Chuyện không b́nh thường ở Kho bạc Nhà nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chuyện không b́nh thường ở Kho bạc Nhà nước 2:37', 9/12/ 2004 (GMT+7) Từ “cái sảy”... Ngày 3-2-1993, bà Lê Thị Cần – Chi cục Phó Chi cục Kho bạc Nhà nước Hà Nội kư Công văn số 68/KB-02/KT về việc xin mở tài khoản tiền gửi phụ đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nội: “Chi cục Kho bạc Nhà nước Hà Nội đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nội cho chi cục được mở một tài khoản phụ tại quư ngân hàng và được sử dụng tài khoản tiền gửi này từ ngày 4-2-1993”.

Theo kết luận Thanh tra số 35/NH/TTr do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội kư ngày 5-2-1993 th́ đây là một việc làm sai trái nghiêm trọng của Chi cục Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nội đồng thời “yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nội đ́nh chỉ việc mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Chi cục Kho bạc Hà Nội… Lập ngay thủ tục chuyển trả lại 20 tỷ đồng cho Chi cục Kho bạc Hà Nội”.

Việc làm kiên quyết kịp thời đó (chỉ 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra) của Ngân hàng Nhà nước Hà Nội đă chặn đứng vụ việc dùng ngân sách để kinh doanh của Chi cục Kho bạc Hà Nội.

Tiếc rằng những người gây ra vụ việc không bị xử lư nghiêm túc và ngành Kho bạc Nhà nước đă không rút ra những bài học sâu sắc trong vụ việc này.

Nảy “cái siêu ung” Theo quy định của Nhà nước, tiền ngân hàng do Kho bạc quản lư chỉ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước để hưởng lăi suất 1%/năm. Nhưng được biết trong năm 2003, Kho bạc Nhà nước đă gửi vào Ngân hàng Công thương 5.000 tỷ đồng để hưởng lăi suất 2%/năm. Sau đó Ngân hàng Công thương lại đem số tiền này gửi ở Ngân hàng Cổ phần Quốc tế để hưởng lăi suất từ 0,55% - 0,6%/tháng. Qua đó họ đă thu được khoản lợi nhuận khá lớn mà Nhà nước không kiểm soát được.

Chúng ta thử tính xem “khoản lợi nhuận khá lớn” mà Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Công thương thu được trong phi vụ này là bao nhiêu? Theo quy định tiền ngân sách của Nhà nước, do Kho bạc quản lư chỉ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước với lăi suất 1%/năm. Với số tiền khổng lồ 5.000 tỷ, Kho bạc Nhà nước gửi vào Ngân hàng Công thương với lăi suất 2%/năm.

Như vậy là họ đă thu lợi tới 50 tỷ đồng/năm. Ngân hàng Công thương lại mang 5.000 tỷ đồng này gửi vào Ngân hàng Cổ phần Quốc tế để hưởng lăi suất từ 0,55% - 0,6%/tháng, nếu tính tṛn 7%/năm th́ Ngân hàng Công thương thu lợi 350 tỷ/năm, trừ 100 tỷ phải chi trả lại Kho bạc Nhà nước (2%/năm), Ngân hàng Công thương c̣n thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ là 250 tỷ. Không hiểu số tiền 50 tỷ và 250 tỷ này Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Công thương kết toán vào tài khoản nào và chi tiêu ra sao?

Chúng ta ai cũng biết rằng đất nước ta c̣n nghèo, Chính phủ phải chắt bóp từng đồng, đă phát hành nhiều đợt công trái, trái phiếu Chính phủ… để huy động sự đóng góp của toàn dân tham gia xây dựng đất nước. Trong điều kiện như vậy, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Công thương đă đem 5.000 tỷ tiền ngân sách cho một ngân hàng cổ phần vay để hưởng lăi suất cao. Việc làm đó, hành động đó cần phải xem xét xử lư như thế nào?

Những dấu hỏi ở Ngân hàng Cổ phần Quốc tế Một nguồn tin cho biết: Từ năm 2002 đến hết năm 2003 một tập đoàn tài chính nước ngoài đă chuyển về Ngân hàng Cổ phần Quốc tế 2 triệu 970 ngàn USD. Xin nêu một số phiếu chuyển khoản:

- Ngày 19-6-2002 từ tài khoản: 1221. USD.001. 120401059 Bankers Trust Company New York chuyển 169.983 USD.

- Ngày 24-6-2002 cũng từ tài khoản này chuyển 194.983 USD.

- Ngày 22-6-2002 từ tài khoản: 1121.USD.001.120401089 ABN Amro Bank New York chuyển 115.000 USD.

- Ngày 15-7-2002 từ tài khoản: 1221.USD.001 120401059 Bankers Trust Company New York chuyển 164.983 USD.

- Ngày 17-7-2002 từ tài khoản 1221.USD.001. 120401060 The Bank of New York, chuyển 99.993,50 USD.

Số tiền 2.970.000 USD từ nước ngoài chuyển về Ngân hàng Cổ phần Quốc tế để làm ǵ? Có phải để mua cổ phiếu? Nếu là mua cổ phiếu th́ đây là một vụ “đầu tư chui”. Chúng ta biết rằng vốn điều lệ khi mới thành lập của Ngân hàng Cổ phần Quốc tế là 90 tỷ đồng Việt Nam. Với 2.970.000 USD họ có thể chiếm tới 50% vốn điều lệ của ngân hàng này? Ngoài số ngoại tệ đầu tư chui đó, năm 2002 Ngân hàng Cổ phần Quốc tế c̣n tiếp nhận một số ngoại tế rất lớn, khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ công bố đến bạn đọc trong một bài báo khác.

Điều rất đáng lưu ư là những vụ việc nêu trên cơ quan an ninh kinh tế đă nắm được từ lâu. Không hiểu tại sao lại không lập án điều tra? Vướng mắc ở đâu? Người viết bài này thiết tha mong các nhà chức trách, các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rơ. Nếu đúng là có thật th́ phải xử lư thật nghiêm minh và không loại trừ ai.-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 16, 2004

Answers

Response to Chuyện khĂ´ng bình thường ở Kho bạc NhĂ  nước

Dau tu "chui" ???... Hay day chi la hinh thuc "rua tien-money laundering" chinh thuc nham hop thuc hoa dong tien tham nhung , buon lau, kinh doanh am mui cua cac mhom bang dang cua may Anh Ba, Anh tu, Chi nam va Anh Sau..o cac Bo, Cuc va Phu thu tuong...Trong cai Xa Hoi CS o VN nay, ai dam dung ra de kiem soat va dieu tra day ???. Qui vi cung biet ro, Minh dat cau hoi chi de du thua...

-- (vodanhDC@chetchaCS.com), December 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ