Phát biểu của chóp bu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trong phiên điều trần với quốc hội, TTVC Phan Văn Khải khẳng định "không có chuyện bao che cho tham nhũng". Xin hỏi các đồng chấy PVK nói như vậy là ám chỉ ai? Về vụ bán quota ở bộ thương maị, PVK cho biết: " để mấy chuyện này xảy ra tui không có dzui đâu, tui buồn lắm". Lại xin hỏi các đồng chấy "Vui là sao, tại sao vui? C̣n buồn là sao, tại sao buồn". Mới đây, trong cuộc gặp với chóp bu QĐND và cựu chiến binh, CTNNVC Trần Đức Lương khẳng định lần nữa: "không có chuyện bao che tham nhũng" và hứa "kiên quyết chống tham nhũng". Nhưng tḥng một câu xanh rờn:"phải cảnh giác với những phần tử lợi dụng chống tham nhũng, gây chia rẻ bất, đồng nội bộ". Nói vậy th́ làm sao chống tham nhũng. Một lần nữa, xin mời các tổ sư CS trả lời dùm.

-- noi-thang (suytu@demo.com), December 15, 2004

Answers

Response to PhĂ¡t biểu của chĂ³p bu-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (NongducManh@yaheo.com), December 16, 2004.

Response to PhĂ¡t biểu của chĂ³p bu

Anh noi-thang ban dung tim den cua may thang cho de CS thi lam sao chung dam tra loi. Tham nhung chinh la ly do CS van lua bip nguoi VN ve tu tuong HCM, CHXN. Nuoc Viet nam co vao tay ai ngoai nguoi VN dau ma chung bo lao la se mat tu do. Tien su cha may thang CS cho de.

-- (dggt03@hotmail.com), December 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ