nghe noi´ NORWAY cho 99 nguoi VN ti nan cong sa?n tai PHILIPPINEddinh cu*

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

baclieu co nghe may nguoi ban ben NORWAY cho biet la chinh phu? dda chap nhan cho 99 nguoi ti nan VN ddang tam tru tai PHILIPPINE sang ddinh cu* ...... neu that dday la 1 tin mung cho ddong bao` chung ta ....thanks NORWAY

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 15, 2004

Answers

Response to nghe noiô NORWAY cho 99 nguoi VN ti nan cong sa?n tai PHILIPPINEddinh cu*

Doanh ọc thấy tin ny ở www.viet.no, v l sự thật.Xin mời ọc:

Quốc Hội Chấp Thuận Cho 98 Thuyền Nhn Qua Tỵ Nạn Tại Na Uy http://www.viet.no/modules.php? name=News&file=article&sid=632&mode=&order=0&thold=0

-- Doanh Nguyen (Doanh_doanh2@hotmail.com), December 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ