Cho cc bc cộng trừ ngẫm nghĩ!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ng Tạ Nguyn Ngọc, Vụ trưởng Kinh tế - Khoa học Cng nghệ (thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoi - Bộ Ngoại giao) cho biết, lượng kiều hối gửi về nước trong năm nay ước khoảng 3 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2003.

Cũng theo ng Ngọc, do tnh hnh chnh trị, kinh tế, x hội trong nước tiếp tục pht triển ổn định, số kiều bo về nước dự kiến cũng sẽ tăng 10-15% so với năm trước, đạt khoảng 380.000 người.

Theo đnh gi của Ủy ban, nhn chung cuộc sống của kiều bo ổn định, ha nhập với x hội nước sở tại v ngy cng gắn b, c nhiều hoạt động hướng về qu hương, đất nước.

Năm 2004 đ c nhiều hội, đon thể của người Việt Nam ở nước ngoi được thnh lập, củng cố, pht triển như Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh, Hội người Việt Nam tại Lin bang Nga, Hội sinh vin Việt Nam tại Php.

Trong dịp Tết Nguyn đn Ất Dậu sắp tới, Ủy ban sẽ phối hợp với cc cơ quan lin quan tổ chức cho cc đại biểu kiều bo tiu biểu, c cng với tổ quốc về nước đn xun. Đy l lần đầu tin Ủy ban triển khai hoạt động ny sau khi c Nghị quyết 36 của Bộ Chnh trị về tăng cường cng tc đối với người Việt Nam ở nước ngoi được ra đời trong năm nay.

-- (@@@.@@), December 16, 2004

Answers

Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

Trn đ l em copy bi bo của cộng sản.Nếu cc bc cho l gửi tiền về Vn l "nui" cộng sản th cộng sản n nhận được 3tỷ Dolla r một năm đấy.C bc no khoe ở dưới l dn hải ngoại gp cho cc tổ chứ chng cộng 50-100 U SD ,m cho cộng sản đến 3 tỷ.Vậy c bao nhiu người khinh bỉ mấy lời ku gọi của cc bc?Tnh trung binh th 3 triệu người hải ngoại,mỗi người gp đến 1000 U SD,đem so với 50-100 U SD chống cộng xem.Nhn l biết họ bỏ tiền ra để yn thn với mấy thằng phản động khủng bố thi.

Cc bc biết tại sao lại chẳng ai nghe cc bc khng?Tại cc bc đần độn qu.Em l người trong nước ,em hiểu tnh hnh nhiều hơn,nhưng cc bc khng nghe,cc bc cho l cc bc,những người ngồi ung c ph ở x xỉnh no đ bn Cali mới biết nhiều hơn dn trong nước.Những thằng như cc bc khng đng lo ngại,v tnh ra cc bc chỉ l thiểu số nhỏ,ngho,trong 3 triệu dn Việt ở hải ngoại thi!

Em chỉ khuyn cc bc một cu:Cc bc c bộ no,cc bc phải sử dụng n đi chứ!

-- (@@@.@@), December 16, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

con heo 5 loi`.....hy vong. may` mo~ cai' oc' heo cua~ may` ra

Đài tưởng niệm nạn nhân của các chế độ cộng sản

--------------------------------------------------------------------- -----------

RFA 2004.12.03 - By: Richard Finney - Thanh Trúc

Tối thứ Tư vừa qua, toà đại sứ Cộng Hoà Czech tại thủ đô Washington tổ chức buổi tiệc gây quĩ xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới. Đây là một dự án đang được xúc tiến với sự tiếp tay đắc lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở miền Đông Hoa Kỳ.

Đài tưởng niệm nạn nhân của các chế độ cộng sản được dự trù xây cạnh điện Capitol ở thủ đô nước Mỹ, nhắc mọi người nhớ đến hơn 100 triệu người trên thế giới bị thủ tiêu, bị bỏ đói, bị xử tử hoặc bị hành hạ cho chết dần chết mòn trong các nhà tù và trại lao cải của những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trước nay.

Lên tiếng trước quan khách dự buổi tiệc gây quĩ xây tượng đài tối thứ Tư vừa qua, đại sứ Cộng Hoà Tiệp, ông Martin Paloosh, nhắc lại hai sự kiện lịch sử của thế giới cuối thế kỷ 20, đó là sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự sụp đổ của các chính phủ cộng sản Đông Âu.

"... Thông điệp đầu tiên mà tôi muốn gởi đến quí vị là tất cả chúng ta có thể hân hoan nói rằng trên căn bản chủ nghĩa cộng sản Đông Âu không còn tồn tại dù như nó vẫn còn sót lại ở một vài nước trên thế giới ..." Ông Martin Paloosh Ông phát biểu nguyên văn: "Thông điệp đầu tiên mà tôi muốn gởi đến quí vị là tất cả chúng ta có thể hân hoan nói rằng trên căn bản chủ nghĩa cộng sản Đông Âu không còn tồn tại dù như nó vẫn còn sót lại ở một vài nước trên thế giới."

Ông nói là người dân, đúng hơn là những nạn nhân của chế độ cộng sản còn sót lại tại các quốc gia đó, đang chờ đợi ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản.

Vẫn theo lời đại sứ Cộng Hoà Tiệp, vấn đề thử thách của ngày hôm nay là làm sao để câu chuyện của các nạn nhân cộng sản được kể lên cho mọi người nghe.

"... Phần chính của tượng đài là một mô hình bằng đồng cao khỏang 8 mét, phỏng theo mẫu tượng nữ thần tự do mà các sinh viên tranh đấu đòi dân chủ dân chủ Trung Quốc dựng lên ở quãng trường Thiên An Môn hồi mùa hè năm 1989 ..."

Ông Lee Edwards

Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do, ông Lee Edwards, chủ tịch Sáng Hội Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, cho biết các cơ quan liên hệ của Hoa Kỳ chưa quyết định dứt khóat về vị trí và đò án của đài tưởng niệm, song ông có thể tả sơ rằng: "Phần chính của tượng đài là một mô hình bằng đồng cao khỏang 8 mét, phỏng theo mẫu tượng nữ thần tự do mà các sinh viên tranh đấu đòi dân chủ dân chủ Trung Quốc dựng lên ở quãng trường Thiên An Môn hồi mùa hè năm 1989. Khi đó nhà cầm quyền cộng sản Hoa Lục thẳng tay đàn áp bằng vũ lực, số sinh viên bị bắn chết lên đến vài ngàn."

Ông Edwards nói ông hy vọng dự án đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản sẽ được chấp thuận trong vài tháng tới để khởi sự xây cất va có thể hoàn tất vào mùa xuân năm 2006. Vẫn theo lời ông, dự án này được sự ủng hộ của mọi giới.

Ông nói điều đáng phấn khởi là có nhiều cộng đồng thiểu số tại Hoa kỳ như cộng đồng Việt Nam, Hungary, Ukraina, Triều Tiên, Đài Loan, tự động lên tiếng hổ trợ và tiếp tay về mặt tài chánh. Sự hiện diện của những đoàn thể này, ông Edwards khẳng định, quả là rất quan trọng đối với dự án.

Nói đến sự đóng góp của cộng đồng Mỹ gốc Việt sau khi biết dự án đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản sẽ được xây ở Washington DC, một người đóng vai trò tích cực trong tiến trình này, một người trẻ cư ngụ tại Virginia, cô Lữ Anh Thư, cho biết ngay từ đầu cộng đồng Mỹ gốc Việt đã hình thành một Ủy Ban Yểm Trợ Công Tác Xây Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, sau đó vận động và quyên góp tiền bạc cho việc này.

Còn đối với những người trong Sáng Hội Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản như ông chủ tịch Lee Edwards chẳng hạn, đây là ngọn lửa tự do sẽ chiếu sáng mãi mãi trong nhiều tháng nhiều năm nữa.-- Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 16, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

con heo 5 lồi.....hy vọng my mở ci c heo của my ra


Đi tưởng niệm nạn nhn của cc chế độ cộng sản ----------- RFA 2004.12.03 - By: Richard Finney - Thanh Trc

Tối thứ Tư vừa qua, to đại sứ Cộng Ho Czech tại thủ đ Washington tổ chức buổi tiệc gy quĩ xy dựng đi tưởng niệm cc nạn nhn của chủ nghĩa cộng sản trn khắp thế giới. Đy l một dự n đang được xc tiến với sự tiếp tay đắc lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở miền Đng Hoa Kỳ.

Đi tưởng niệm nạn nhn của cc chế độ cộng sản được dự tr xy cạnh điện Capitol ở thủ đ nước Mỹ, nhắc mọi người nhớ đến hơn 100 triệu người trn thế giới bị thủ tiu, bị bỏ đi, bị xử tử hoặc bị hnh hạ cho chết dần chết mn trong cc nh t v trại lao cải của những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trước nay.

Ln tiếng trước quan khch dự buổi tiệc gy quĩ xy tượng đi tối thứ Tư vừa qua, đại sứ Cộng Ho Tiệp, ng Martin Paloosh, nhắc lại hai sự kiện lịch sử của thế giới cuối thế kỷ 20, đ l sự sụp đổ của bức tường Berlin v sự sụp đổ của cc chnh phủ cộng sản Đng u.

"... Thng điệp đầu tin m ti muốn gởi đến qu vị l tất cả chng ta c thể hn hoan ni rằng trn căn bản chủ nghĩa cộng sản Đng u khng cn tồn tại d như n vẫn cn st lại ở một vi nước trn thế giới ..." ng Martin Paloosh ng pht biểu nguyn văn: "Thng điệp đầu tin m ti muốn gởi đến qu vị l tất cả chng ta c thể hn hoan ni rằng trn căn bản chủ nghĩa cộng sản Đng u khng cn tồn tại d như n vẫn cn st lại ở một vi nước trn thế giới."

ng ni l người dn, đng hơn l những nạn nhn của chế độ cộng sản cn st lại tại cc quốc gia đ, đang chờ đợi ngy tn của chủ nghĩa cộng sản.

Vẫn theo lời đại sứ Cộng Ho Tiệp, vấn đề thử thch của ngy hm nay l lm sao để cu chuyện của cc nạn nhn cộng sản được kể ln cho mọi người nghe. "... Phần chnh của tượng đi l một m hnh bằng đồng cao khỏang 8 mt, phỏng theo mẫu tượng nữ thần tự do m cc sinh vin tranh đấu đi dn chủ dn chủ Trung Quốc dựng ln ở qung trường Thin An Mn hồi ma h năm 1989 ..."

ng Lee Edwards

Trả lời cu hỏi của Đi Chu Tự Do, ng Lee Edwards, chủ tịch Sng Hội Xy Dựng Đi Tưởng Niệm Nạn Nhn Cộng Sản, cho biết cc cơ quan lin hệ của Hoa Kỳ chưa quyết định dứt khat về vị tr v đ n của đi tưởng niệm, song ng c thể tả sơ rằng: "Phần chnh của tượng đi l một m hnh bằng đồng cao khỏang 8 mt, phỏng theo mẫu tượng nữ thần tự do m cc sinh vin tranh đấu đi dn chủ dn chủ Trung Quốc dựng ln ở qung trường Thin An Mn hồi ma h năm 1989. Khi đ nh cầm quyền cộng sản Hoa Lục thẳng tay đn p bằng vũ lực, số sinh vin bị bắn chết ln đến vi ngn."

ng Edwards ni ng hy vọng dự n đi tưởng niệm nạn nhn cộng sản sẽ được chấp thuận trong vi thng tới để khởi sự xy cất va c thể hon tất vo ma xun năm 2006. Vẫn theo lời ng, dự n ny được sự ủng hộ của mọi giới.

ng ni điều đng phấn khởi l c nhiều cộng đồng thiểu số tại Hoa kỳ như cộng đồng Việt Nam, Hungary, Ukraina, Triều Tin, Đi Loan, tự động ln tiếng hổ trợ v tiếp tay về mặt ti chnh. Sự hiện diện của những đon thể ny, ng Edwards khẳng định, quả l rất quan trọng đối với dự n.

Ni đến sự đng gp của cộng đồng Mỹ gốc Việt sau khi biết dự n đi tưởng niệm nạn nhn cộng sản sẽ được xy ở Washington DC, một người đng vai tr tch cực trong tiến trnh ny, một người trẻ cư ngụ tại Virginia, c Lữ Anh Thư, cho biết ngay từ đầu cộng đồng Mỹ gốc Việt đ hnh thnh một Ủy Ban Yểm Trợ Cng Tc Xy Đi Tưởng Niệm Nạn Nhn Cộng Sản, sau đ vận động v quyn gp tiền bạc cho việc ny.

Cn đối với những người trong Sng Hội Xy Dựng Đi Tưởng Niệm Nạn Nhn Của Chủ Nghĩa Cộng Sản như ng chủ tịch Lee Edwards chẳng hạn, đy l ngọn lửa tự do sẽ chiếu sng mi mi trong nhiều thng nhiều năm nữa.

Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 16, 2004.
Post lại cho Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 16, 2004.

-- (test@test.test), December 16, 2004.

Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

cheers

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), December 16, 2004.

Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

He he,cac bac cu khoe la co dong nguoi ma bay gio van chua xay dung dung cai dai tuong niem co tam co cho may thang ngu bi giet nua ha? Bac cu keu goi nhung nguoi Viet gui tien ve cho cong san,chi can ho bo ra 1% so tien gui ve hang nam thoi la du tien xay dai tuong niem day.Hay la ho chi dong cho cac bac moi lan vai chuc USD de khoa mom cac bac lai,con cac bac lay tien do di choi gai,den bay gio van chua xay duoc?

-- (@@@.@@), December 17, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

Con heo 5 loi`.........dai` tuong niem chien si da xay xong o My Uc'

Tien hanh` xay dai` tuong niem nan. nhan cong san se~ tien hanh` trong nay mai

may` khong biet xay 1 cai' nha` o cac' nuoc' tu ban boc' lot^. no' phuc' tap. ra sao thi` phai~ ???......giay phep' council, dan^ chung' dia. phuong co' ai phan doi^' khong^........nhin` tu` tren xuong^' co' mat^' di ve~ dep. cua~ thanh` pho^' hay khong ......va` nhung thu tuc. linh tinh khac'

khong nhu o nuoc' VN ma` nhung con heo CS nhu may` cai tri. ......xay^ bua' sua loan. cao` cao` .......xay^ tuong. thang` Ho^` ngay ben^' Ninh Kieu^` ......chi. em ta lam` diem^' choi loan. cao` cao` ngay duoi' buc' tuong. cho Ho^` Dam Duc. chung' may` coi khong phai tra~ tien .....hahahah...con` xay^ nha` ngay bo` de^ moi' chet^' me. khong chu' ????? dung' la` dinh~ cao tri' te^.

may` hieu^~ ra chua nao` ???

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 17, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

May cai cho chi em lam diem hinh nhu hoi xua la nghia trang cua linh cong hoa day.Cac chien huu cua bac nam duoi mo tha ho ma nhin chi em vui ve nha!

-- (@@@.@@), December 17, 2004.

Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

- Theo con số thng k cng khai của UNDP, VN c 47% dn số sống dưới mức đi ngho. Cc khoản nợ quốc tế, cc khoản vay di hạn đang chờ thế hệ con chu lao động cật lực để trả nợ... Ti nguyn thin nhin dần cạn kiệt. Tất cả v mục tiu dn giu, nước mạnh, x hội cng bằng, dn chủ, văn minh, trch từ website tintucvietnam : http://web.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2003/10/18299.ttvn

Cc cn bộ lnh đạo cộng sản đang vay mượn nợ của cc nước ngoi với 1 tốc độ chng mặt để bỏ vo ti ring Họ khng hề c những cng bố rnh mạch về cc khoản nợ ny, cũng như việc sử dụng cc mn nợ hay viện trợ ny như thế no. Sở dỉ việt nam ngho đi l v cộng sản từ năm 1975 - 1985 phải trả nợ chiến tranh cho lin s v trung cộng. Khoản nợ việt nam vẩn cn nợ của Lin s khoảng 7, 8 tỉ đồng đ được chuyển nhượng lại cho chnh phủ mới của nga. Cn khoảng nợ trung cộng th c lẻ việt nam khng trả nổi cho nn nh nước mnh cắt bớt đất bn cho trung quốc trả nợ. (Đy chỉ l giả thuyết thi... nhưng cũng l 1 giả thuyết c l. Cột mốc bin giới trung việt đ tồn tại hng ngn năm nay. Khng c l do g phải cắm lại trừ khi bn bớt cho ngoại bang) Bọn lnh đạo th đang hốt tiền, chuyễn tiền v đem con chu ra nước ngoi v tương lai sẻ dng đi mất. Đến 1 ngy cộng sản vỡ nợ v sụp đổ. Lc đ ai l người sẻ trả nợ? Hy vọng khng phải l việt kiều!

Khi cộng sản sụp đổ, tụi chp bu sẻ dng hết qua lin s, qua mỹ, qua đức thậm ch qua trung quốc, để lại ht nợ nần cho dn việt nam gnh. Nhưng c lẻ khng sao v ti lại nghe mấy anh thanh nin việt nam dng dạt ln tiếng rằng họ sẻ quyết định tương lai của đất nước. Khng biết họ sẻ bn tới ci g để trả nợ đy? Good luck nha mấy anh bạn trẻ!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 06, 2004
Bi ny hay v đng nn post lại

-- (test@test.test), December 17, 2004.

Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

Cu+' ddi ngu+o+c tho+i` gian ve VN vao nhung na(m 80s, co' ai ma` ngo+` CS cung~ co' ngay` bie^'t xa`i ddo^ na, ma` nai. na` ddo^ na de^' cuo^c My~ mo+i' oach' cho+' ni. Nao` na` cac o^ng Washington, Lincoln, Andrew Jackson, John Adams,... Nai. the^m co' na^u` na(m go'c, toa` ba.ch o^'c, roi nai. them may ha`ng chu+~

"IN GOD WE TRUST"

Hehhe, co nguo+`i ba^u? to+' ddo^`ng ddo^ na cu~ng vi' nhu+ ma^'y to+` truye^`n dd+on cho^'ng co^.ng hu+u~ hie^.u nha^'t, to+' cha(?ng tin. Gio+` thi` to+' xin chiu. Ha`ng ngay` cu+' nghe ra ra? nao` na` nam nay xi nghiep nay` dat danh thu may trieu ddo^ na MY~, xi nghiep kia xuat kha^u? vuot chi tieu may trieu ddo^ na MY~, VK gu+i? ve^` nu+o+c may ti? ddo^ na MY~. DDu'ng ra phai? noi' na` :

Na(m nay chung' em pha^'n dda^u' ddanh' nu+`a VK no' gu+i? ve^` may^' ti? DDO^ NA DDE^' CUOC^'C MY~, the^' mo+i' kho^ng xa^u' ho^? voi ca'c ddong chi' dda? ngu?m cu? to?i cua cac chu' chu+'. DDong i' khong nao`, O^ KE^ ?

-- (taone@vn.net), December 17, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

"Cc cn bộ lnh đạo cộng sản đang vay mượn nợ của cc nước ngoi với 1 tốc độ chng mặt để bỏ vo ti ring Họ khng hề c những cng bố rnh mạch về cc khoản nợ ny"

Wow!!!! C lẽ ai đ nn vo IMF hỏi chơi xem ở đ người ta vay nợ thế no, chứ vay m lại bỏ vo ti ring th chết! Hồi năm 94 bọn Mễ Ty Cơ đang phục hồi với tốc độ chng mặt, cc khoản FDI vo như bia thế m xin tiền bọn IMF n cn khng cho. Hỏi tại sao th mấy ng chp bu IMF bảo "Để rồi xem ci đ." Quả nhin bọn Mễ lật lọc lấy tiền giấy che gi trị thật, đến hết chịu được th đnh ph gi đồng p-s. Tệ hơn nữa, cc nh đầu tư nước ngoi đ tin bọn Mễ v tụi n hứa sẽ khng hạ gi đồng p-s, chỉ c IMF l khng tin, tụi n lm quả hạ ci rộp, mất bao nhiu tỷ đ la của người ta.

Cn mấy ng CS thời nay th theo như lời mấy anh ni, kinh tế chập ch chập chờn như vậy, vậy m khng r rng rnh mạch vẫn c thể vay được tiền của người ta?? Chuyện cổ tch thế kỷ 21.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), December 17, 2004.Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

chu' may` va` nhung nguoi` trong day^ chac' chan' la` khong ai hieu^~ cach' cho vay tien cua ngan hang` the gioi'

nhung co' 1 dieu^` la` sau khi vay tien^` duoc.....Vem. cha con chung' may` chac' chan' phai bo~ tui' 1 mo' .....cho con ra du hoc. nuoc' ngoai`.....v.v.v....va` roi^` mon' no. se do dan VN e` dau^` ra tra~

nhung thang` Dung~ la` 1 vi' du......no' san sang` bo ra bac. ty~ de mua trinh con gai' ........chu' may` co' the giai thich' la` tien o dau no' co' ????

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 17, 2004.


Response to Cho các bác cộng trừ ngẫm nghĩ!

HAY QUA' ..... NOI' DUNG' QUA'.....

EXACTLY 100% ..... LUONG DUC*' DUNG~ IS STOLEN MONEY.....

HA HA HA ROI^` DI MUA TRINH EM BE' KEU^ LA` XA~ XUI....

KHONG^ BIET^' NO' BI " XUI-XEO~ " GI`.....

CO' BA` CON NAO` BIET^' LA` TAI SAO LUONG.DUC*' DUNG~ BI " XUI "

KHONG^.....????

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ