Kính mời quí vị hảy vào đây tham gia trưng cầu dân ư on line

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính chào quí vị gần xa

Đă vắng bóng hơn ba tháng ở trên VAS này, tôi thật là nhớ các anh ở trong này lắm. V́ bận rộn với công ăn việc và g/đ cho nên không có thời gian vào đây để cùng anh em gần xa chuyển thông tin về bên VN. Hôm nay ḿnh trở lại VAS này, mong rằng anh em gần xa mỡ rộng bàn tay chào đón ḿnh trở lại. Trở lại VAS mà tôi c̣n thấy mấy anh bạn xưa vẫn c̣n nghị lực và tâm quyết với đất nước, tôi cuối ḿnh khâm phục các anh luôn, mong gần sau này mấy anh vẫn tiếp tục trên con đường phụng sự đất nước.

Thể theo lời kêu gọi của anh Phương Nam - Tôi có làm một website về trưng cầu dân ư. Vậy tôi mong rằng anh em nào có thời gian rảng rỏi hảy vào trong đó cho biết ư kiến của quí vị. Chân thành cảm ơn qúi vị gần xa.

http://www.geoc ities.com/khao_khat_tu_do_2005/

-- Khao Khat Tu Do (khao_khat_tu_do_2005@yahoo.com), December 17, 2004

Answers

Response to KĂ­nh mời quĂ­ vị hảy vĂ o đĂ¢y tham gia trưng cầu dĂ¢n Ă½ on line

To (@@@.@@)

Có đất nưóc nào giàu có mà không có đa đảng. Đa đảng là biểu tượng cho dân chủ và ngược lại với độc tài tham nhũng. Đó là kết quả của tiến bộ và dân chủ trên toàn thế giới sau bao nhiêu ngàn năm đấu tranh. Chú (@@@.@@) lư luận như thế th́ học tới Tết Congo cũng không ra trường được ? Chẳng lẽ dân Việt bị cai trị muôn đời bởi cái đảng cộng sản bán nước hại dân.

-- (test@test.test), December 17, 2004.


Response to KĂ­nh mời quĂ­ vị hảy vĂ o đĂ¢y tham gia trưng cầu dĂ¢n Ă½ on line

hey welcome back folk......

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 17, 2004.

Response to KĂ­nh mời quĂ­ vị hảy vĂ o đĂ¢y tham gia trưng cầu dĂ¢n Ă½ on line

Cảm ơn anh "Ho Chi Minh Ma Co". Đất nước đă ngừng chiến tranh gần 30 năm rồi mà đất nước vẫn nghèo nàn và lạc, nh́n những nước láng giềng giàu sang mà trong ḷng mọi nguời Việt của chúng ta thấy đau buồn cho đất nước ḿnh, cũng tại ai đây. Chúng ta đă mất hết 30 năm rồi, không lẽ chúng chờ đợi tới 30 năm nửa hay sau các bác các chú. Tới lúc đó tuổi tác của chúng cũng hơn 60 rồi. Thôi th́ chúng ta những trẻ của thế hệ thứ hai tiếp tục con đường dỡ dang của thế hệ thứ nhất. T́m mọi cách và phuơng pháp nào để mà chuyển thông tin về bên nhà để nâng cao dân trí và cho họ tiếp cạnh được thông tin bên ngoài. Chớ chúng cứ vào trong VAS này mà cải qua cải lại th́ 30 năm nửa VN cũng đứng hạn cuối cùng trên thế giới mà thôi. Trong mọi con người chúng ta ở trên VAS này đều là người có tâm quyết nghị lực và thông minh, vậy chúng ta hảy suy nghĩ t́m phương hướng nào hửu hiệu để chuyển tin tức về bên ấy. Thôi không giám dạy đời tới các bác các chú, tôi chỉ nếu lên ư kiến của tôi thôi, nếu có làm mít ḷng ngừoi nào th́ cho tôi cuối đầu xin lỗi nha.

-- Khao Khat Tu Do (khao_khat_tu_do_2005@yahoo.com), December 17, 2004.

Response to KĂ­nh mời quĂ­ vị hảy vĂ o đĂ¢y tham gia trưng cầu dĂ¢n Ă½ on line

Thằng 5@ toàn thích móc lại chuyện cũ, giống như Bích Ngọc (ủa Bích Ngọc đâu rồi?). Đă nói hồi chiến tranh th́ thế nào cũng có những sai phạm. Ví dụ như bộ đội cụ hồ sang Campuchia hiếp phụ nữ. Có nhiều v́ đă có người đi lính về kể.

Tóm lại khi ḥa b́nh rồi th́ phải biết lựa chọn cái nào tốt nhất, dân chủ là cái tốt nhất cho VN. Đảng CS một ḿnh một chợ, lại là tập hợp của một lũ bần cố nông và thiến heo th́ làm sao mà tránh khỏi tham nhũng, quán liêu. Tiên sư cha mấy thằng ngu giải thích hoài không hiểu. Nói mỏi miệng rồi tự nhiên nó lại quay lại từ đầu: "Giặc Mỹ nó xâm lược miền Nam, nó ác làm..."

-- (dggt03@hotmail.com), December 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ