Luật về ti sản bất minh ...CS sap su*a hop thu*c hoa tai` sa?n tham nhu~ng cua chung no ..

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Luật về ti sản bất minh Vấn nạn tham nhũng đang được sự quan tm đặc biệt trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đề nghị nn thnh lập một cơ chế chuyn trch chống tham nhũng v hoan nghnh mọi sng kiến để chống tham nhũng c hiệu quả. Quốc hội cũng đ ra nghị quyết xy dựng Luật Chống tham nhũng để thng qua vo kỳ họp cuối năm 2005.

Tuy nhin, thực tế cho thấy rất kh bắt quả tang tội phạm tham nhũng. Rất kh thu thập bằng chứng php l về hnh vi tội phạm ny. Bởi thế, cần c một luật về tnh trạng ti sản bất minh (tạm gọi tắt l "luật TSBM"). Trong hon cảnh tnh trạng "ti sản bất minh" đ trở thnh kh phổ biến như hiện nay trong hng ngũ cn bộ, cng chức của ta, nếu lm luật TSBM một cch thật hon chỉnh, chắc chắn kh khả thi. Một cch lm c tnh, c l v khả thi l định mốc thời gian cho việc bắt đầu tnh TSBM xuất hiện. V dụ c thể lấy mốc thời gian l khi luật TSBM c hiệu lực. Từ thời điểm ấy, bất cứ ti sản no của cng chức trong hệ thống chnh trị "c biểu hiện bất minh" so với thu nhập chnh đng (lương v cc thu nhập chnh đng khc) đều bị coi l đối tượng điều chnh của luật ny. Luật cũng sẽ xc định gi trị tối thiểu của ti sản đng để coi l bất minh".

Theo luật ny, số ti sản c trước thời hạn cho php, được coi l "ti sản khởi điểm được luật ny tạm thời cng nhận". Mọi ti sản mới pht sinh sau thời điểm ny được nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật TSBM. (Những người đ kiếm được số ti sản lớn trước thời điểm ny m chưa bị kết tội tham nhũng, coi như "tạm thot", nếu sau ny họ khng phạm tội để phải điều tra ngược trở lại). Ton bộ ti sản m bị can khng chứng minh được nguồn gốc thu nhập chnh đng đều bị coi l TSBM. TSBM được bản n c hiệu lực xc định phải được tịch thu, bn đấu gi. Ton bộ số tiền bn đấu gi TSBM được dng để giải quyết hậu quả thiệt hại ti chnh của cng quỹ do bị can gy ra. Số dư ra, được nhập vo quỹ lương để tăng lương cho cn bộ - cng chức, giảm bớt tnh trạng tham nhũng "v lương qu thấp".

Luật TSBM khng chỉ nhắm chống tham nhũng, m cn chống cả tnh trạng "lm ăn phi php" trong kinh tế ni chung (bun hng cấm, bun lậu, lm hng giả... đều tạo ra khối lượng lớn TSBM). Luật ny cũng c hiệu lực xử l những trường hợp pht hiện c TSBM khi điều tra đối với người phạm tội khc. Luật TSBM cũng phải quy định thay đổi phn cấp điều tra, tố tụng, xử n đối với loại tội ny. Người bị nghi vấn tham nhũng, sở hữu TSBM phải được xử l bởi cc cơ quan điều tra, tố tụng, xử n ngoi phạm vi địa phương cấp tỉnh, thnh phố trực thuộc trung ương - nơi bị co sống v hoạt động. Khng thể ko di tnh trạng bị co phạm tội ở địa phương no th do cng an tỉnh ấy điều tra, viện kiểm st tỉnh ấy truy tố v ta n tỉnh ấy xt xử! Nếu c luật TSBM ny, hiện tượng tham nhũng phổ biến hiện nay sẽ được chấm dứt trn diện rộng. Quyết tm chống tham nhũng sẽ c hiệu quả r rệt m chưa cần phải trừng trị một số đng no đ.

26/11/2004-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 19, 2004

Answers

Response to Luật về tài sản bất minh ...CS sap su*a hop thu*´c hoa´ tai` sa?n tham nhu~ng cua chung no ..

DDa^y la` tro` he^` trong che^' ddo^. tham nhu~ng he^t thuoc chu+~a. Luat nay cho thay chu'ng dda~ mo*? mo^.t lo^~ rat lo+n dde^? co' lo^'i tho'at tu+` nhung ten tep riu cho dden nhung ten sung so nhat.

(1) Thu nhat, nhung gi dda~ "vo+ ve't ve^`" se dduoc bao? dam? 100%. Cha(?ng con`ai co the ddong dden dduoc.

(2) Thu hai, dday se la mot cach "hop thuc hoa" he thong an cap, tham nhung, hay ddoc lai cau nay`: "Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất khó bắt quả tang tội phạm tham nhũng. Rất khó thu thập bằng chứng pháp lý về hành vi tội phạm này." Ai la` nguoi ddi ba('t qua? tang? Ke? na`o se~ thu+c thi thu tha^.p ba(ng` chu+'ng??? Neu ko co qua tang, thieu bang chung la coi nhu chim xuong. Tai sa?n vat chat se xung vao cua "cong" (???) con` bi. can (nguoi co TSBM) thi co le se ha canh an toan mac du cai' bi. se nhe nhang ddi rat nhieu.

Viet Kieu lu+u i', ne^'u ddem vo^'n ve^` VN phai? he^'t su+'c ca^?n tro.ng, ne^'u thie^'u va(n ban, ba(`ng chu+'ng {ai giam' ddi.nh dda^y???} thi` cu~ng cu+' coi nhu+ la` ta`i sa?n ba^'t minh, co ngay` tien mat tat mang

-- (taone@hanoi.vn.net), December 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ