Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Thng 12 Năm 2004

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Thng 12 Năm 2004

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 14, 2004

Answers

Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

Thang Ke Si Bac Ha la 1 thang ngu, it tri tue. Vietnam ca nam lam ra do 35 ty USD thi lam sao ma 1 ngay co the that thoat 130,000 ty dong VN = do 8 ty USD duoc.

Chi vi cai lu ruoi bu chong cong ngu dot nhu the nay ma CS con ton tai den ngay nay.

Sao qua met voi may em qua.

-- Tuong Dao Ngu (TuongDaoNgu@VNCH.com), December 14, 2004.


Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

Nếu nói chúng tôi chống cộng theo kiễu ngu dốt thì Tướng Đào Mã có cái phương pháp nào đỉnh cao trí tuệ nhất của mình để lật đổ CSVN? Nếu nói đúng tôi xin theo.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 14, 2004.

Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

De CS tri CS, cac anh xi vao chi co them phuc tap. Me Viet Nam coi nhu da mat cac anh, ma cac anh hay vi me Viet Nam ma dung dinh liu vao VietNam nua. Ca dam cac anh la anh huong tieu cuc, khong dem lai loi ich gi cho nguoi Viet o que nha. Cac anh chet het me no di cho roi :).

-- Tuong Dao Ngu (TuongDaoNgu@VNCH.com), December 15, 2004.

Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

Tổ sư cha anh thằng TướngĐàoMã chuyên ăn dơ ở bẩn không khác gì ChíBựa chỉ bừa, chỉ biết bưng bô cứt đái cho bọn cộng nô hại dân bán nước trong khi việc cứu nước như cứu lửa. Tại sao anh có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn các con em, đàn bà con nít đem thân bán làm đồ chơi tình dục cho ngoại bang? Trẻ em đói khác đi nhặt từng miếng ăn vất đi từ những đóng rác, bán từng tấm vé số không đủ nuôi gia đình? Anh là giống người hay giống thú vật vậy hả ????????????????????????????????????????

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 15, 2004.

Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

De CS tri CS, cac anh xi vao chi co them phuc tap. ....

-- Tuong Dao Ngu (TuongDaoNgu@VNCH.com), December 15, 2004

Bọn VC đang bị mấy c đấm cũa những đảng vin thất sủng trong đảng. By giờ đồng bo hải ngoại

cho mấy thằng ViệtCộng thm 3 triệu c đạp

. Got it???

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 15, 2004.


Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

dd` nghi anh VAS ...ban thang TUONG DDAO MA ra khoi? cai forum nay .... dn chu? voi nhung bai du`` chi trich ..hay khen ngoi it ra cung co1chut hieu biet thi nen dde lai ,,,thang TDN nay no nham mat viet bay viet cng .....chung ta ddung quen muc ddich cua chung ta ....cam on anh

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 15, 2004.

Response to Tổng Kết Hồ Sơ Tham Nhủng Tháng 12 Năm 2004

Mot nguoi Khon ngoan Ma di noi chuyen voi 1 con bo`` thi co loi ich gi ? ....! 1con bo` nuoi chi de duoc loi lam thit thoi khong phai de noi chuyen ....xin moi nguoi phai tinh tao' biet phan biet ,,,loai nao la` bo`` loai nao la` trau ....

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), December 15, 2004.

Moderation questions? read the FAQ