Mỹ ra hạn 90 ngày để buộc CSVN cải thiện t́nh trạng tự do tôn giáo

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày 15.06.2004 Quốc hội CHXHCNVN phê chuẩn Hiệp định - Bán Nước - cống dâng 11163 cây số vuông biển trời của Tổ quốc cho cộng sản Trung Hoa.

Mỹ ra hạn 90 ngày để buộc CSVN cải thiện t́nh trạng tự do tôn giáo Người Việt Online/Friday, December 17, 2004 WASHINGTON 17-12 (TH).- Một nguồn tin từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho hay chính phủ Hoa Kỳ qua Bộ Ngoại Giao “quyết định cho Cộng Sản Việt Nam thêm 90 ngày để cải thiện t́nh h́nh tự do tôn giáo ở trong nước, trước khi đưa ra các biện pháp trừng phạt theo sự qui định khi một nước bị xếp vào danh sách các nước cần phải quan tâm đặc biệt.” Curtis Cooper, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho hay, trong thời hạn 90 ngày đó, Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp tục đối thoại với nhà cầm quyền Hà Nội để thúc đẩy Cộng Sản Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo của dân chúng. Hồi Tháng Chín năm nay, trong một bản phúc tŕnh đặc biệt, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă xếp Cộng Sản Việt Nam vào danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt” v́ chế độ Hà nội vẫn tiếp tục đàn áp các tôn giáo trong nước bất chấp sự vận động, phản đối của thế giới. Trước khi đưa ra bản phúc tŕnh đặc biệt, ngày 17 Tháng Năm 2004, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đă phổ biến một bản phúc tŕnh cho hay các cuộc đối thoại nhân quyền cũng như tự do tôn giáo với Cộng Sản Việt Nam là “phí thời giờ và tiền bạc”. “Việt Nam là một nước độc đảng, cai trị và kiểm soát bởi đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đặt giới hạn rất nặng về tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, hội họp và lập hội bằng nhiều cách khác nhau trong năm 2003.” Bản phúc tŕnh viết. Khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra bản phúc tŕnh đặc biệt xếp Cộng Sản Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt th́ tại Hà Nội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam biểu quyết thông qua “Pháp Lệnh Tôn Giáo, Tín Ngưỡng” có hiệu lực từ ngày 15 Tháng Mười Một 2004 theo đó, bất cứ hoạt động, sinh hoạt nào có tính cách tôn giáo cũng đều phải có sự chấp thuận của nhà nước. Dù là một buổi cầu kinh, tụng kinh ở tư gia đến những lời cổ vơ tôn giáo ở trên Internet cũng phải tùy thuộc cơ chế “xin-cho”. Hiến Pháp Cộng Sản Việt Nam điều 70 viết: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều b́nh đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngường tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo...” Đức Hồng Y Phạm Như Thể ở Sài G̣n khi phát biểu về cái pháp lệnh Tôn Giáo Tín Ngưỡng của chế độ Hà Nội đă nói rằng nó “chẳng nên có th́ hơn”. Hồi tháng trước, một phái đoàn gồm nhiều viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến Việt Nam t́m hiểu và đối thoại nhân quyền, tôn giáo với nhà cầm quyền Hà Nội. Có thể các cuộc đối thoại này không đem tới đâu nên Hoa Thịnh Đốn quyết định phải có các biện pháp cụ thể hơn. Ngày 22 Tháng Mười Một 2004, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cầm đầu một phái đoàn đi B́nh Định để thăm Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đang bịnh nặng, th́ bị chận đường ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và bị hộ tống quay lại Sài G̣n. “Tôi đă khuyến cáo họ (Cộng Sản Việt Nam) là phải để các vị ḥa thượng đi lại tự do và liên lạc với nhau.” Michael Marine, Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội cho báo chí hay phản ứng của ông khi biết tin tức về sự ngăn cản của công an đối với phái đoàn Ḥa Thượng Quảng Độ, cũng như quản thúc Ḥa Thượng Huyền Quang ở tu viện Nguyên Thiều tỉnh B́nh Định. Theo điều luật Quốc Hội Hoa Kỳ, việc một nước bị xếp vào danh sách các nước “cầm quan tâm đặc biệt” có thể bị cấm vận kinh tế cũng như bị trừng phạt nhiều lănh vực khác. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa thấy Hoa Thịnh Đốn áp dụng sự trừng phạt nào đối với các nước đó. Ngày 10 Tháng Tư 2004, hơn 20,000 người Thượng ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông đă biểu t́nh tại nhiều địa điểm khác nhau đ̣i tự do tôn giáo và đất canh tác truyền thống. Ngày 12 Tháng Mười Một 2004, Cộng Sản Việt Nam bỏ tù Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và 5 truyền đạo, tín đồ với sự vu cáo “chống người thi hành công vụ.” Tổ Chức Người Thượng ƠƯ Hoa Kỳ đă rất nhiều lần tố cáo Cộng Sản Việt Nam đốt phá nhà thờ, nhà nguyện của người sắc tộc ở Tây Nguyên buộc họ phải bỏ đạo nếu không muốn bị đàn áp. Nhiều người trong bọn họ đă bị bắt buộc phải kư các tờ giấy cam kết bỏ đạo để khỏi bị trả thù tiếp tục. (N.T) Người dân Việt Nam dưới chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa có tự do tôn giáo hay không ?

-- (Hồng Hà@Bạch_Dằng_GIang.Net), December 19, 2004

Moderation questions? read the FAQ