Tại Sao Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Coi Thường B Lũ Bn Nươc Cộng Sản Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ni cho ngay bọn Cộng Sản l bọn lừa bịp nhn dn Việt Nam từ hơn 60 năm qua. Những người dn qu v con ci họ đ hy sinh cho ci gọi Cch Mạng Giải Phng hay ni đng nghĩa của quan thầy Lin S l Nghĩa Vụ Quốc Tế hay nghĩa Vụ đi lm khủng bố thu do Nga trả tiền. Hồ co hay bốc pht với bọn nng dn v cn ngố l Miền Bắc l thnh tr của giới v sản v hậu phương lớn của Việt Nam l thnh tr cua chủ nghĩa V Sản Lin S v hậu phương lớn l Trung Hoa Đỏ nội đọc qau mấy cu tuyn truyền ny 1 đứa trẻ tiểu học cũng hiểu l Gi Hồ l thằng bn n*ớc đi theo ngoại bang dng mu xương thany nin Việt v đồng bo lm gạch lt đường cho mng b quyền của Lin S.

Ai cn l người yu qu hương yu dn tộc lầm than dưới ch thống trị của đảng ngoại lai Cộng Sản Việt Nam m khng coi thường lũ k sinh trng cộng sản ăn tn ph hại đem ngoại sm về giầy so qu cha đất tổ, bc lột đồng bọ

-- (Chu-San@KunSan.Net), December 14, 2004

Answers

Response to Tại Sao Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Coi Thường Bè Lũ Bán Nươc Cộng Sản Việt Nam

*** V ngy hm nay , Hanoi lại mời con chu của Mỹ/Ngụy về qu hương GIẢI PHNG $$$ , nếu O th Hanoi cứ phải ăn cứt cho' kh hoi :)))))

i , kh 1 thằng khng cầm khẩu AK-47 th Trời cũng phải chạy trốn :)))

Đ l l do Dn Việt Nam ch chửi v muốn Ỉa vo mặt Hồ gi cng Đảng De SHIT Hanoi :)))

-- Hochi'a Minh EAT Dung :))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ