Yu cầu bc Kẻ Sĩ bắc H cho nghe nhạc Sntana

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

yu cầu bc KSBH cho nghe nhạc Santana : bi blckmagic woman v Htel California

Nếu tiện cho nghe nhạc Green Field lun

Cm ơn bc nhiều nắm

-- (Hồnh_H@Yn_Phụ.Com), December 17, 2004

Answers

Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

I will...

Cch đy 3 tuần ti c đi xem the Farewell show cũa Eagles trnh diễn ở HomeBush Bay Dome Sydney. Khng ch vo đu được.

Giang Sinh sắp đến ti sẽ trn trọng giới thiệu đến cc bạn KITARO (Jap). Xin vui lng đợi...

To KSBH's Tribute to KitaroIt didn't take long before he was well known both in Asia and in lots of other places around the world. About 10 years ago, he moved to USA, and since then, he has given us about 30 albums with amazing music! He was honored with "The Golden Globe Award" for the soundtrack of "Heaven and Earth", an Oliver Stone movie. He has been nominated for the "Grammy Award" several times, the latest in -99 for " Gaia/Onbashira".Kitaro has been touring in Europe a couple of times, I don't know exactly how many, but the last time I was so lucky to see him, hear him and meet him in Copenhagen! It was an enormously exciting experience to talk to such a great personality as Kitaro! Not only because he is well known, but because of the person himself!

Sound On Please

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 17, 2004.

Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

Xin cc bc, cc ch b'M vo linh ny v chọn những bi ht của Nhạc sĩ Carlos Santan trong đ c bản balck magic woman. Have a gơg time now

CARLOS SANTANA MUSIC

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Sụ.Mitchelin), December 17, 2004.


Response to YÃu cầu bÃc Kẻ Sĩ bắc HÃ cho nghe nhạc Sntana

Xin cc bấm vo link sau ể nghe bản Hotel California cu/a ban Eagles

EAGLEs BAND Wit5h Hotel California

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Su.Com), December 17, 2004.


Response to YÃu cầu bÃc Kẻ Sĩ bắc HÃ cho nghe nhạc Sntana

Xin cc bc bấm vo link sau ể nghe nhạc php cũ v hiện ại, c nhiều bi rất hay của thập nin 60, 70 v 80

Nhạc Php

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Su.Com), December 18, 2004.


Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

Qua hay con nua khong AnhTam ???

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 18, 2004.


Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

Mời cc ch, cc bc bấm vo đy để nghe những bản nhạc hay của ban Gipsy King

The Best Music Sample of Gipsy King

Ch Kẻ Sĩ Bắc H cm ơn ch đ post nhạc của nhạc sĩ Nhật bi rất hay v lạ , Anh post ba ci bi bản anh cn nhớ khi đi học Trung Học v Đại học ở việt Nam trước 30-4-75 . Tụi anh hay mở nhẩy đầm ở cc biệt thự khu B Huyện Thanh Quan, Hồng Thập Tự, Phan Đnh Phng cũ ở SI Gn rồi mời cc bạn bn Maricurie, Gia Long, Trưng Vương, K Văn Duyệt, V Trường Tỏan, Chu Văn An, Petrusky, Nguyễn Tri đến chia vui, Anh cũng ko đi về đường xưa lối cũ nữa, thấy những bản hay nn anh post ở đy để chia xẻ m nhạc hay với cc bc, cc ch

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Su.Mitchelin), December 18, 2004.


Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

THE BEST OF GIPSY KING

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Su.Mitchelin), December 18, 2004.

Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

Keke ..làm gì mà khoe thế chứ . khối thằng như anh nhưng nó không sến như anh Tám.

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), December 18, 2004.

Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

Thằng Ku post cu g m dọc như tiếng tầu ghẻ m Dziện của thằng thối mồm chi bua dzậy

-- (Anh_Tm@Phu_Cao_Su.Mitchelin), December 18, 2004.

Response to Yêu cầu bác Kẻ Sĩ bắc Hà cho nghe nhạc Sntana

ANH KE~ SI~ BAC' HA` THAN^ MEN^' OI,

ANH CO' THE^~ CHO EM NGHE BAI` DAN^ HUNG` CA CUA~ VIET NAM CONG-HOA`

NGAY` XUA DUOC KHONG^....?

VI` EM THICH' NGHE MAY^' BAI` HUNG` CA DO' LAM'....

LAM` EM HAM DI LINH' VIET NAM CONG-HOA` QUA' A`.....

EM THICH' BAN~ NHAC ....

MOT CANH' TAY DUA LEN^....

HANG` NGAN` CANH' TAY DUA* LEN^....

HANG` TRIEU^ CANH' TAY DUA LEN^....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.Moderation questions? read the FAQ