NHN LOẠI C BAO GIỜ QUN NHỮNG TỘI C CỘNG SẢN TRONG QU KHỨ ??

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quốc hội u Chu ku gọi cộng đồng quốc tế tố co tội c của chủ nghĩa cộng sản 2004.12.15

Hơn một thập nin sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thc, quốc hội Chu u hm thứ Ba tuyn bố rằng nay đ l thời điểm để cho cộng đồng quốc tế chnh thức ln n cc tội c của chủ nghĩa cộng sản.

Cơ quan nhn quyền cao cấp nhất của Chu u l Hội Đồng Chu u đ tổ chức cuộc điều trần quốc hội ở Paris hm thứ Ba, mời cc sử gia, những cựu nhn vật bất đồng chnh kiến ở S Viết cũ v cc chuyn gia khc tham dự để lượng gi ton thể cc thủ đọan tra tấn, nhốt t, tn st của những chế độ cộng sản trong kỷ nguyn Chiến Tranh Lạnh.

Nhiều diễn giả đ chnh thức ln n cộng sản v cho rằng nn chẳng bao giờ qun v cũng chẳng nn tha thứ thời qu khứ kinh hang duới cc chế độ cộng sản. ng Vladimir Bukosvky, cựu nhn vật đối khng trong chế độ S Viết ku gọi hội đồng đừng phn biệt chủ nghĩa khủng bố ngy nay với thời trước.

RFA

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 16, 2004

Answers

Response to NHÂN LOẠI CÓ BAO GIỜ QUYÊN NHỮNG TỘI ÁC CỘNG SẢN TRONG QUÁ KHỨ ??

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~ ....

NOI' HAY QUA'.....

CHUI*~ VIET CONG^ HAY QUA'....

NOI' VA` CHUI*~ VIET CONG^ NUA*~ DI NHE'....

CHO BA` CON CO^ BAC' NGUOI*` SAI` GON` NAY` NGHE DA~ QUA'....

HOAN HO^ ANH HET^' MINH`.....

QUAN^ LUC VIET NAM CONG-HOA` MUON^ NAM....

DU MA' THANG` CHO' HO^` CHO' MINH BAN' NUOC*' HAI DAN^ AN CAM' HEO!

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 17, 2004.


Response to NHÂN LOẠI CÓ BAO GIỜ QUÊN NHỮNG TỘI ÁC CỘNG SẢN TRONG QUÁ KHỨ ??

C ai biết vụ thảm st hồi mậu thn 1968 ở Huế khng?? VẬy th ai đ ra tay ,v l do xảy ra vu ny??c ai c hnh chụp vụ ny khng ,nếu ai biết g xin gửi mail về đa chỉ eureka287@yahoo.com

-- Nguyễn Minh Chu (eureka287@yahoo.com), December 18, 2004.

Response to NHÂN LOẠI CÓ BAO GIỜ QUÊN NHỮNG TỘI ÁC CỘNG SẢN TRONG QUÁ KHỨ ??

CUỘC THẢM ST TRN CỐ Đ HUẾ XUN MẬU THN 1968. CỘNG SẢN Đ BẮT V GIẾT CHẾT GẦN 10.000 DN HUẾ..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 18, 2004.


Response to NHÂN LOẠI CÓ BAO GIỜ QUÊN NHỮNG TỘI ÁC CỘNG SẢN TRONG QUÁ KHỨ ??

MỌI NGƯỜI ĐANG ĐO BỚI, TM KIẾM XC THN NHN BỊ CỘNG SẢN THẢM ST . HUẾ 1968

NG THIỆU NI LỜI CHIA BUỒN VỚI NHỮNG GIA ĐNH NẠN NHN TRƯỚC HNG HNG LỚP LỚP QUAN TI NHỮNG NGƯỜI BỊ CỘNG SẢN GIẾT CHẾT.

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ