Việt Cộng đối ngoại hèn nhát đối nội gian manh xuẩn động

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Cộng đối ngoại hèn nhát đối nội gian manh xuẩn động

* * *

Lư Đại Nguyên

Trong tuần qua 2 sự kiện xẩy ra tại Việt Nam, đă nói lên đầy đủ bản chất của giới lănh đạo cộng đảng Việt Nam là hèn nhát và xuẩn động. Một là việc phát ngôn viên ngoại giao Hànội loan báo: "Trung Cộng đă quyết định đem giàn khoan Kantan 3 của họ vào hoạt động thăm ḍ dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, trong Vịnh Bắc Việt, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lư, kể từ ngày 19-11 đến 31-12-2004". Với lời "yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan dầu trong vùng này, v́ hành động đó vi phạm chủ quyền Việt Nam". Nhưng đă hèn nhát không dám có bất cứ hành động quyết liệt nào. Điều nguy hiểm hơn nữa theo đài VOA, Bắc Kinh c̣n đưa ra lời kêu gọi chiêu dụ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á cùng tham gia kế hoạch phát triển chung trong biển Nam Hải để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là việc làm kéo bè lấn át Việt Nam. Hai là việc làm xuẩn động khi dùng lực lượng Công An chận đường xe của Ḥa Thượng Quảng Độ và phái đoàn Viện Hóa Đạo từ Saigon ra thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang đang bệnh năïng tại bệnh viện đa khoa B́nh Định. Một việc làm vừa có tính cách kỳ thị với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa vi phạm quyền tự do di chuyển của công dân, vừa khinh thường đạo đức hiếu thu?n của truyền thống Dân Tộc.

Về việc Trung Cộng dám ngang ngược xâm phạm chủ quyền lănh hải Việt Nam, khởi đi từ khi Việt Cộng c̣n làm chủ Miền Bắc Việt Nam với danh xưng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, th́ Hồ Chí Minh Chủ Tịch Nước, đă hèn nhát ra lệnh cho Phạm Văn Đ?ng Thủ Tướng Chính Phủ, nh́n nhận chủ quyền lănh hải của Trung Cộng theo bản đồ Đế Quốc của Mao Trạch Đông. Rồi kéo dài sự hèn nhát đó sang tới thời Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sau khi Việt Cộng đă cướp trọn vẹn Miền Nam Việt Nam, đáng lư bọn lănh đạo Hanội phải đ̣i ngay lại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Cộng đă dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt từ tay Chính Phủ Việt Nam Cộng Ḥa, ngày 19-01-1974. V́ những ǵ thuộc về quyền quản lư của Việt Nam Cộng Ḥa trước đó, đều thuộc chủ quyền Quốc Gia, và chính phủ kế tiếp phải có trách nhiệm bảo vệ, hoặc đ̣i lại, nếu chẳng may bị Ngoại Quốc chiếm đoạt. Nhưng bọn lănh đạo Hànội vẫn hèn nhát như họ Hồ, họ Phạm, cứ cúi mặt làm ngơ. Đến khi bọn chúng chạy theo Liên Xô cắn lại Trung Cộng th́ Trung Cộng nhân đó, đem tầu chiếm vào cướp lấy một số đảo san hô trong vùng Trường Sa của Việt Nam năm 1981. Để đến nay Trung Cộng mới có cớ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lănh hải Việt Nam. Nếu việc thăm ḍ dầu khí không có th́ việc chưa lớn chuyện lắm. C̣n khi có dầu khí th́ chắc nơi đây sẽ thành ng̣i nổ chiến tranh, xẩy ra bất cứ lúc nào.

Đáng lư về mặt ngoại giao Hànội phải ra công hàm gởi cho Liên Hiệp Quốc và các nước lên án việc Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam, v́ nơi đó trước kia thuộc chủ quyền của Việt Nam, và nay đang trong ṿng tranh chấp, không thể để cho bất cứ quốc gia nào tạo ra cảnh tranh chấp dẫn tới chiến tranh. Ngoài yếu tố lịch sử mà Việt Nam đang có trong tay để xác định vùng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hànội vẫn có quyền viện dẫn những nhân chứng quốc tế như nước Pháp vốn đă cai trị Việt Nam, mà họ đă xác lập chủ quyền của chính quyền Đông Pháp tại đó. Hay ba nước Kiểm Soát Đ́nh Chiến Việt Nam là Ấn Độ, Gia Nă Đại, Ba Lan, họ phải nắmvững là Việt Nam Cộng Ḥa có căn cứ quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhất là Hoa Kỳ khi tham chiến tại Việt Nam th́ trong bản đồ hành quân trên biển họ phải ghi rơ Hoàng Sa là một căn cứ của Hải Quân và Trường Sa có quân đội Việt Nam Cộng Ḥa trú đóng. Và hơn ai hết Hải Quân Mỹ đă chứng kiến trận hải chiến giữa Trung Cộng và Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa, trong việc Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ra sao? Tại sao họ lại án binh bất động? Mặc dầu lúc đó quân đội Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rút hết khỏi Miền Nam Việt Nam, chiến tranh giữa Bắc Việt và Nam Việt c̣n vang rền tiếng súng. Đây là điều bí ẩn lớn và cũng là một ẩn số của chiến lược Hoa Kỳ tại Á Châu.

C̣n về mặt đối nội, th́ đáng lư ra Hànội phải huy động toàn dân xuống đường biểu dương khí thế ngút ngàn buộc Trung Cộng phải rút ngay giàn khoan của họ ra khỏi lănh hải Việt Nam. Nhưng không, Việt Cộng v́ hèn nhát không dám làm thế mà lại xuẩn động đi ngăn Ḥa Thượng Quảng Độ và Viện Hóa Đạo đi thăm bệnh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Trong khi đó ngay ông Đ?i Sứ Mỹ và bà Michael W. Marine ngày 21-11-04 đă đến thăm Ngài Tăng Thống tại bệnh viện đa khoa B́nh Định, rồi sáng hôm sau công an lại vào bắt thầy Thích Minh Dũng thị giả của Đức Tăng Thống không biết đưa đi đâu? Trường hợp của Viện Trưởng Viện Hóa Đ?o, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ lại càng đáng nói hơn. Cùng ngày 21-11-04, phái đoàn bộ ngoại giao Hoa Kỳ do bà Elizabeth Dugan, trợ lư Ngoại Giao đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền, Lao Động cầm đầu cùng với hai viên chức cao cấp của bộ và ông Tổng Lănh Sự Mỹ tại Saig̣n, Seth D. Winnick đến thăm Ngài Quảng Độ để được nghe trực tiếp về việc Việt Cộng đàn áp cữơng bức bách hại các tôn giáo nói chung và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng ra sao. Bà Dugan cũng đă thưa với Ḥa Thượng Quảng Độ rằng: Hoa Kỳ đă đặt Việt Nam vào danh sách các nứơc "cần quan tâm đặc biệt". Tóm lại Hoa Kỳ đang làm cuộc trắc nghiệm về Tự Do Tôn Giáo với Việt Cộng qua hành động đối xử với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội Dân Lập tại Việt Nam, thế mà bọn lănh đạo Hànội đă xuẩn động, mà c̣n gian manh cho đàn em địa phương sách nhiễu, ngăn cản Ḥa Thượng Quảng Độ ngày 22-11-04, đi thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang, để sau này dễ chạy tội. Đáng lư, đang lúc phải đối phó với Trung Cộng ức hiếp bên ngoài th́ bên trong phải làm ḥa với các Tôn Giáo, để vận dụng sức mạnh toàn dân nhằm đối kháng, nhưng trái lại, đối ngoại th́ Việt Cộng hèn nhát cúi mặt trước Trung Cộng, c̣n đối nội th́ gian manh xuẩn động đàn áp Quốc Dân. Đúng là một thảm nhục cho Dân Tộc.

Little Saigon 23-11-02

[Trang chính]-- (Anh Tám@Phu Cao Su.Mitchelin), December 15, 2004

Answers

Response to Việt Cộng đối ngoại hèn nhĂ¡t đối nội gian manh xuẩn động

Suot ngay chi di copy may cai tin cu rich.May thang chanh khua xoi thit dech lam an gi duoc ca!

-- (@@@.@@), December 15, 2004.

Response to Việt Cộng đối ngoại hèn nhĂ¡t đối nội gian manh xuẩn động

Thang cu 5 a ti co gi dde post ko ma chi noi leo noi lao kieu tui lao dong the nay ha nguoi ngu dzot cong san can ngo dzan ngu khu dden the nay. May co mat cung mu xem cai ngay o trong bai di may thuoc loai mu chu di hoc choc bat com sinh vien voi sinh hon gi may ba thang com cua TC-2

-- (Hai_Hung@Yen_Phu.Com), December 15, 2004.

Moderation questions? read the FAQ