ sung vào hợp đồng.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức tội phạm Mafia cao cấp có chính quyền và quân đội ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), December 19, 2004

Answers

Response to Cộng sản sợ thĂ´ng tin (Internet) như những con vi trĂ¹ng giang mai sợ Ă¡nh sĂ¡ng

Đảng Cộng Sản Như co quỷ Dracula sợ sự thật như quỷ Dracula sợ ánh sáng. Người của sự sáng không sợ bóng tối. Sự thật cần phải đươc nói lên trong công cuộc tranh dấu để triệt hạ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau 30 năm thống nhất hai miền Việt Nam đă đi đến đâu ???? Sự Băng hoại hoàn toàn của 1 xă hội VN gồm nhiều thế hệ.

Đảng CSVN và Con cháu HỒ cáo phải nhận trách nhiệm trước lịch sử Việt Nam. Bọn Lê Chiêu Thống Tân Thời bán dân bán nước dâng đất cho bọn Tầu kẻ thù truyền kiếp của gịng giống Việt

-- Lấy Ư Nhân Thắng Bạo Quyền (Hồng Hà@Bạch Đằng Giang.Com), December 19, 2004.


Response to Cộng sản sợ thĂ´ng tin (Internet) như những con vi trĂ¹ng giang mai sợ Ă¡nh sĂ¡ng

Vàng thiệt th́ làm ǵ sợ lửa

Thường chúng ta nghe nói là cái đảng quái thai cộng sản VN được nhân dân VN ủng hộ và nhiệt liệt hoan hô hết ḿnh th́ hảy mỡ một cuộc trưng cầu dân ư đi, nhưng với sự kiểm soát của thế giới và không có hộng súng kè cổ người dân. Nhưng vậy mới biết được sự phán quyết của người dân. Vàng thiệt th́ không bao giờ sợ lửa.

-- Khao Khat Tu Do (khao_khat_tu_do_2005@yahoo.com), December 19, 2004.


Response to Cộng sản sợ thĂ´ng tin (Internet) như những con vi trĂ¹ng giang mai sợ Ă¡nh sĂ¡ng

Post lai


Anh chàng Tri Phương này đúng là bị đảng CS nó tẩy năo rồi. Đảng CS sẽ c̣n bị chửi v́ chúng là đảng độc trị. V́ muốn được hưởng đặc quyền đặc lợi nên cứ bám lấy cái quyển cai trị VN. Tôi là người VN, yêu nước VN gấp hàng trăm lần mấy cái thằng tham nhũng khinh dân như chó mà đâu có cần phải dính dáng vào cái Đảng chó đẻ kia. VN đă có 4000 năm lịch sử, bọn cho để CS mới cai trị được hơn 70 chục năm mà dám nói chúng đại diện cho VN. Chỉ có đại diện khi thực sự có dân chủ. Nếu không co dân chủ, chỉ là thứ đại diện bố láo. Nếu dân tin đảng th́ tại sao không cho bầu cử, Đảng sẽ được bầu kia mà! Anh Tri Phương tỉnh ngộ chưa, đă thấy Đảng CS nó bố láo chưa. -- (dggt03@hotmail.com), December 20, 2004.
-- (dggt03@hotmail.com), December 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ