CチC NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM ĐフNH CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI TヘNH TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CチC NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM ĐフNH CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI TヘNH TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR --!!! Dル AI NモI NGẢ NモI NGHIハNG LメNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHツN THツN XチC TA Lタ CỦA TỔ QUỐC, SỐNG Vフ TỔ QUỐC, CHẾT Vフ TỔ QUỐC, KIẾM TIỀN Vフ ... TA Vタ TỔ QUỐC . HEHEHE !

-- DCSVN (lightdang84@yahoo.com), December 19, 2004

Answers

Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Dinh chien nhu XUAN MAU THAN 1968 vay do he ?!!! DO XAO KE

-- Xman (DT@yahoo.com), December 19, 2004.

Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Coi bo^. chu' lightdang84 na`y cung~ ham' ddo^ la la(m' dda^'y. Noi cho chu biet kiem ddo^ la o+? VN ra^'t phu+'c ta.p, vu+a` kho' lai. vu+`a de^~. Kho' la` kho' tim` ra cu+a?. De^~ la` de^~ che^'t. Anyway, merry christmas and a safe new year, hope see you in 2006 right here, not in prison.

-- (taone@saigon.net), December 19, 2004.

Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Bọn Cộng Sản l bọn lật lọng khng tn trọng mọi thỏa ước chng đồng v đ k trước sự chứng thực của to瀟 th" giới. Sự lật lọng tr痂 trở n炸 cha con lũ ngu dốt gọi l tr tuệ Việt Nam (Sic ) Tổ ti麩 Việt Nam chưa bao giờ h瀟h động như bọn ngo瀛 vng ph疳 luật như c疂 Đảng Cộng Sản Việt Nam lai ca9ng do thằng Hồ C痂 ẵm đem về v được bọn b quyền Nga n nuị

TRanh đấu cho Tự Do Nh穗 Chủ cho to瀟 d穗 Việt Nam, chng ta khng c th giờ để ngồi suống với bọc nguỵ quyền Cộng Sản b疣 nước.

-- Cộng Sản Việt Nam l 1 lũ ba que sỏ l đ c lăn dưa (Hải_Hồ@Chống Cộng.Com), December 19, 2004.


Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 19, 2004.

Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Haha, KSBH that's pic of Christmas season, the DCSVN guy is running away with his DCSVN fellows :)))

-- (taone@hue.vn.net), December 20, 2004.


Response to Cテ, NGƯỜI ƠI ! NOEL NĂM MỚI TỚI RỒI, TẠM Đテ君H CHIẾN, NGHỈ NGƠI, QUA NĂM MỚI Tテ康H TIẾP. -- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Y' E GHE^ QUA' BA` CON OI....

CONG-SAN~ CHUNG' NO' AN TOAN` LA` THIT NGUOI` BABY....

GHE^ QUA'..... DUNG'LA` MOT^ LOAI` THU' MANG RO* CHO' DE~ QUA'

QUI' BA` CON CO^ BAC' OI.....

MUON^' COI TOI^ AC' CONG-SAN~ THI` HAY~ VO^ TRANG WEBSITE:

WWW.TRUNGCONG.COM OR WWW.HUNGVIET.COM

THI` QUI' BA` CON CO^ BAC' SE~ THAY^' RO~ TOI^ AC' CUA~ CONG-SAN~

GHE^ QUA' GHE^ QUA' GHE^ QUA'.....

DU MA' CONG-SAN~ GIAN MANH AN THIT NGUOI` VA` THIT CHO'....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ