TÔN NỮ THỊ NINH THAM QUAN HAY GIẢI ĐỘC?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TÔN NỮ THỊ NINH

THAM QUAN HAY GIẢI ĐỘC?

Tôn nữ thị NINH là "đại biểu quốc hội" thuộc đơn vị Bà Rịa/Vũng Tàu, phó chủ tịch ban ngoại giao quốc hội Việt cộng.

Theo tin đă loan trên mạng lưới và các báo chí th́ bà đă từng giữ những chức vụ đại sứ béo bở ở Bruxelles, và thường sang các nước Âu Mỹ để tranh thủ nhân tâm, cổ suư cho việc đầu tư vào Việt Nam. Đi th́ bà đă đi nhiều rồi, không thể nói là bà c̣n thích đi chơi đó đây. C̣n việc làm của bà có hữu hiệu hay không th́ chỉ có VC mới đánh giá được, v́ chúng ta làm sao biết được thực chất của các chuyến đi của họ.

Kỳ này th́ bà cố ư nói rơ là dường như giữa những người Mỹ và người Việt Nam không thật sự hiểu rơ nhau, và bà có ư muốn làm cho tăng thêm sự thông cảm giữa hai bên. Bà lập luận rằng:

"Chúng tôi cũng muốn nhằm tới điều mà tôi xin gọi là 'sự mất thăng bằng về thông tin' giữa hai bên; ví dụ như tôi có thể nói rằng bên Việt Nam chúng tôi nhiều khi biết những ǵ xăy ra bên Mỹ nhiều hơn những ǵ người Mỹ biết về Việt Nam. Quan trọng hơn cả, chúng tôi cũng muốn với tới Cộng Đồng Việt Kiều tại Hoa Kỳ, là thành phần đông nhất trong số người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, có thể tác động đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam".

Trích đoạn lời tuyên bố của bà Ninh ở trên cho ta thấy rơ đối tượng chính không phải là nhân dân chính gốc Mỹ mà bà muốn san bằng sự mất quân b́nh về thông tin, mà là chúng ta, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản. Nói khác đi, đây là một cuộc tham quan đánh giá sự thành bại của "Nghị Quyết 36" mà chính bà đă soạn thảo để lũng đoạn sự đoàn kết của chúng ta ở hải ngoại, để gạc gẫm người Việt bị đài biệt xứ, nay có tiền hăy mang về cúng cho Cộng Sản ăn xài, nay có kiến thức th́ hăy về làm mọi cho chúng. Đó mới là mục đích chính của chuyến công du này.

Chúng tôi nhận thấy không có ǵ cụ thể cho bằng, để đáp lại mục đích yêu cầu vừa nêu ra, chúng ta phải chứng minh một điều là coi bà như không đáng nói chuyện, và rừng cờ vàng ba sọc đỏ khắp nơi là sự phát biểu hùng hồn nhất.

Bà nói có sự thất quân b́nh về thông tin th́ rất dễ hiểu. Ở Mỹ này, tự do ngôn luận đă là việc đương nhiên, chỉ sợ thiếu tự do như Việt Nam th́ cả người Việt trong nước c̣n không biết huống hồ ǵ người nước ngoài. Ở Mỹ này, cái ǵ xảy ra ở Việt Nam th́ người Mỹ gốc Việt đều hiểu rơ, không phải nhờ sự tự do ngôn luận mà là nhờ sự "quan tâm đặc biệt" của người Mỹ gốc Việt để pḥng thân, chứ người Mỹ chính gốc th́ không muốn hiểu làm ǵ. Người Mỹ gốc Việt hiểu rơ để không bị lừa. Người Mỹ chính gốc không thèm hiểu v́ chẳng có lợi ǵ cho họ cả; chỉ có những thằng khùng mới nghe lời đường mật của kẻ ăn không ngồi rồi, nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.-- Lấy Ư Nhân Phá Cường Bạo (DDT-CS@4H.Com), December 17, 2004

Answers

Response to TĂ”N NỮ THỊ NINH THAM QUAN HAY GIẢI ĐỘC?

Tóm lại, kết quả trước mắt là sự thất bại tràn trề của một chuyến đi tốn kém mà con dân Việt Nam phải gánh chịu khi không làm ǵ được trước một chế độ độc tài đảng trị.

Bà Ninh cũng đă nói:

"Tôi cũng có dịp tiếp xúc với thế hệ Việt Kiều thuộc lớp tuổi 30, 40, nhiều người đă thành đạt và cho biết v́ bây giờ họ không c̣n bận tâm đến miếng ăn hằng ngày nên họ mong có dịp giúp đỡ thành phần nghèo khó, kém may mắn hơn tại Việt Nam."

Đây là chỉ dấu rơ rệt hơn về đối tượng bà Ninh nhắm đánh cho trúng. Thế hệ người Việt bị đài biệt xứ là thế hệ đầu tiền, nay đă già nua, có ư chí sắt đá chống cộng nên khó mà lung lạc được, hay thấy "chống cộng không c̣n ăn tiền nữa", th́ cũng không có tiền bạc ǵ mà khai thác, v́ họ đă đến tuổi về hưu. Thế hệ thứ hai là thế hệ đang ở vào lứa tuổi lao động chính, có tài sản, có chất xám, mới là mục tiêu chính của bà Ninh. Những người này tuy hiểu biết cộng sản không bằng thế hệ cha anh, nhưng họ cũng đă từng gánh chịu mọi bất hạnh mà chế độ cộng sản đă dành cho họ khi họ c̣n ở Việt Nam, như phân biệt đối xử không cho theo học trường lớp họ mong muốn, bắt họ đi lao động không công như hồi thời thực dân bắt làm xâu...và quan hệ bạn bè, họ bị dán nhăn hiệu "ngụy" nên khó lập gia đ́nh với những người họ yêu thích...

Họ c̣n biết rành chỉ có ở Mỹ này họ mới bảo đảm hạnh phúc gia đ́nh, họ mới có cơ hội vương lên, và cái ǵ họ có được mới thật sự là của họ, do công lao của họ mà có, và măi măi là của họ. Về Việt Nam, dù họ thấy người dân Việt Nam thiếu thốn đủ mọi thứ, nhưng họ cũng ư thức được đó là nhiệm vụ của Nhà Nước Việt Nam không biết lo cho dân, chứ đừng mong họ đứng ra giúp đỡ, chỉ như muối bỏ bễ.

Bà Ninh đi vào các trường đại học là để nói chuyện với thế hệ trẻ mong có cơ hội bịp được họ. V́ thế, vai tṛ của thế hệ cha anh phải soi sáng cho họ khỏi lầm lẫn. Họ chẳng khi nào có thể lầm lẫn nếu họ đă từng tham gia vào các tổ chức hậu duệ của chúng ta.

Bà Ninh c̣n nói:"

"...trước khi đưa ra một thông tin nào, họ [người đưa tin] cần kiểm tra trước với chúng tôi[nhà cầm quyền Việt Cộng], họ tố giác ai th́ cũng phải cho người bị tố giác cơ hội được nói tiếng nói của họ chứ?"-- Lấy Ư Nhân Phá Cường Bạo (DDT-CS@4H.Com), December 17, 2004.


Response to TĂ”N NỮ THỊ NINH THAM QUAN HAY GIẢI ĐỘC?

Ở trên, mục tiêu chủ yếu là dụ dỗ, bịp bợm, ăn xin. Bây giờ th́ bà Ninh thay đảng và nhà nước đi phân trần, năng nỉ người ta nghe bà. Ở Việt Nam, VC đă từng đàn áp dân tộc thiểu số ở cao nguyên th́ tại sao không cho những người đó biết trước là họ có tội ǵ. Việt cộng bắt bớ người này người nọ, hễ họ bị bắt v́ lư do tôn giáo th́ chụp cho họ một tội danh không hề dính líu đến tôn giáo, bắt trước giải thích sau, hay chẳng cần phải giải thích ǵ cả. Những việc làm động trời như vậy, đâu phải do một vài người nói mà người ta tin hay không tin, mà cả các hội quốc tế có cơ sở khắp nơi, họ đă kiểm chứng rồi th́ làm sao ngụy biện được nữa. Nhưng cái ǵ cũng chẳng qua hậu quả không lường được trước là nay "nước Việt Nam đă nằm trong danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt" th́ những quyền lợi do đó sẽ tiêu tan. Bây giờ th́ thấy những lời từ bên nay bờ Thái B́nh Dương của những người Việt chống cộng, tuy không có tiền mà ăn, nhưng cũng có giá trị của nó.

Những ai c̣n muốn nghe những ǵ cộng sản nói th́ cũng nên nghe những Việt Kiều về thăm quê hương phát biểu:

"Ḿnh về thăm nhà, mới thấy cảnh hai lối sống quá chênh lệch nhau giữa các thành phố và nông thôn. Ở thành phố có mức sống hào nhoáng bao nhiêu th́ ở nông thôn nghèo đói bấy nhiêu. Ở thành phố th́ người có tiền cứ vất tiền qua cửa sổ, c̣n người không tiền th́ bán thân nuôi miệng.

Người ta bảo, Việt kiều để dành một năm, về Việt Nam chỉ xài được một tháng là cùng, trong khi đó, Việt cộng ăn sang mặc sướng gắp mười lần Việt kiều mà chẳng cần làm ǵ cả cũng phè phỡn suốt năm. Ở thành phố đua nhau hối lộ, tham nhũng, ăn cắp của công để làm giàu nhanh. Tiền của là quan trọng. Muốn có tiền, phải có thế lực, và có tiền lại thêm có lực. Ở nông thôn, muốn có nếp sống đầy đủ rượu thịt, phải là cường hào ác bá, a ṭng cướp bốc, chụp mũ đầu này, hiếp đáp đằng kia...Buôn bán th́ phải có "ngăn sông cấm chợ" mới đẻ ra tiền. V́ thế, làm ăn bấp bênh. Người dân đen đúng là không thấy mặt trời, dù ngày nào cũng sáng choang..."

Những ai muốn về Việt Nam làm giàu th́ phải đứng vào phe phái của Việt cộng. Chẳng hạn như bạn muốn mở một căn tiệm hột xoàn ngay trên đường chính thủ đô Hà Nội hay tại Saigon th́ bạn cứ quản lư cho có lời, nhưng bạn phải có một người đỡ đầu hùn vốn vào đó. Người hùn vốn vào là một thế lực của đảng. Việt cộng giống như con cá sấu, chỉ cần mở miệng ra th́ có người muốn nhờ nanh vuốt của nó tới bỏ tiền vào miệng cho nó, chứ nó có biết làm ǵ đâu. Bạn giàu một phần là do bạn biết kinh doanh, nhưng biết không chưa đủ, bạn phải nhờ thế lực của đảng. V́ vậy, bạn phải làm công cho đảng. Bạn giàu ít, đảng giàu nhiều. Càng giàu, đảng càng thêm thế lực.

Nói khác đi, đầu tư vào Việt Nam sẽ làm cho đảng giàu, và đảng càng giàu th́ càng mạnh hơn, trong khi ấy, nhân dân vẫn chịu khổ.

Nếu chúng ta nh́n vào những công tŕnh xây dựng ở các thành phố mà đánh giá sự tiến triển của xă hội Việt Nam ngày nay th́ cứ nh́n kỹ khi trời đỗ mưa trong mùa mưa ở miền Nam, các óng thoát nước có thông không? các đống rác có dẹp sạch không? Đỉ điếm có nhiều không? cướp dựt có công an giúp đỡ không? Đúng là phồn vinh giả tạo. Những cái trào lộng bên ngoài không che dấu được thối tha bên trong. Những hời hợt bên trên không dấu được sự thiếu căn cơ ở phía dưới. Những nhà cao óc cứ từ trên đổ rác xuống dưới, và rác đọng thành núi lên trên với đủ thứ mùi khó ngửi. Đó là h́nh ảnh đất nước Việt Nam bây giờ.

Chúng ta luôn luôn ao ước nước Việt Nam có ngày khá hơn, nhưng có tiền không thôi chưa đủ để làm cho nước thật sự giàu và mạnh, để toàn dân cùng hưởng sự thanh b́nh, tự do, no ấm.

nguyễn quang

12-2004-- Lấy Ư Nhân Phá Cường Bạo (DDT-CS@4H.Com), December 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ